เดือน: มิถุนายน 2016

ประโยคสั่งอาหาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการสั่งอาหาร   点菜(diǎn cài)สั่งอาหาร รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   这里要点菜。 Zhèlǐ yàodiǎn cài. เจ้อหลี่ เย่า เตี่ยน ช่าย ตรงนี้จะสั่งอาหารครับ   你想吃什么? Nǐ xiǎng chī shénme? หนี เสี่ยง ชือ เสินเมอ คุณอยากกินอะไรบ้างครับ   今天我们吃什么好呢? Jīntiān wǒmen chī shénme hǎo ne? จินเทียน หว่อเมิน ชือ เสินเมอ ห่าว เนอ วันนี้เรากินอะไรดีนะ   你想喝点什么汤? Nǐ xiǎng hē diǎn shénme tāng? หนี่ เสี่ยง เฮอ เตี่ยน เสินเมอ […]

➸ปุ่มแชร์

จองโต๊ะร้านอาหาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการจองโต๊ะ 订位 (dìng wèi) จองโต๊ะ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   ☏我想订位子。 Wǒ xiǎng dìng wèizi. หวอ เสี่ยง ติ้ง เว่ยจื่อ ผมอยากจองโต๊ะครับ   ☏你想订几个人的桌子? Nǐ xiǎng dìng jǐ gèrén de zhuōzi? หนี่ เสี่ยง ติ้ง จี่เก้อเหริน เตอ จัวจื่อ คุณอยากจองสำหรับกี่คนคะ   ☏这家店接受预订吗? Zhè jiā diàn jiēshòu yùdìng ma? เจ้อเจีย เตี้ยน เจียโซ่ว ยู่ติ้ง มะ ร้านนี้รับจองโต๊ะไหมครับ   ☏我们一共四个人。 Wǒmen yīgòng sì gèrén. หว่อเมิน […]

➸ปุ่มแชร์
Page 4 of 41234
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme