หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

ชอล์ค ภาษาจีน

粉笔 [fěn bĭ] ชอล์ค   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在没有粉笔了. Xiànzài méiyǒu fěnbǐle. เซี่ยนจ้าย เหมยโหย่ว เฝินปี่ เลอ ตอนนี้ไม่มีชอล์กแล้ว   2.粉笔在哪里? Fěnbǐ zài nǎlǐ? เฝินปี่ จ้าย หนา หลี่ ชอล์กอยู่ที่ไหน   3.王美丽 给我粉笔一下. Wáng měilì gěi wǒ fěnbǐ yīxià. หวาง เหม่ยลี่ เก๋ย หว่อ เฝินปี่ อี๋เซี่ย หวังเหม่ยลี่ เอาชอล์กให้ฉันหน่อย   4.粉笔是白色. Fěnbǐ shì báisè. เฝินปี่ ซื่อ ไป๋เซ่อ ชอล์กเป็นสีขาว   5.下午告诉老师粉笔没有了。 Xiàwǔ gàosu […]

➸ปุ่มแชร์

ครู ภาษาจีน

老师 [lǎoshī เหล่าซือ]ครู   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我们的老师很可爱. Wǒmen de lǎoshī hěn kě’ài. หว่อเมิน เตอ เหล่าซือ เหิน เข่ออ้าย คุณครูของพวกเราน่ารักมาก   2.你的老师叫什么名字? Nǐ de lǎoshī jiào shénme míngzì? หนี่ เตอ เหล่า ซือ เจี้้ยว เสีนเมอ หมิงจื้อ ครูของเธอชื่ออะไร   3.今天老师不来. Jīntiān lǎoshī bù lái. จินเทีย่น เหล่า ซือ ปู้ไหล วันนนี้อาจารย์ไม่มา   4.我们学校有老师三十个人. Wǒmen xuéxiào yǒu lǎoshī sānshí gèrén. หว่อเมิน เสียเสี้ยว โหยว […]

➸ปุ่มแชร์
Page 19 of 19« First...10...1516171819
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme