เดือน: กรกฎาคม 2016

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องเรียน  (教室ห้องเรียน) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับห้องเรียน   教室   [ jiàoshì เจี้ยวซื่อ]  ห้องเรียน 老师   [lǎoshī เหล่าซือ]  ครู 学生   [ xué shēng เสียเซิง]  นักเรียน 同学   [ tóng xué ถงเสีย]  เพื่อนนักเรียน 校服   [ xiàofú เสี้ยวฝู]  ชุดนักเรียน 男生   [ nán shēng หนานเซิง]  นักเรียนชาย 班长   [ bānzhǎng ปานจ่าง]  หัวหน้าห้อง 女生   [ nǚ shēng หนี่เซิง]  นักเรียนหญิง […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องครัว

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องครัวคำ (ห้องครัว 厨房) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับห้องครัว 厨房   [chúfáng ฉูฝาง ]  ห้องครัว 勺子   [sháozi เสาจื่อ]  ช้อน 叉子   [chāzi ชาจื่อ]  ส้อม 筷子   [kuàizi ไคว่จื่อ]  ตะเกียบ 盘子   [pánzi ผานจื่อ]  จาน 碗       [wǎn หว่าน]  ถ้วย 橱柜   [chúguì ฉูกุ้ย]  ตู้กับข้าว 菜刀   [càidāo ช่ายเตา]  มีดทำครัว 煎锅   [jiānguō เจียนกัว]  กระทะทอด 水槽   […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ ห้องครัว

ศัพท์จีนรูปภาพ ห้องครัว 厨房 [chúfáng ฉูฝาง] ห้องครัว ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 厨房 [chúfáng ฉูฝาง ] ห้องครัว 勺子 [sháozi เสาจื่อ] ช้อน 叉子 [chāzi ชาจื่อ] ส้อม 筷子 [kuàizi ไคว่จื่อ] ตะเกียบ 盘子 [pánzi ผานจื่อ] จาน 碗 [wǎn หว่าน] ถ้วย 切菜板 [qiēcàibǎn เชียช่ายป่าน] เขียง 橱柜 [chúguì ฉูกุ้ย] ตู้กับข้าว 菜刀 [càidāo ช่ายเตา] มีดทำครัว 电饭锅 [diànfànguō เตี้ยนฟ่านกัว] หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 电炒锅 [diànchǎoguō เตี้ยนเฉ่ากัว] กระทะไฟฟ้า 煎锅 [jiānguō เจียนกัว] […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องปรุงอาหาร

  คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องปรุงอาหาร (调料 เครื่องปรุงอาหาร) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร 调料  [tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส 盐    [yán เหยียน]  เกลือ 醋    [cù ชู่ ]  น้ำส้มสายชู 味精   [wèijīng เว่ยจิง]  ผงชูรส 酱油   [jiàngyóu เจี้ยงโหยว]  ซีอิ้ว 白糖   [báitáng ไป๋ถาง]  น้ำตาลทราย 鱼露   [yú lù หยีร์ลู่]  น้ำปลา 虾酱   [xiā jiàng เซียเจี้ยง]  กะปิ 糖浆   [tángjiāng ถางเจี้ยง]  น้ำเชื่อม 蜜糖   [mìtáng […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน 办公用品 [bàngōngyòngpǐn] ของใช้สำนักงาน ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 复印机 [fùyìnjī ฟู่อิ้นจี] เครื่องถ่ายเอกสาร 打印机 [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น 电脑 [diànnǎo เตี้ยนเหน่า] คอมพิวเตอร์ 传真机  [chuánzhēnji ฉวนเจินจี] แฟกซ์ 电话 [diànhuà เตี้ยนฮว่า] โทรศัพท์ 计算器 [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่ ] เครื่องคิดเลข 透明胶带 [tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้] เทปใส 订书机 [dìng shū jī ติ้งซูจี] แม็ก 订书针 [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก 文件柜 [wénjiàn guì เหวินเจี้ยนกุ้ย] ตู้เอกสาร 文件栏 [wénjiàn […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน (学校 โรงเรียน) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน 学校  [ xuéxiào เสียเซี่ยว] โรงเรียน 校长  [ xiào zhǎng เซี่ยวจ่าง] ครูใหญ่ 教师  [jiàoshī เจี้ยวซือ]  ครู 学生  [ xué shēng เสียเซิง] นักเรียน 同学  [ tóng xué ถงเสีย] เพื่อนนักเรียน 校服  [ xiào fú เสี้ยวฝู] ชุดนักเรียน 男生  [ nán shēng หนานเซิง] นักเรียนชาย 女生  [ nǚ shēng หนี่เซิง] นักเรียนหญิง 书包  [ shū bāo ซูเปา] กระเป๋านักเรียน […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ เครื่องปรุงอาหาร

ศัพท์จีนรูปภาพ เครื่องปรุงอาหาร 调料[tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 调料 [tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส 味精 [wèijīng เว่ยจิง] ผงชูรส 辣椒酱 [làjiāojiàng ล่าเจียวเจี้ยง] ซอสพริก 番茄酱 [fānqié jiàng ฟานเฉียเจี้ยง] ซอสมะเขือเทศ 酱油 [jiàngyóu เจี้ยงโหยว] ซีอิ้ว 胡椒粉 [hújiāofěn หูเจียวเฝิ่น] พริกไทยป่น 黑胡椒 [hēihújiāo เฮยหูเจียว] พริกไทยดำ 白糖 [báitáng ไป๋ถาง] น้ำตาลทราย 盐 [yán เหยียน] เกลือ 醋 [cù ชู่ ] น้ำส้มสายชู 鱼露 [yú lù หยีร์ลู่] น้ำปลา 虾酱 [xiā jiàng เซียเจี้ยง] […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ ดอกไม้

ศัพท์จีนรูปภาพ ดอกไม้ 花 [huā ฮวา] ดอกไม้ ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 茉莉花 [mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ   玫瑰花 [méiguīhuā เหมยกุ้ย ฮวา] ดอกกุหลาบ 莲花 [liánhuā เหลียนฮวา] ดอกบัว 兰花 [lánhuā หลันฮวา] ดอกกล้วยไม้ 菊花 [júhuā จวี๋ ฮวา] ดอกเบจมาศ 百日草 [bǎirìcǎo ไป๋รื่อเฉ่า] ดอกบานชื่น 万寿菊 [wànshòujú ว่านโซ่ว จวี๋] ดอกดาวเรือง 勒杜鹃 [lēidùjuān เลยตู้จวน] ดอกเฟื่องฟ้า 白兰花    [báilánhuā  ไป๋หลานฮวา] ดอกจำปี   黄兰 [huánglán หวงหลาน] ดอกจำปา 仙丹花 [xiāndānhuā […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว (家庭 ครอบครัว) รวมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวภาษาจีน 家庭   [jiātíng เจียถิง]  ครอบครัว 爸爸   [bàba ป้าป่ะ]  พ่อ 妈妈   [māma มะม่ะ]  แม่ 父亲   [fùqīn ฟู่ชิน]  บิดา 母亲   [mǔqīn หมู่ชิน]  มารดา 父母   [fùmǔ ฟู่หมู่]  พ่อแม่ 姐姐   [jiějie เจี่ยเจีย]  พี่สาว 妹妹   [mèimei เม่ยเหม่ย]  น้องสาว 哥哥   [gēge เกอเกอะ]  พี่ชาย 弟弟   [dìdi ตี้ติ]  น้องชาย 兄弟姐妹 […]

➸ปุ่มแชร์

คำกริยาภาษาจีน ชุด2

คำกริยาภาษาจีน ชุด2 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา 想     [xiǎng เสี่ยง]    คิด 敲     [qiāo เชียน]    เคาะ 捉     [zhuō จัว]    จับ 排     [pái ไผ]    เรียง 抹     [mǒ โหม่ว]    เช็ค 扫     [sǎo เส่า]    กวาด 削     [xuē เซีย]    ปอก […]

➸ปุ่มแชร์

คำกริยาภาษาจีน ชุด1

คำกริยาภาษาจีน   动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง) 说      [shuō ซัว]      พูด 写      [xiě เสี่ย]      เขียน 喝      [hē เฮอ]      ดื่ม 读      [dú ตู๋]      อ่าน 吃      [chī ชือ]      กิน 听      [tīng ทิง]      ฟัง 停   […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 说 [shuō ซัว] พูด 写 [xiě เสี่ย] เขียน 喝 [hē เฮอ] ดื่ม 读 [dú ตู๋] อ่าน 吃 [chī ชือ] กิน 听 [tīng ทิง] ฟัง 停 [tíng ถิง] หยุด 脱 [tuō ทัว] ถอด 跑 [pǎo เผ่า] วิ่ง 穿 [chuān ชวน] สวม,ใส่ 走 [zǒu โจ่ว] เดิน 骑 [qí ฉี] ขี่ 画 […]

➸ปุ่มแชร์

เดือนในภาษาจีน

เดือนในภาษาจีน เดือนในภาษาจีนนั้น ถือว่าจำได้ง่ายมาก เพราะถ้าเรานับเลขจีนได้เราก็จำได้แล้ว แค่เอาตัวเลขมาใว้หน้าคำว่า月    หากเราจะบอกจำนวนเดือนก็ให้เติมคำว่า个ตรงกลาง   一月   [yīyuè อีเยว่] เดือนมกราคม 二月   [èryuè เอ้อเยว่] เดือนกุมภาพันธ์ 三月   [sānyuè ซานเยว่] เดือนมีนาคม 四月   [sìyuè ซื่อเยว่] เดือนเมษายน 五月   [wǔyuè อู่เยว่] เดือนพฤษภาคม 六月   [liùyuè ลิ่วเยว่] เดือนมิถุนายน 七月   [qīyuè ชีเยว่] เดือนกรกฎาคม 八月   [bāyuè ปาเยว่] เดือนสิงหาคม 九月   [jiǔyuè จิ่วเยว่] เดือนกันยายน 十月   […]

➸ปุ่มแชร์

วันในภาษาจีน

วันในภาษาจีน วันในภาษาจีน โดยจะใช้เลข 1-6 วางข้างหลัง 星期 ส่วนวันอาทิตย์จะใช้ 日 และ天 วางไว้ข้างหลัง (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง)   星期一   [xīngqīyīซิงชีอี]  วันจันทร์ 星期二   [xīngqīèr ซิงชีเอ้อ ]  วันอังคาร 星期三   [xīngqīsān ซิงชีซาน]  วันพุธ 星期四   [xīngqīsì ซิงชีซื่อ]  วันพฤหัสบดี 星期五   [xīngqīwǔ ซิงชีอู่]  วันศุกร์ 星期六   [xīngqīliù ซิงชีลิ่ว]  วันเสาร์ 星期天   [xīngqītiān ซิงชีเทียน]  วันอาทิตย์ ++++++++❀❀❀❀++++++++++ 前天      [qiántiān เฉียนเทียน]  เมื่อวานซืน 昨天     […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点  [dìdiǎn ตี้เตี่ยน] สถานที่ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสถานที่ (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง) 地点    [dìdiǎn ตี้เตี่ยน]  สถานที่ 机场    [jīchǎng จีฉ่าง]  สนามบิน 银行    [yínháng อิ๋นหาง]  ธนาคาร 书店    [shūdiàn ชูเตี้ยน]  ร้านหนังสือ 学院    [xuéyuàn เสียเยี่ยน]  วิทยาลัย 花店    [huā diàn ฮวาเตี้ยน]  ร้านดอกไม้ 医院    [yīyuàn อีเยี่ยน]  โรงพยาบาล 市场    [shìchǎng ซื่อฉ่าง]  ตลาด 邮局    [yóujú โหยว จวี๋]  ไปรษณีย์ […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องนอน

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องนอน 卧室 [wòshì ว่อซื่อ] ห้องนอน รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับห้องนอน   卧室    [wòshì ว่อซื่อ] ห้องนอน 床        [chuáng ฉวง] เตียงนอน 床单    [chuángdān ฉวงตาน] ผ้าปูที่นอน 枕头    [zhěntóu เจิ่นโถว] หมอน 枕套    [zhěntào เจิ่นเท่า] ปลอกหมอน 床垫    [chuángdiàn ฉวงเตี้ยน] ฟูกนอน 棉被    [miánbèi เหมียนเป้ย] ผ้านวม 衣柜    [yīguì อีกุ้ย] ตู้เสื้อผ้า 闹钟    [nàozhōng เน่าจง] นาฬิกาปลุก 蚊帐 […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme