หมวดหมู่: สไลด์

วัด ภาษาจีน

寺庙 [ sìmiào ซื่อเมี่ยว ] วัด   >>ตัวอย่างประโยค<< 她去寺庙了。 Tā qù sìmiào le. ทา ชวี่ ซื่อเมี่ยว เลอ เขาไปวัดแล้ว   寺庙在哪里? Sìmiào zài nǎlǐ? ซื่อเมี่ยว จ้าย หนาหลี่ วัดอยู่ที่ไหน   爸爸不想去寺庙。 Bàba bùxiǎng qù sìmiào. ป้าป่ะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ ซื่อเมี่ยว พ่อไม่อยากไปวัด   清迈有寺庙吗? Qīng mài yǒu sìmiào ma? ชิงม่าย โหย่ว ซื่อเมี่ยว มะ เชียงใหม่มีวัด ไหม   我跑步去寺庙。 Wǒ […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme