หมวดหมู่: ภาษาจีนในโรงพยาบาล

เยี่ยมไข้ ภาษาจีน

เยี่ยมไข้探病   探病 tàn bìng ท่าน ปิ้ง เยี่ยมไข้   -中症监护室在哪里? zhōng zhèng jiānhù shì zài nǎlǐ? จง เจิ้ง เจียนฮู้ ซื่อ จ้าย หนาหลี่ ห้องไอซียูอยู่ทางไหนคะ   -我是病人的朋友。 wǒ shì bìngrén de péngyǒu. หว่อ ปิ้ง เหริน เตอ เผิงโหย่ว ดิฉันเป้นเพื่อนของผู้ป่วยค่ะ   -你好点了吗? nǐ hǎo diǎnle ma? หนี หาว เตี่ยน เลอ มา คุณดีขึ้นหรือยัง   -我下周再来看你。 wǒ xià zhōu zàilái kàn […]

➸ปุ่มแชร์

ฉีดยา ภาษาจีน

ฉีดยา打针   打针 Dǎ zhēn ต่า เจิน ฉีดยา   -注射室在哪里? Zhùshè shì zài nǎlǐ? จู้เซ่อซื่อ จ้าย หนา หลี่ ห้องฉีดยาอยู่ทางไหนครับ   -我需要打几天针? Wǒ xūyào dǎ jǐ tiān zhēn? หว่อ ซวี เย่า ต๋า จี่ เทียน เจิน ผมต้องฉีดยากี่วันครับ   -你以前打过这种药吗? Nǐ yǐqián dǎguò zhè zhǒng yào ma? หนี อี่เฉียน ต่ากั้ว เจ้อ จ่ง เย่า มะ คุณเคยฉีดยาแบบนี้ไหมครับ   -你需要先做皮试。 Nǐ […]

➸ปุ่มแชร์

ซื้อยา ภาษาจีน

ซื้อยา买药   -买药 mǎi yào หม่าย เย่า ซื้อยา   -你好,我来取药。 Nǐ hǎo, wǒ lái qǔ yào. หนี ห่าว หว่อ ไหล ฉู่ เย่า สวัสดีครับ ผมมารับยา   -这些药怎么服用? Zhèxiē yào zěnme fúyòng? เจ้อ เซีย เย่า เจิ่นเมอ ฝูโย่ง ยาพวกนี้จะใช้ยังไงเหรอคะ   -这种药一天吃几次? Zhè zhǒng yào yītiān chī jǐ cì? เจ้อ จ่ง เย่า อี้เทียน ชือ จี่ ชื่อ ยาชนิดนี้กินวันละกี่ครั้งครับ   -每次吃几粒。 […]

➸ปุ่มแชร์

การวินิจฉัยโรค ภาษาจีน

การวินิจฉัยโรค诊断   -诊断 zhěnduàn เจิ่นต้วน การวินิจฉัยโรค   -请张大嘴。 Qǐng zhāngdà zuǐ. ฉิ่ง จาง ต้า จุ่ย อ้าปากกว้างหน่อยครับ   -您是咽喉发炎。 Nín shì yānhóu fāyán. หนิน ซื่อ เยียนโหว ฟาเหยียน คุณเป็นคออักเสบครับ   -你得了肠胃炎。 Nǐ déle chángwèi yán. หนี่ เตอ เลอ ฉางเว่ย เหยียน คุณเป็นโรคลำไส้อักเสบครับ   -您患了高血压。 Nín huànle gāo xiěyā. หนิน ฮ่วน เลอ เกาเสี่ยยา คุณเป็นโรคความดันสูงค่ะ   -您需要打针。 Nín xūyào dǎzhēn. […]

➸ปุ่มแชร์

อาการป่วย ภาษาจีน

อาการป่วย症状   -症状 Zhèngzhuàng เจิ้ง จ้วง อาการป่วย   -我的头很痛。 Wǒ de tóu hěn tòng. หว่อ เตอ โถว เหิ่น โท่ง ผมปวดหัวมากเลยครับ   -你感冒了吗? Nǐ gǎnmàole ma? หนี่ ก่าน เม่า เลอ มะ คุณเป็นหวัดหรือคะ   -他拉肚子了。 Tā lādùzi le. ทา ลาตู้จื่อ เลอ เขาท้องเสียครับ   -我发烧了。 Wǒ fāshāo le. หว่อ ฟาเซา เลอ ผมมีไข้ครับ   -我的头很晕。 Wǒ de tóu hěn […]

➸ปุ่มแชร์

ลงทะเบียนในโรงพยาบาล ภาษาจีน

ลงทะเบียน挂号   挂号 Guàhào กว้า ห้าว ลงทะเบียน   挂号处在哪里? Guàhào chù zài nǎlǐ? กว้า ห้าว ชู่ จ้าย หนาหลี่ ลงทะเบียนที่ไหนครับ   要排很久的对吗? Yào pái hěnjiǔ de duì ma? เย่า ไผ เหิน จิ่ว เตอ ตุ้ย มะ ต้องคอยคิวนานไหมครับ   我想找心脏科的医生。 Wǒ xiǎng zhǎo xīnzàng kē de yīshēng. หว่อ เสียง เจ่า ซินจ้าง เคอ เตอ อีเซิง ดิฉันอยากหาหมอแผนกหัวใจค่ะ   请给我一张挂号单。 Qǐng […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme