หมวดหมู่: ภาษาจีนสำหรับการเดินทาง

ถามทาง ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการถามทาง   问路(wènlù)ถามทาง รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   请问一下,高速公路怎么上? Qǐngwèn yīxià, gāosù gōnglù zěnme shàng? ฉิ่งเวิ่น อี๋เซี่ย, เกาซู่กงลู่ เจิ่นเมอ ซ่าง ขอถามหน่อยว่าทางด่วนขึ้นยังไงครับ   从这里去清迈怎么走? cóng zhèlǐ qù qīng mài zěnme zǒu? ฉง เจ้อหลี่ ชวี่ ชิงม่าย เจิ่นเมอ โจ่ว จากที่นี่ไปเชียงใหม่ไปยังไง   去曼谷走这个方向对吗? qù màngǔ zǒu zhègè fāngxiàng duì ma? ชวี่ ม่านกู๋ โจ่ว เจ้อเก้อ ฟางเซี่ยง ตุ้ย มะ ไปกรุงเทพใช่ทางนี้หรือเปล่าครับ   一直走就看见了。 yīzhí […]

➸ปุ่มแชร์

ขับรถเที่ยวเอง ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการขับรถเที่ยวเอง   自驾游 (zìjiàyóu) ขับรถเที่ยวเอง รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   我想开车去清迈旅游。 Wǒ xiǎng kāichē qù qīng mài lǚyóu. หวอ เสี่ยง คายเชอ ชวี่ ชิงม่าย หลี่โหยว ฉันอยากขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะ   我从曼谷开车过来。 Wǒ cóng màngǔ kāichē guòlái. หว่อ ฉง ม่านกู่ คาย เชอ กั้ว ไหล ฉันขับรถมาจากกรุงเทพค่ะ   我想开车玩整个泰国。 Wǒ xiǎng kāichē wán zhěnggè tàiguó. หวอ เสี่ยง คาย เชอ หวาน เจิ่ง เก้อ ไท่กั๋ว ฉันอยากขับรถเที่ยวทั่วเมืองไทยค่ะ […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งเรือ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งเรือ 坐船 (zuòchuán) นั่งเรือ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   去苏梅岛的船票是多少? Qù sū méi dǎo de chuán piào shì duōshǎo? ชวี่ ซูเหมยเต่า เตอ ฉวน เพี่ยว ซื่อ ตัวเส่า ตั๋วเรือไปเกาะสมุยราคาเท่าไหร่คะ   我应该去哪个码头上船? wǒ yīnggāi qù nǎge mǎtóu shàng chuán? หว่อ อิงกาย ชวี่ หน่าเก้อ หม่าโถว ซ่าง ฉวน ผมควรไปนั่งที่ท่าเรือไหนครับ   你可以下船了。 nǐ kěyǐ xiàchuánle. หนี เขออี่ เซี่ยฉวน เลอ คุณลงเรือได้แล้วครับ   你晕过船吗? nǐ […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งเครื่องบิน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งเครื่องบิน   坐飞机(zuòfēijī) นั่งเครื่องบิน รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   泰航在哪里办登机手续? Tàiháng zài nǎlǐ bàn dēng jī shǒuxù? ไท่หาง จ้าย หนาหลี่ ป้านเติง จี โส่ว ซวี่ สายการบินไทยเช็คอินที่ไหนครับ   我想买去美国的机票。 wǒ xiǎng mǎi qù měiguó de jīpiào. หวอ เสียง หม่าย ชวี่ เหม่ยกั๋ว เตอ จีเพี่ยว ฉันอยากซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา   手推车在哪里? shǒutuīchē zài nǎlǐ? โส่ว ทุยเชอ จ้าย หนาหลี่ รถเข็นอยู่ที่ไหนครับ   我什么时候可以登机? wǒ shénme shíhòu kěyǐ […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งรถไฟ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งรถไฟ   坐火车(zuò huǒchē) นั่งรถไฟ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   火车站怎么走? Huǒchē zhàn zěnme zǒu? หั่วเชอ จ้าน เจิ่นเมอ โจ่ว สถานีรถไฟไปยังไงเหรอครับ   去清迈的火车票多少钱? qù qīng mài de huǒchēpiào duōshǎo qián? ชวี่ ชิงม่าย เตอ หั่วเชอเพี่ยว ตัวเส่า เฉียน รถไฟไปเชียงใหม่ตั๋วราคาเท่าไหร่   去清迈要几个小时? qù qīng mài yào jǐ gè xiǎoshí?่ ชวี่ ชิงม่าย เย่า จี่ เก้อ เสี่ยวสือ ไปเชียงใหม่ใช้เวลากี่ชั่วโมง   我想买坐票。 wǒ xiǎng mǎi […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งแท็กซี่ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งรถโดยสาร   打的 (dǎ di) นั่งแท็กซี่ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   打车去机场多少钱? dǎchē qù jīchǎng duōshǎo qián? ต่าเชอ ชวี่ จีฉ่าง ตัว เส่า เฉียน นั่งแท็กซี่ไปสนามบินราคาเท่าไหร่   你打车去比较好。 nǐ dǎchē qù bǐjiào hǎo. หนี ต่าเชอ ชวี่ ปี่เจี้ยว ห่าว คุณนั่งแท็กซี่ไปดีกว่าครับ   这里很堵车,走高速路吗? zhèlǐ hěn dǔchē, zǒu gāosù lù ma? เจ้อหลี เหิ่น ตู่เชอ, โจ่ว เกาซู่ ลู่ มะ แถวนี้รถติดมากครับ จะขึ้นทางด่วนไหมครับ   高速路公费是多少? gāosù […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งรถโดยสาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งรถโดยสาร 交通车(gōngjiāochē)รถโดยสาร รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 去医院要做哪路车? Qù yīyuàn yào zuò nǎ lù chē? ชวี่ อีเยี่ยน เย่า จั้ว หน่าลู่ เชอ ไปโรงพยาบาลต้องนั่งรถสายไหน   公交车车票多少钱? Gōngjiāo chē chēpiào duōshǎo qián? กงเจียวเชอ เชอเพี่ยว ตัวเส่า เฉียน ตั๋วรถโดยสารราคาเท่าไหร่ครับ   这路车是去哪里? Zhè lù chē shì qù nǎlǐ? เจ้อ ลู่เชอ ซื่อ ชวี่ หนาหลี่ รถสายนี้ไปที่ไหนครับ   公交车站怎么走? Gōngjiāo chēzhàn zěnme zǒu? กงเจียว เชอ จ้าน เจิ่นเมอ […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme