เดือน: พฤศจิกายน 2016

เมื่อวาน ภาษาจีน

昨天 [zuótiān จั๋วเทียน] เมื่อวาน   >>ตัวอย่างประโยค<< 我昨天理了发。 Wǒ zuótiān lǐ le fā. หว่อ จั๋วเทียน หลี่ เลอ ฟ่า เมื่อวานผมตัดผมแล้ว   她昨天不太舒服。 Tā zuótiān bù tài shūfú. ทา จั๋วเทียน ปู๋ไท่ ซูฝู่ เมื่อวานเขาไม่ค่อยสบาย   昨天下了场大雪。 Zuótiān xiàle chǎng dàxuě. จั๋วเทียน เซี่ย เลอ ฉ่าง ต้า เสี่ย เมื่อวานนี้หิมะตกมาห่าใหญ่เลย   我父母昨天来了。 Wǒ fùmǔ zuótiān láile. หว่อ ฟู่หมู่ จั๋วเทียน ไหล เลอ พ่อแม่ของฉันมาเมื่อวานนี้แล้ว […]

➸ปุ่มแชร์

วันนี้ ภาษาจีน

今天 [jīntiān จีนเทียน] วันนี้   >>ตัวอย่างประโยค<< 今天是我的生日。 Jīntiān shì wǒ de shēngrì. จินเทียน ซื่อ หว่อ เตอ เซิงรื่อ วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน   今天我想去看场戏。 Jīntiān wǒ xiǎng qù kàn chǎng xì. จินเทียน หวอ เสี่ยง ชวี่ ค่าน ฉ่างซี่ วันนี้ผมอยากจะไปดูเกมส์การแข่งขัน   今天的报纸 。 Jīntiān de bàozhǐ จินเทียน เตอ เป้าจื่อ หนังสือพิมพ์ของวันนี้   今天星期五。 jīntiān xīngqíwǔ. จินเทียน ซิงชีอู่ วันนี้วันศุกร์   今天有点冷。 Jīntiān yǒudiǎn […]

➸ปุ่มแชร์

พรุ่งนี้ ภาษาจีน

明天 [míngtiān หมิงเทียน] พรุ่งนี้   >>ตัวอย่างประโยค<< 他们明天来。 Tāmen míngtiān lái ทาเมิน หมิงเทียน ไหล พวกเขาจะมาในวันพรุ่งนี้   明天会更热。 míngtiān huì gèng rè. หมิงเทียน ฮุ่ย เกิ้ง เร่อ พรุ่งนี้จะยิ่งร้อน   你明天有事吗? Nǐ míngtiān yǒushì ma? หนี่ หมิงเทียน โหย่ว ซื่อ มะ พรุ่งนี้คุณมีธุระไหม   明天是我的生日。 Míngtiān shì wǒ de shēngrì. หมิงเทียน ซื่อ หว่อ เตอ เซิงรื่อ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉัน   他明天开始上班。 Tā míngtiān kāishǐ […]

➸ปุ่มแชร์

นาฬิกาข้อมือ ภาษาจีน

手表 [shǒu biǎo  โสวเปี่ยว] นาฬิกาข้อมือ   >>ตัวอย่างประโยค<< 我的手表停了。 wǒ de shǒubiǎo tíngle. หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ถิงเลอ นาฬิกาข้อมือฉันหยุดเดินแล้ว   我的手表3点了。 Wǒ de shǒubiǎo 3 diǎnle. หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ซาน เตี่ยน เลอ นาฬิกาฉัน3โมงแล้ว   他看了一眼手表。 Tā kànle yīyǎn shǒubiǎo. ทา ค่าน เลอ อี้เหยี่ยน โสวเปี่ยว เขาเหลือบมองไปที่นาฬิกา   这只手表表壳坏了。 Zhè zhī shǒubiǎo biǎo ké huàile. เจ้อ จือ โสว เปี่ยว […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 212
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme