หมวดหมู่: ภาษาจีนสำหรับโทรศัพท์

ปัญหาระหว่างโทรศพท์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรผิดเบอร์   电话故障(diànhuà gùzhàng)ปัญหาระหว่างโทรศพท์ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   我听不见。 Wǒ tīng bùjiàn. หว่อ ทิง ปู๋ เจี้ยน ผมไม่ได้ยินครับ   你再说一次好吗? nǐ zàishuō yīcì hǎo ma? หนี่ จ้าย ซัว อี๋ ชื่อ ห่าว มะ คุณพูดอีกทีได้ไหมครับ   信号不太好。 xìnhào bù tài hǎo. ซิ่นห้าว ปู๋ ไท่ ห่าว สัญญาณไม่ค่อยดี   现在能听到吗? xiànzài néng tīng dào ma? เซี่ยนจ้าย เหนิง ทิง เต้า มะ ตอนนี้ได้ยินหรือเปล่าครับ […]

➸ปุ่มแชร์

โทรผิดเบอร์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรผิดเบอร์   打错电话(dǎ cuò diànhuà)โทรผิดเบอร์ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   你打错了。 Nǐ dǎ cuòle. หนี ต่า ชั่ว เลอ คุณโทรผิดแล้วค่ะ   你拨错号码了。 nǐ bō cuò hàomǎle. หนี่ โป ชั่ว ห้าว หม่า เลอ คุณโทรผิดเบอร์แล้วค่ะ   这里没有这个人。 zhèlǐ méiyǒu zhègè rén. เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เจ้อเก้อ เหริน ที่นี่ไม่มีคนคนนี้ค่ะ   对不起,我打错了。 duìbùqǐ, wǒ dǎ cuòle. ตุ้ยปู้ฉี่ หวอ ต่า ชั่ว เลอ ขอโทษครับ ผมโทรผิดแล้ว   […]

➸ปุ่มแชร์

ฝากข้อความ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการฝากข้อความ   留言 (liúyán) ฝากข้อความ  รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   能麻烦你帮我留言吗? Néng máfan nǐ bāng wǒ liúyán ma? เหนิง หมาฝาน หนี่ ปาง หว่อ หลิวเหยียน มะ รบกวนช่วยฝากข้อความได้ไหมครับ   他现在不在。 tā xiànzài bùzài. ทา เซี่ยนจ้าย ปู๋จ้าย ตอนนี้เขาไม่อยู่ครับ   他正在开会。 tā zhèngzài kāihuì. ทา เจิ้งจ้าย คาย ฮุ่ย เขากำลังประชุมอยู่ค่ะ   需要留言吗? xūyào liúyán ma? ซู เย่า หลิว เหยียน มา มีอะไรฝากไว้ไหมครับ   不用了,谢谢。 […]

➸ปุ่มแชร์

โทร-รับโทรศัพท์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรและรับโทรศัพท์    接打电话 (jiē dǎ diànhuà)โทร-รับโทรศัพท์ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   你好,请找黄先生。 Nǐ hǎo, qǐng zhǎo huáng xiānshēng. หนี ห่าว ฉิง จ่าว หวง เซียนเซิง สวัสดีค่ะ ขอสายคุณหวงค่ะ   请问是哪位找他? qǐngwèn shì nǎ wèi zhǎo tā? ฉิ่งเวิ่น ซื่อ หน่า เว่ย จ่าว ทา ไม่ทราบว่าโทรจากไหนคะ   这里是泰国旅游公司。 zhèlǐ shì tàiguó lǚyóu gōngsī. เจ้อหลี่ ซื่อ ไท่กั๋ว หลี่โหยว กงซือ นี่คือบริษัทท่องเที่ยวไทยค่ะ   是泰国航空公司吗? shì […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme