หมวดหมู่: บทเรียนภาษาจีน

บทเรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้น1

บทเรียนภาษาจีนที่1 你好吗?คุณสบายดีไหม   >>บทสนทนา<< A:你好 nǐ hǎo หนี่ ห่าว สวัสดี   B:你好 nǐ hǎo หนี่ ห่าว สวัสดี   A:你好吗? nǐ hǎo ma? หนี ห่าว มะ เธอสบายดีไหม   B:我很好。你呢? wǒ hěn hǎo, nǐ ne? หว่อ เหิน ห่าว ,หนี่ เนอ ฉันสบายดี เธอล่ะ   A:我也很好,谢谢。 wǒ yě hěn hǎo,xiè xiè. หว่อ เหย่ เหิน ห่าว , เซี่ยเซี่ย ฉันก็สบายดี ขอบคุณ […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme