หมวดหมู่: ภาษาจีนสำหรับโรงแรม

บริการโทรเรียกปลุก ภาษาจีน

บริการโทรเรียกปลุก 唤醒服务 唤醒服务 Huànxǐng fúwù ฮ่วนสิ่ง ฝูอู้ บริการโทรเรียกปลุก   我明天一大早要去芭堤雅。 Wǒ míngtiān yī dà zǎo yào qù bā dī yǎ. หว่อ หมิงเทียน อี๋ต้า เจ่า เย่า ชวี่ ปาตียา พรุ่งนี้ตอนเช้าผมต้องไปพัทยา   因此我想让你们明天早上叫醒我。 Yīncǐ wǒ xiǎng ràng nǐmen míngtiān zǎoshang jiào xǐng wǒ. อินฉื่อ หวอ เสี่ยง ร่าง หนี่เมิน หมิงเทียน เจ่าซ่าง เจี้ยวสิง หว่อ ดังนั้นพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณโทรมาปลุกผมตอนเช้า   您想让我们明天早上什么时候叫醒您? Nín xiǎng ràng […]

➸ปุ่มแชร์

ภาษาจีนสำหรับเบลบอย

เบลบอย 门童 เบลบอย[mén tóng เหมินถง]门童   这是全部东西吗,先生? Zhè shì quánbù dōngxi ma, xiānshēng? เจ้อ ซื่อ ฉวนปู้ ตงซี มา เซียนเซิง ท่านครับ นี่คือสัมภาระทั้งหมดใช่ไหมครับ   这是电灯开关。 Zhè shì diàndēng kāiguān. เจ้อ ซื่อ เตี่ยนเติง คายกวาน นี่คือสวิตซ์ไฟ   这儿是壁柜。这儿是洗澡间。 Zhè’er shì bì guì. Zhè’er shì xǐzǎo jiān. เจ้อร์ ซื่อ ปี้ กุ้ย เจ้อร์ ซื่อ สีเจ่าเจียน นี่คือตู้ และนี่คือห้องอาบน้ำครับ   还有什么事吗,先生? Hái yǒu shé […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน   下周二我想订一个双人房间。 Xià zhōu èr wǒ xiǎng dìng yīgè shuāngrén fángjiān. เซี่ยโจว เอ้อ หวอ เสี่ยง ติ้ง อี๋เก้อ ซวงเหริน ฝางเจียน ฉันอยากจะจองห้องเตียงคู่สำหรับวันอังคารหน้า   两种房间的价格有什么不同? Liǎng zhǒng fángjiān de jiàgé yǒu shé me bùtóng? เหลียง จ่ง ฝางเจียน เตอ เจี้ยเก๋อ โหย่ว เสอเมอ ปู้ถง ราคาของห้องทั้งสองอย่างนี้ราคาแตกต่างกันอย่างไรคะ   一间双人房朝阳面的每晚140美元,背阴面的每晚115美元。 Yī jiàn shuāngrén fáng zhāoyáng miàn de měi wǎn 140 měiyuán, […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme