หมวดหมู่: สุภาษิตจีน

สุภาษิตภาษาจีน ชุดที่3

1. 量力而为 liànglìérwéi นกน้อยทำรังแต่พอตัว 2. 量力而行 liànglì’érxíng นกน้อยทำรังแต่พอตัว 3. 良药苦口 liángyàokǔkǒu หวานเป็นลม ขมเป็นยา 4. 两面派   liǎngmiànpài นกสองหัว 5. 力所不及 lìsuǒ bùjí เหลือบ่ากว่าแรง 6. 两头落空 liǎngtóuluòkōng จับปลาสองมือ 7. 两虎相斗 liǎnghǔ xiāngdòu เสือพบสิงห์ 8. 盲目仿效   mángmù fǎngxiào เห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้าง 9. 盲人摸象     mángrén mōxiàng ตาบอดคลำช้าง 10. 门庭若市   méntíng ruòshì  หัวกระไดไม่แห้ง 11. 闷闷不乐     […]

➸ปุ่มแชร์

สุภาษิตภาษาจีน ชุดที่2

1. 尽人皆知     jìnrén jiēzhī ทุกคนล้วนทราบดี 2. 近朱者赤,近墨者黑 jìnzhūzhěchì,jìnmòzhěhēi คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล 3. 举止不雅的女人 jǔzhǐbùyǎdenǚrén ม้าดีดกระโหลก  4. 开诚布公     kāichéng bùgōn จริงใจเปิดเผย /ตรงไปตรงมา 5. 开门见山     kāimén jiànshān พูดตรงประเด็น 6. 口蜜腹剑     kǒumì fùjiàn ปากหวานก้นเปรี้ยว 7. 口是心非     kǒushìxīnfēi ปากไม่ตรงกับใจ 8. 苦尽甘来     kǔjìn gānlái ต้นร้ายปลายดี 9. 旷日持久     […]

➸ปุ่มแชร์

สุภาษิตภาษาจีน ชุดที่1

1. 家丑外扬 jiāchǒu wàiyáng สาวไส้ให้กากิน 2. 积压成堆 jīyā chéngduī ดินพอกหางหมู 3. 家丑不可外扬 jiāchǒu bùkěwàiyáng ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า 4. 家破人亡 jiāpò rénwáng บ้านแตกสาแหรกขาด 5. 健康就是副 jiànkāng jiùshìfù การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 6. 脚踩两只船 jiǎocǎi liǎngzhīchuán เหยียบเรือสองแคม 7. 饥不择食 jībù zéshí ขอทานเป็นผู้เลือกไม่ได้ 8. 机不可失 jībù kěshī น้ำขึ้นให้รีบตัก 9. 鸡毛蒜皮 jīmáo suànpí เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง 10. 鸡犬不宁 jīquǎn bùníng สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว 11. 假仁假义 jiǎrén jiǎyì […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme