เดือน: พฤษภาคม 2015

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ภาษาจีน

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม你会说英语吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< –你会说英语吗? Nǐ huì shuō yīngyǔ ma? หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม   -我会说英语. Wǒ huì shuō yīngyǔ. หว่อ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้   -我会说一点点. Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn. หว่อ ฮุ่ย ซัว อี้ เตี๋ยนเตี่ยน ฉันพูดได้นิดหน่อย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽你会说英语吗? Wáng měilì nǐ huì shuō yīngyǔ ma? หวังเหม่ยลี่ หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ […]

➸ปุ่มแชร์

ภาษาไทยยากไหม ภาษาจีน

ภาษาไทยยากไหม泰语难吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -泰语难吗? Tàiyǔ nán ma? ไท่ หยี่ หนาน มะ ภาษาไทยยากไหม   -泰语不太难. Tàiyǔ bù tài nán. ไท่หยี่ ปู๋ ไท่ หนาน ภาษาไทยไม่ค่อยยาก   -泰语很难. Tàiyǔ hěn nán. ไท่หยี เหิ่น หนาน ภาษาไทยยากมาก   -我不会说英语. Wǒ bù huì shuō yīngyǔ. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว อิง หยี่ หวังเหม่ยลี่ เธอเรียนภาษาไทยมากี่ปีแล้ว   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< B:我学了两年. Wǒ xuéle liǎng nián. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณกำลังทำอะไรอยู่ ภาษาจีน

คุณกำลังทำอะไรอยู่你在干什么? >>ตัวอย่างประโยค<< -你在干什么? Nǐ zài gànshénme? หนี่ จ้าย ก้าน เสิน เมอ คุณกำลังทำอะไรอยู่   -我在洗衣服。 Wǒ zài xǐ yīfú หว่อ จ้าย สี่ อี ฝู่ ฉันกำลังซักผ้า   -我在做菜。 Wǒ zài zuò cài หว่อ จ้าย จั้ว ช่าย ฉันกำลังซักผ้า   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽 你在干什么? Wáng měilì nǐ zài gànshénme? หวัง เหม่ยลี่ หนี่ จ้าย ก้านเสินเมอ หวังเหม่ยลี่ เธอกำลังทำอะไรอยู่   B:我在做菜。 Wǒ zài […]

➸ปุ่มแชร์

ที่ไหนมีรองเท้าขาย ภาษาจีน

ที่ไหนมีรองเท้าขาย哪里有鞋卖?   >>ตัวอย่างประโยค<< -哪里有鞋卖? Nǎ li yǒu xié mài? หนา หลี โหย่ว เสีย ม่าย ที่ไหนมีรองเท้าขาย   -那边有鞋卖. Nà biān yǒu xié mài. น่า เปียน โหย่ว เสีย ม่าย ตรงโน้นมีรองเท้าขาย   -这里没有鞋卖。 Zhèlǐ méiyǒu xié mài เจ้อหลี่ เหมย โหย่ว เสีย ม่าย ที่นี่มีไม่รองเท้าขาย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:问一下哪里有鞋卖? Wèn yīxià nǎ li yǒu xié mài ma? เวิ่น อี๋ เซี่ย หนา […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันอยากเป็นครู ภาษาจีน

ฉันอยากเป็นครู我想当老师。   >>ตัวอย่างประโยค<< -我想当老师。 Wǒ xiǎng dāng lǎoshī หวอเสี่ยง ตาง เหล่า ซือ ฉันอยากเป็นครู   -我想当工程师. Wǒ xiǎng dāng gōngchéngshī. หวอ เสี่ยง ตาง กงเฉิงซือ ฉันอยากเป็นวิศวะกร   -我想当医生. Wǒ xiǎng dāng yīshēng. หวอ เสี่ยง ตาง อีเซิง ฉันอยากเป็นหมอ   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:小明你的理想想当什么? Xiǎomíng nǐ de lǐxiǎng xiǎng dāng shénme? เสี่ยวหมิง หนี่เตอ หลีเสี่ยง เสี่ยง ตาง เสินเมอ หนูหมิงจ๊ะ ความฝันหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะ   B:我想当老师. […]

➸ปุ่มแชร์

ตอนนี้กี่โมงแล้ว ภาษาจีน

ตอนนี้กี่โมงแล้ว现在几点了?   >>ตัวอย่างประโยค<< -现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle? เซี่ยน จ้าย จี๋ เตี่ยน เลอ ตอนนี้กี่โมงแล้ว   -现在九点三十分钟. Xiànzài jiǔ diǎn sānshí fēnzhōng. เซี่ยนจ้าย จิ๋ว เตี่ยน ซาน สือ เฟิน จง ตอนนี้เก้าโมงสามสิบนาที   -我也不知道. Wǒ yě bù zhīdào. หว่อ เหย่ ปู้ จือ เต้า ฉันก็ไม่รู้นะ     >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle? เซี่ยนจ้าย จี๋เตี่ยน เลอ ตอนนี้กี่โมงแล้ว   B:现在九点了. Xiànzài jiǔ […]

➸ปุ่มแชร์

เมืองไทยมีกี่ฤดู ภาษาจีน

เมืองไทยมีกี่ฤดู泰国有几个季节?   >>ตัวอย่างประโยค<< –泰国有几个季节? Tàiguó yǒu jǐ gè jìjié? ไท่กั๋ว โหยว จี่ เก้อ จี้เจี๋ย เมืองไทยมีกี่ฤดู   –泰国有三个季节. Tàiguó yǒusān gè jìjié. ไท่กั๋ว โหย่ว ซาน เก้อ จี้เจี๋ย เมืองไทยมีสามฤดู   –雨季最长. Yǔjì zuì chang หยี่ จี้ จุ้ย ฉาง ฤดูฝนยาวที่สุด   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:泰国有几个季节? Tàiguó yǒu jǐ gè jìjié? ไท่กั๋ว โหย่ว จี่ เก้อ จี้เจี๋ย เมืองไทยมีกี่ฤดู   B:泰国有三个季节。 Tàiguó yǒusān […]

➸ปุ่มแชร์

เมืองไทยร้อนไหม ภาษาจีน

เมืองไทยร้อนไหม泰国热吗?   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< -泰国热吗? Tàiguó rè ma? ไท่กั๋ว เร่อ มะ เมืองไทยร้อนไหม   -泰国天气很热. Tàiguó tiānqì hěn rè. ไท่กั๋ว เทียนชี่ เหิ่น เร่อ อากาศเมืองไทยร้อนมาก   -泰国北部不太热. Tàiguó běibù bù tài rè. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ปู๋ ไท่ เร่อ ภาคเหนือของไทยไม่ค่อยร้อน   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:你觉得泰国热吗? Nǐ juéde tàiguó rè ma หนี่ เจี๋ย เต่อ ไท่กั๋ว เร่อ มะ เธอคิดว่าเมืองไทยร้อนไหม   B:我觉得泰国很热。 Wǒ juéde tàiguó […]

➸ปุ่มแชร์

คุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว ภาษาจีน

คุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว你来泰国几次了?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你来泰国几次了? Nǐ lái tàiguó jǐ cìle? หนี่ ไหล ไท่ กั๋ว จี่ ชื่อ เลอ คุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว   -我来泰国两次了. Wǒ lái tàiguó liǎng cìle. หว่อ ไหล ไท่กั๋ว เหลี่ยงชื่อ เลอ ฉันเคยมาเมืองไทยสองครั้งแล้ว   -这是我第一次来泰国。 Zhè shì wǒ dì yī cì lái tàiguó เจ้อ ซื่อ หว่อ ตี้ อี ชื่อ ไหล ไท่ กั๋ว นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเมืองไทย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:小红你来泰国几次了? Xiǎo hóng […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันไม่มีเงิน ภาษาจีน

ฉันไม่มีเงิน我没有钱.   >>ตัวอย่างภาษาจีน<< -我没有钱. Wǒ méiyǒu qián. หว่อ เหมยโหย่ว เฉียน ฉันไม่มีเงิน   -你有钱吗? Nǐ yǒu qián ma? หนี โหย่ว เฉียน มะ คุณมีเงินไหม   -我有五百铢。 Wǒ yǒu wǔbǎi zhū หวอ โหยว อู๋ ไป่ จู ฉันมีห้าร้อยบาท   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽 你现在有钱吗? Wáng měilì nǐ xiànzài yǒu qián ma? หวังเหม่ยลี่ หนี่ เซี่ยนจ้าย โหย่ว เฉียน มะ หวังเหม่ยลี่ ตอนนี้เธอมีเงินไหม   B:我没有钱.你呢? […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 1812345...10...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme