หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

คิด,อยาก ภาษาจีน

想 [xiǎng เสี่ยง] คิด,อยาก >>ตัวอย่างประโยค<< 1.让我想一想。 Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng. ร่าง หวอ เสี่ยง อี๋ เซี่ย ให้ฉันคิดดูก่อน   2.我想知道 。 Wǒ xiǎng zhīdào. หวอ เสี่ยง จือ เต้า ฉันอยากรู้   3.我想回家。 Wǒ xiǎng huí jiā. หว่อ เสี่ยง หุย เจีย ฉันอยากกลับบ้าน   4.你怎么想? Nǐ zěnme xiǎng? หนี่ เจิ่น เมอ เสี่ยง คุณคิดยังไง   5.她不想要这个 Tā bùxiǎng yào zhège […]

➸ปุ่มแชร์

กระโดด,เต้น ภาษาจีน

跳 [tiào เที่ยว] กระโดด,เต้น >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那猫跳了出来。 Nà māo tiàole chūlái. น่า เมา เที่ยว เลอ ชูไหล แมวตัวนั้นกระโดดออกมา   2.从楼上跳下去 Cóng lóu shàng tiào xiàqù ฉง โหลว ซ่าง เที่ยว เซี่ยไหล กระโดดจากชั้นบนลง   3.从床上跳下来 Cóng chuángshàng tiào xiàlái ฉง ฉวง ซ่าง เที่ยว เซี่ย ไหล กระโดดจากเตียงลงมา   4.你跳舞得真棒! Nǐ tiàowǔ dé zhēn bàng! หนี่ เที่ยวอู่ เตอ เจิน ป้าง คุณเต้นรำได้สุดยอดมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ตัด ภาษาจีน

剪 [jiǎn เจี่ยน] ตัด >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你多长时间剪一次指甲? Nǐ duō cháng shíjiān jiǎn yīcì zhǐjiǎ? หนี่ ตัว ฉาง สือเจียน เจี่ยน อี๋ชื่อ จื๋อเจี่ย นานเท่าไหร่คุณถึงจะตัดเล็บมือ   2.她把所有的头发都剪了。 Tā bǎ suǒyǒu de tóufǎ dōu jiǎnle. ทา ป่า เตอ สัวโหย่ว เตอ โถวฟ่า โตว เจี่ยนเลอ เขาอเาอผมของเขาตัดหมดแล้ว   3.我的头发剪得非常非常短。 Wǒ de tóufǎ jiǎn dé fēicháng fēicháng duǎn. หว่อ เตอ โถวฟ่า เจี่ยน เตอ เฟยฉาง […]

➸ปุ่มแชร์

ซัก,ล้าง ภาษาจีน

洗 [xǐ สี่] ล้าง,ซัก >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我洗了头。 Wǒ xǐ le tóu. หว่อ สี่ เลอ โถว ฉันสระผมแล้ว   2.衣服洗好了。 Yīfú xǐ hǎole. อีฝู สี ห่าว เลอ เสื้อผ้าซักเสร็จแล้ว   3.这裙子可以洗吗? Zhè qún zǐ kěyǐ xǐ ma? เจ้อ ฉุนจื่อ เขออี่ สี่ มะ กระโปรงตัวนี้ซักได้ไหม   4.她正忙着洗衣服。 Tā zhèng mángzhe xǐyīfú. ทา เจิ้ง หมางจอะ สี่ อีฝู เขากำลังยุ่งอยู่กับการซักผ้า   5.我要去洗衣店洗衣服。 Wǒ yào […]

➸ปุ่มแชร์

ให้ ภาษาจีน

给 [gěi เก่ย] ให้ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.把它给我。 Bǎ tā gěi wǒ. ป่า ทา เก๋ย หว่อ เอามันมาให้ฉัน   2.把那个给我! Bǎ nàgè gěi wǒ! ป่า น่า เก้อ เก่ย หว่อ เอาอันนั้นให้ฉันหน่อย   3.给孩子取个名 Gěi háizi qǔ gè míng เ่ย ไหจื่อ ฉู่ หมิงจื้อ ตั้งชื่อให้เด็ก   4.请给我账单 Qǐng gěi wǒ zhàngdān ฉิง เก๋ย หว่อ จางตาน เอาบิลให้ฉันด้วย   5.这些礼物送给谁? Zhèxiē lǐwù sòng […]

➸ปุ่มแชร์

ขับรถ ภาษาจีน

开车 [kāichē คายเชอ] ขับรถ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他开车很快。 Tā kāichē hěn kuài. ทา คาย เชอ เหิ่น ไคว่ เขาขับรถเร็วมาก   2.我不会开车。 Wǒ bù huì kāichē. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ ฉันขับรถไม่เป็น   3.她开车来学校接我。 Tā kāichē lái xuéxiào jiē wǒ. ทา คายเชอ ไหล เสียเสี้ยว เจีย หว่อ เขาขับรถมารับฉันที่โรงเรียน   4.他常常开车上班 Tā chángcháng kāichē shàngbān ทา ฉางฉาง คายเชอ ซ่างปาน เขามักจะขับรถมาทำงาน   5.我要学开车。 […]

➸ปุ่มแชร์

นั่ง ภาษาจีน

坐 [zuò จั้ว] นั่ง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他不喜欢坐飞机。 Tā bù xǐhuān zuò fēijī. ทา ปู้ สี่ฮวน จั้ว เฟยจี เขาไม่ชอบนั่งเครื่องบิน   2.你坐过飞机吗? Nǐ zuòguò fēijī ma? หนี่ จั้วกั้ว เฟยจี มะ คุณเคยนั่งเครื่องบินไหม   3我坐在教室的前排。 Wǒ zuò zài jiàoshì de qián pái. หว่อ จั้ว จ้าย เจียวซื่อ เตอ เฉียนไผ ฉันนั่งอยู่แถวหน้าในห้องเรียน   4.那个人坐在那边是谁? Nàgè rén zuò zài nà biān shì shuí? น่า […]

➸ปุ่มแชร์

หา ภาษาจีน

找 [zhǎo เจ่า] หา >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我找不到。 Wǒ zhǎo bù dào. หวอ เจ่า ปู๋ เต้า ฉันหาเงินไม่เจอ   2.他去找报纸了。 Tā qù zhǎo bàozhǐle. ทา ชวี่ เจ่า เป้าจื่อ เลอ เขาไปหาหนังสือพิมพ์แล้ว   3.你可能找不到 Nǐ kěnéng zhǎo bù dào หนี่ ปู้ ฮุ้ย เจ่า ปู๋ เต้า คุณอาจหาไม่เจอ   4.你找不到她吗? Nǐ zhǎo bù dào tā ma? หนี เจ่า ปู้ เต้า ทา มะ […]

➸ปุ่มแชร์

เตะ ภาษาจีน

踢 [tī ที] เตะ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他把门踢坏了。 Tā bǎmén tī huàile. ทา ป่า เหมิน ที ไฮ่ว เลอ เขาเตะประตูพังแล้ว   2.他足球踢得很棒。 Tā zúqiú tī dé hěn bàng. ทา จุ๋ฉิว ที เตอ เหิ่น ป้าง เขาเตะบอลได้สุดยอดมาก   3.他用腿踢那个小偷。 Tā yòng tuǐ tī nàgè xiǎotōu. ทา โย่ง ถุ่ย ที น่า เก้อ เสี่ยวโทว เขาใช้ขาเตะเจ้าขโมยคนนั้น   4.我小时候天天踢足球。 Wǒ xiǎoshíhòu tiāntiān tī zúqiú. […]

➸ปุ่มแชร์

เดิน ภาษาจีน

走 [zǒu โจ่ว] เดิน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我先走。 Wǒ xiān zǒu. หว่อ เซียน โจ่ว ฉันไปก่อนนะ   2.他刚走。 Tā gāng zǒu. ทา กาง โจ่ว เขาเพิ่งไป   3.他向后走。 Tā xiàng hòu zǒu. ทา เซี่ยง โฮ่ว โจ่ว เขาเดินไปข้างหลัง   4.她昨天走的。 Tā zuótiān zǒu de. ทา จั๋วเทียน โจ่ว เตอ เขาไปเมื่อวาน   5.我陪你走回家。 Wǒ péi nǐ zǒu huí jiā. หว่อ เผย หนี่ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 10 of 19« First...89101112...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme