หมวดหมู่: ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย

ภาษาไทยยากไหม ภาษาจีน

ภาษาไทยยากไหม泰语难吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -泰语难吗? Tàiyǔ nán ma? ไท่ หยี่ หนาน มะ ภาษาไทยยากไหม   -泰语不太难. Tàiyǔ bù tài nán. ไท่หยี่ ปู๋ ไท่ หนาน ภาษาไทยไม่ค่อยยาก   -泰语很难. Tàiyǔ hěn nán. ไท่หยี เหิ่น หนาน ภาษาไทยยากมาก   -我不会说英语. Wǒ bù huì shuō yīngyǔ. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว อิง หยี่ หวังเหม่ยลี่ เธอเรียนภาษาไทยมากี่ปีแล้ว   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< B:我学了两年. Wǒ xuéle liǎng nián. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน ตื่นนอน

           ตื่นนอน起床   该起床了。 Gāi qǐchuángle. กาย ฉี่ ฉวง เลอ ได้เวลาตื่นนอนแล้ว   快起床。 Kuài qǐchuáng. ไคว่ ฉี่ ฉวง ตื่นนอนเร็ว!   我星期六通常晚起。 Wǒ xīngqíliù tōngcháng wǎn qǐ. หว่อ ซิงชีลิ่ว ทงฉางหวานฉี่ ปกติวันเสาร์ฉันจะตื่นสาย   快点儿! Kuài diǎn er! ไคว่ เตี่ยนร์ เร็วๆหน่อย   时间还早呢。 Shíjiān hái zǎo ne. สือ เจียน ไห เจ่า เนอ ยังเช้าอยู่เลย   […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน พูดคุยเรื่องภาษา

คุยเรื่องภาษา ภาษาจีน

     พูดคุยเรื่องภาษา谈谈语言   我正在学中文。 Wǒ zhèngzài xué zhōngwén. หว่อ เจิ้งจ้าย เสีย จงเหวิน ฉันกำลังเรียนภาษาจีน   我可以说但不会写。 Wǒ kěyǐ shuō dàn bù huì xiě. หว่อ เขออี่ ซัว ต้าน ปู๋ ฮุ่ย เสี่ย ฉันพูดได้แต่เขียนไม่เป็น   我不会说泰语。 Wǒ bù huì shuō tàiyǔ. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ไท่ ยวี๋ ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้   这个东西中文怎么说? Zhège dōngxi zhōngwén zěnme shuō? เจ้อ เก้อ ตงซี […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องผลไม้

avasflowers-bon-appetit-fruit-basket_max

            ผลไม้水果   你喜欢吃水果吗? Nǐ xǐhuan chī shuǐguǒ ma? หนี สี่ ฮวน ชือ สุ่ยกั่วมะ คุณชอบทานผลไม้ไหม   我喜欢吃山竹。 Wǒ xǐhuan chī shānzhú. หวอ สี่ ฮวน ชือ ซานจู๋ ฉันชอบทานมังคุด   你喜欢吃榴莲吗? Nǐ xǐhuan chī liúlián ma? หนี สี่ ฮวน ชือ หลิวเหลียน มะ คุณชอบทานทุเรียนไหม   不太习惯,味道很大。 Bù tài xíguàn, wèidào hěn dà. ปู๋ไท่ […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน ด่านศุลกากร

download (1)

             ด่านศุลกากร海关   你来泰国有什么事儿? Nǐ lái tàiguó yǒu shén me shì er? หนี่ ไหล ไท่กั๋ว โหย่ว เสินเมอ ซื่อร์ คุณมาเมืองไทยมีธุระอะไรหรือครับ   我是来做生意的。 Wǒ shì lái zuò shēngyì de. หว่อ ซื่อไหล จั้ว เซิงอี้ ผมมาทำธุรกิจครับ   我是来开会的。 Wǒ shì lái kāihuì de. หว่อ ซื่อ ไหล คายฮุ่ย เตอ ฉันมาประชุมค่ะ   我是来留学的。 Wǒ shì lái […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน ดูทีวี

download (2)

          ดูทีวี 看电视   把电视打开。 Bǎ diànshì dǎkāi. ป่า เตี้ยน ชื่อ ต่า คาย เปิดทีวีหน่อย   把遥控器给我。 Bǎ yáokòng qì gěi wǒ. ป่า เหยา ค่ง ชี่ เก๋ย หว่อ เอารีโมทให้ฉันหน่อยซิ   电视上有什么节目? Diànshì shàng yǒu shé me jiémù? เตี้ยน ชื่อ ซ่าง โหย่ว เสินเมอ เจี๋ยมู่ มีรายการทีวีอะไรบ้าง   我喜欢这个节目。 Wǒ xǐhuan zhège jiémù. หว่อ สี่ […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน บนเครื่องบิน

      บนเครื่องบิน在飞机上   靠窗户的座位。 Kào chuānghù de zuòwèi. เค่า ชวงหู่ เตอ จั้วเว่ย ที่นั่งติดริมหน้าต่าง   靠边的座位。 Kàobiān de zuòwèi. เค่าเปียน เตอ จั้วเว่ย ที่นั่งติดด้านข้าง   中间的座位。 Zhōngjiān de zuòwèi. จงเจียน เตอ จั้วเว่ย ที่นั่งติดตรงกลาง   几号座位? Jǐ hào zuòwèi จี่ ห้าว จั้ว เว่ย เลขที่นั่งเท่าไหร่   五排B座 Wǔ pái B zuò อู่ ไผ บี จั้ว แถว 5 […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน ธนาคาร

b6

             ธนาคาร 银行   有什么要帮忙吗? Yǒu shén me yào bāngmáng ma? โหย่ว เสินเมอ เย่า ปางหมาง มะ มีอะไรให้ช่วยไหม   我想开个户头。 Wǒ xiǎng kāi gè hùtóu. หวอ เสี่ยง คาย เก้อ ฮู่โถว ฉันต้องการจะเปิดบัญชี   请到这边来。 Qǐng dào zhè biān lái. ฉิ่ง เต้า เจ้อ เปียน ไหล เชิญทางนี้ค่ะ   要存哪一类款? Yào cún nǎ yī lèi […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน ขอความช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ

     ขอความช่วยเหลือ 寻求帮助   能帮忙移一下冰箱吗? Néng bāng máng yí yí xià bīng xiāng mā ? เหนิง ปางหมาง อี๋ อี๋เซี่ย ปิงสุ่ย มา คุณจะช่วยฉันขยับตู้เย็นหน่อยได้ไหม   我能问你个问题吗? wǒ néng wèn nǐ gè wèn tí mā ? หว่อ เหนิง เวิ่น หนี่ เก้อ เวิ่นถี มะ ฉันจะถามคำถามคุณได้ไหม   请帮我忙。 Qǐng bāng wǒ máng 。 ฉิ่ง ปาง หว่อ หมาง ช่วยฉันหน่อย   […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคภาษาจีน ฟังเพลง

th

          ฟังเพลง 听歌   我想听音乐。 Wǒ xiǎng tīng yīnyuè. หว่อ เสี่ยง ทิง อิน เย่ ฉันอยากฟังเพลง   你想听谁的歌? Nǐ xiǎng tīng shuí de gē? หนี่ เสี่ยง ทิง เสย เตอ เกอ คุณอยากฟังเพลงของใคร   哪支曲子? Nǎ zhī qǔzi? หน่า จือ ฉวี่ จื่อ เพลงไหน   这个音量可以吗? Zhège yīnliàng kěyǐ ma? เจ้อ เก้อ อินเลี่ยง เขอ อี่ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme