หมวดหมู่: ชื่อภาษาจีน

จังหวัดสระเเก้ว ภาษาจีน

 沙繳府 [Shā jiǎo fǔ ซาเจี๋ยวฝู่] สระเเก้ว    1.王美丽的家在沙繳府。 Wáng měilì de jiā zài shā jiǎo fǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย ซาเจี๋ยวฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยู่จังหวัดสระเเก้ว   2.沙繳府在哪里. Shā jiǎo fǔ zài nǎ lǐ. ซา เจี๋ยวฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดสระแก้วอยู่ตรงไหน   3.我去过沙繳府了。 Wǒ qùguò shā jiǎo fǔ le หว่อ ชวี่ กั้ว ซาเจี๋ยวฝู่เลอ ฉันเคยไปจังหวัดสระแก้วแล้ว   4.他还没去过沙繳府. Tā hái méi qùguò shā […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดตราด ภาษาจีน

噠叻府 [Dā lè fǔ ตาเล่อฝู่] ตราด   1.噠叻府在泰国那个部. Dā lè fǔ zài tàiguó nǎ gè bù ตาเล่อฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว หน่าเก้อ ปู้ จังหวัดตราดอยู่ภาคไหนของไทย   2.你去过噠叻府了吗? Nǐ qù guò dā lè fǔle ma? หนี่ ชวี่ ตาเล่อฝู่ เลอ มะ คุณเคยไปจังหวัดตราดแล้วหรือยัง   3.我是噠叻府人. Wǒ shì dā lè fǔ rén หว่อ ซื่อ ตาเล่อฝู่ เหริน ฉันเป็นคนจังหวัดตราด   4.我家在噠叻府. Wǒjiā zài dā […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ติง 姓丁

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ติง 姓丁 1 丁胤汀    Dīng yìn tīng   ติงอิ้นทิง 2 丁云虎    Dīngyúnhǔ   ติงหยุนฮู่ 3 丁汉驭    Dīng hàn yù   ติงห้าน ยวี่ 4 丁广安    Dīng guǎng’ān   ติงกว่างอาน 5 丁淑利    Dīngshūlì   ติงซูลี่ 6 丁秉省    Dīng bǐng shěng   ติงปิ๋งเสิ่ง 7 丁晨晖    Dīngchenhuī   ติงเชินฮุย 8 丁炫柽   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ถาง 姓唐

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ถาง 姓唐 1 唐翌萌    Táng yì méng   ถางอี้เหมิง 2 唐小琳    Tángxiǎolín   ถางเสี่ยวหลิน 3 唐婕茵    Táng jié yīn   ถางเจี๋ยอิน 4 唐蓓怡    Tángbèiyí   ถางเป้ยอี๋ 5 唐千茹    Tángqiānrú   ถางเชียนหรู 6 唐文家    Tángwénjiā   ถางเหวินเจีย 7 唐液娅    Táng yè yà   ถางเย่ย่า 8 唐一雯    Tángyīwén   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ถาง 姓唐

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ถาง 姓唐 1 唐乐桐    Tánglètóng   ถางเล่อถง 2 唐天杰    Tángtiānjié   ถางเทียนเจี๋ย 3 唐思浩    Tángsīhào   ถางซือห้าน 4 唐楷尧    Táng kǎi yáo   ถางไข่เหยา 5 唐宗焕    Tángzōnghuàn   ถางจงฮ่วน 6 唐发鑫    Tángfāxīn   ถางฟาซิน 7 唐晖良    Tánghuīliáng   ถางฮุยเหลียง 8 唐晨文    Tángchenwén   ถางเชินเหวิน 9 唐子权   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หาน 姓韩

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หาน 姓韩 1 韩璐梅    Hánlùméi   หานลู่เหมย 2 韩林冰    Hánlínbīng  หานหลินปิง 3 韩蕊可    Hán ruǐ kě   หานหรุยเข่อ 4 韩林霏    Hánlínfēi   หานหลินเฟย 5 韩倩宁    Hánqiànníng   หานเชี่ยนหนิง 6 韩侃越    Hánkǎnyuè   หานข่านเย่ 7 韩丰懿    Hánfēngyì   หานเฟิงอี้ 8 韩文家    Hánwén jiā   หานเหวินเจีย 9 韩锫宁   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หาน 姓韩

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หาน 姓韩 1 韩广啸    Hánguǎngxiào   หานกว่างเสี้ยว 2 韩强润    Hánqiángrùn   หานเฉียงรุ่น 3 韩浩冬    Hánhàodōng   หานห้าวตง 4 韩家铮    Hánjiāzhēng   หานเจียเจิง 5 韩宇鑫    Hányǔxīn   หานหยี่ซิน 6 韩治弘    Hán zhìhóng   หานจื้อหง 7 韩鈱桥    Hánmínqiáo   หานหมิงเฉียว 8 韩德榆    Hándéyú   หานเต๋อหยี 9 韩泽波    Hánzébō […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เซี่ย 姓谢

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เซี่ย 姓谢 1 谢嘉菲    Xièjiāfēi   เซี่ยเจียเฟย 2 谢馨予    Xièxīnyǔ   เซี่ยซินหยี่ 3 谢静韵    Xièjìngyùn   เซี่ยจิ้งยุ่น 4 谢茵东    Xièyīndōng   เซี่ยอินตง 5 谢子莎    Xièzishā   เซี่ยจือซา 6 谢宝珍    Xièbǎozhēn   เซี่ยเป่าเจิน 7 谢卓宜    Xièzhuōyi   เซี่ยจัวอี 8 谢彬彬    Xièbīnbīn   เซี่ยปินปิน 9 谢妙萍    Xièmiàopíng   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เซี่ย 姓谢

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เซี่ย 姓谢 1 谢月鹏    Xièyuèpéng   เซี่ยเย่เผิง 2 谢浩海    Xièhàohǎi   เซี่ยห้าวไห่ 3 谢圣敏    Xiè shèngmǐn   เซี่ยเซิ่งหมิ่น 4 谢溯源    Xiè sùyuán   เซี่ยซู่เหยียน 5 谢亦航    Xièyìháng   เซี่ยอี้หาง 6 谢家铮    Xièjiāzhēng   เซี่ยเจียเจิง 7 谢奉校    Xièfèngxiào   เซี่ยเฟิ่งเสี้ยว 8 谢 濠光   Xièháoguāng   เซี่ยหาวกวาง 9 谢嘉沅   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เจิ้ง 姓郑

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เจิ้ง 姓郑 1 郑紫锾    Zhèngzǐhuán   เจิ้งจื่อหวน 2 郑丹隐    Zhèngdānyǐn   เจิ้งตานอิ่ง 3 郑美英    Zhèng měiyīng   เจิ้งเหม่ยอิง 4 郑乃涵    Zhèngnǎihán   เจิ้งหน่ายหาน 5 郑涵静    Zhènghánjìng   เจิ้งหานจิ้ง 6 郑秋玉    Zhèngqiūyù   เจิ้งชิวยี่ 7 郑雪蓓    Zhèngxuěbèi   เจิ้งเสี่ยเป้ย 8 郑杏苑    Zhèngxìngyuàn   เจิ้งซิ่งเยี่ยน 9 郑涵予    Zhènghányǔ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 612345...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme