เดือน: มิถุนายน 2016

คืนสินค้า ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการคืนสินค้า   退货 (tuìhuò) คืนสินค้า รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   这家商场可以退货吗? Zhè jiā shāngchǎng kěyǐ tuìhuò ma? เจ้อเจีย ซางฉ่าง เขออี่ ทุ่ยฮั่ว มะ ห้างนี้คืนสินค้าได้ไหมคะ   我想退这条衣服。 Wǒ xiǎng tuì zhè tiáo yīfú. หวอ เสี่ยง ทุ่ย เจ้อเถียว อีฝู่ ผมอยากคืนเสื้อตัวนี้ครับ   这件商品已经过了退换期限了。 Zhè jiàn shāngpǐn yǐjīngguòle tuìhuàn qíxiànle เจ้อเจี้ยน ซางผิ่น อี่จิง กั้ว ทุ่ยฮ่วน ชีเวี่ยน เลอ สินค้าตัวนี้เลยเวลาเปลี่ยนคืนแล้วครับ   这条裤子有问题。 zhè tiáo […]

➸ปุ่มแชร์

เปลี่ยนสินค้า ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า 换货 (huànhuò) เปลี่ยนสินค้า รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   你想要换哪一个? Nǐ xiǎng yào huàn nǎ yīgè? หนี เสี่ยง เย่า ฮ่วน หน่า อี้เก้อ คุณอยากเปลี่ยนอันไหนครับ   我想换别的尺码可以吗? Wǒ xiǎng huàn bié de chǐmǎ kěyǐ ma? หวอ เสี่ยง ฮ่วน เปี๋ย เตอ ฉือ หม่า เขออี่ มะ ดิฉันขอเปลี่ยนไซต์อื่นได้ไหมคะ   这个包坏了。 Zhè gè bāo huàile. เจ้อเก้อ เปา ฮว่าย เลอ กระเป๋าใบนี้เสียแล้ว   这件衣服在七天之内可以换。 Zhè […]

➸ปุ่มแชร์

จ่ายเงินและห่อของ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการจ่ายเงินและห่อของ 包装付款ิ (bāozhuāng fùkuǎn) จ่ายเงินและห่อของ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   这个多少钱? Zhègè duōshǎo qián? เจ้อเก้อ ตัวเส่า เฉียน อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ   在哪里付钱? Zài nǎlǐ fù qián? จ้าย หนาหลี่ ฟู่ เฉียน จ่ายเงินที่ไหนครับ   我用银联卡付款可以吗? Wǒ yòng yínlián kǎ fùkuǎn kěyǐ ma? หว่อ โย่ง อิ๋นเหลียนข่า ฟู่ข่วน เขออี่ มะ ผมใช้บัตรยูเนียนเพย์จ่ายได้ไหมครับ   这家商场有什么促销活动码? Zhè jiā shāngchǎng yǒu shén me cùxiāo huódòng mǎ? เจ้อเจีย […]

➸ปุ่มแชร์

ซื้อเครื่องประดับ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการซื้อเครื่องประดับ   买饰品(mǎishìpǐn)ซื้อเครื่องประดับ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   我想看看这只钻戒? Wǒ xiǎng kàn kàn zhè zhǐ zuànjiè? หวอ เสี่ยง ค่าน ค่าน เจ้อ จื่อ จ้วนเจี้ย ดิฉันขอดุแหวนเพชรวงนี้หน่อยค่ะ   我想试试这条手链。 Wǒ xiǎng shì shì zhè tiáo shǒuliàn. หวอ เสี่ยง ซื่อ ซื่อ เจ้อ เถียว โส่วเลี่ยน ผมอยากลองสร้อยข้อมือเส้นนี้ครับ   这条珍珠项链真漂亮。 Zhè tiáo zhēnzhū xiàngliàn zhēn piàoliang. เจ้อ เถียว เจีนู เซี่ยงเลี่ยน เจิน เพี่ยวเลี่ยง สร้อยไข่มุกเส้นนี้สวยมากค่ะ   […]

➸ปุ่มแชร์

ซื้อรองเท้า ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการซื้อรองเท้า 买鞋 (mǎixié) ซื้อรองเท้า รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   这双鞋子还有其他颜色吗? Zhè shuāng xié zǐ hái yǒu qítā yánsè ma? เจ้อ ซวง เสียจื่อ ไห โหย่ว ฉีทา เหยียนเซ่อ มะ รองเท้าคู่นี้มีสีอื่นไหมครับ   您穿几码的? Nín chuān jǐ mǎ de? หนิน ชวน จี๋ หม่า เตอ คุณใส่เบอร์เท่าไหร่ครับ   我穿41号。 Wǒ chuān sìshíyī hào. หว่อ ชวน ซื่อสืออี ห้าว ผมใส่เบอร์41ครับ   我想试试37码的。 Wǒ xiǎng shì […]

➸ปุ่มแชร์

ซื้อเสื้อผ้า ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้า   卖服装(màifúzhuāng)ซื้อเสื้อผ้า รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 这件衣服多少钱? Zhè jiàn yīfú duōshǎo qián? เจ้อเจี้ยน อีฝู ตัวเส่า เฉียน เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่   我想试试这条裙子。 Wǒ xiǎng shì shì zhè tiáo qúnzi. หวอ เสี่ยง ซื่อซื่อ เจ้อ เถียว ฉุนจื่อ ดิฉันอยากลองกระโปรงตัวนี้   这条裤子大了点儿。 Zhè tiáo kùzi dàle diǎn er. เจ้อ เถียว คู่จื่อ ต้าเลอ เตี่ยนร์ กางเกงตัวนี้หลวมไปหน่อยครับ   我想试试大号的。 Wǒ xiǎng shì shì dà hào de. […]

➸ปุ่มแชร์

ถามทาง ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการถามทาง   问路(wènlù)ถามทาง รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   请问一下,高速公路怎么上? Qǐngwèn yīxià, gāosù gōnglù zěnme shàng? ฉิ่งเวิ่น อี๋เซี่ย, เกาซู่กงลู่ เจิ่นเมอ ซ่าง ขอถามหน่อยว่าทางด่วนขึ้นยังไงครับ   从这里去清迈怎么走? cóng zhèlǐ qù qīng mài zěnme zǒu? ฉง เจ้อหลี่ ชวี่ ชิงม่าย เจิ่นเมอ โจ่ว จากที่นี่ไปเชียงใหม่ไปยังไง   去曼谷走这个方向对吗? qù màngǔ zǒu zhègè fāngxiàng duì ma? ชวี่ ม่านกู๋ โจ่ว เจ้อเก้อ ฟางเซี่ยง ตุ้ย มะ ไปกรุงเทพใช่ทางนี้หรือเปล่าครับ   一直走就看见了。 yīzhí […]

➸ปุ่มแชร์

ขับรถเที่ยวเอง ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการขับรถเที่ยวเอง   自驾游 (zìjiàyóu) ขับรถเที่ยวเอง รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   我想开车去清迈旅游。 Wǒ xiǎng kāichē qù qīng mài lǚyóu. หวอ เสี่ยง คายเชอ ชวี่ ชิงม่าย หลี่โหยว ฉันอยากขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะ   我从曼谷开车过来。 Wǒ cóng màngǔ kāichē guòlái. หว่อ ฉง ม่านกู่ คาย เชอ กั้ว ไหล ฉันขับรถมาจากกรุงเทพค่ะ   我想开车玩整个泰国。 Wǒ xiǎng kāichē wán zhěnggè tàiguó. หวอ เสี่ยง คาย เชอ หวาน เจิ่ง เก้อ ไท่กั๋ว ฉันอยากขับรถเที่ยวทั่วเมืองไทยค่ะ […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งเรือ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งเรือ 坐船 (zuòchuán) นั่งเรือ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   去苏梅岛的船票是多少? Qù sū méi dǎo de chuán piào shì duōshǎo? ชวี่ ซูเหมยเต่า เตอ ฉวน เพี่ยว ซื่อ ตัวเส่า ตั๋วเรือไปเกาะสมุยราคาเท่าไหร่คะ   我应该去哪个码头上船? wǒ yīnggāi qù nǎge mǎtóu shàng chuán? หว่อ อิงกาย ชวี่ หน่าเก้อ หม่าโถว ซ่าง ฉวน ผมควรไปนั่งที่ท่าเรือไหนครับ   你可以下船了。 nǐ kěyǐ xiàchuánle. หนี เขออี่ เซี่ยฉวน เลอ คุณลงเรือได้แล้วครับ   你晕过船吗? nǐ […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งเครื่องบิน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งเครื่องบิน   坐飞机(zuòfēijī) นั่งเครื่องบิน รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   泰航在哪里办登机手续? Tàiháng zài nǎlǐ bàn dēng jī shǒuxù? ไท่หาง จ้าย หนาหลี่ ป้านเติง จี โส่ว ซวี่ สายการบินไทยเช็คอินที่ไหนครับ   我想买去美国的机票。 wǒ xiǎng mǎi qù měiguó de jīpiào. หวอ เสียง หม่าย ชวี่ เหม่ยกั๋ว เตอ จีเพี่ยว ฉันอยากซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา   手推车在哪里? shǒutuīchē zài nǎlǐ? โส่ว ทุยเชอ จ้าย หนาหลี่ รถเข็นอยู่ที่ไหนครับ   我什么时候可以登机? wǒ shénme shíhòu kěyǐ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 41234
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme