ตอนเช้า ภาษาจีน

早上 [ zǎoshang เจ่าซ่าง ] ตอนเช้า   >>ตัวอย่างประโยค<<   他早上8点上课。 Tā zǎoshàng 8 diǎn shàngkè. ทา เจ่าว่าง ปา เตี่ยน ซ่างเค่อ เขาเข้าเรียนแปดโมงเช้า   早上我们吃得比较少。 Zǎoshàng wǒmen chī dé bǐjiào shǎo. เจ่าซ่าง หว่อเมิน ชือ เตอ ปี่เจี้ยว เส่า ตอนเช้าฉันจะกินน้อยกว่าปกติ   早上我被妈妈叫醒了。 Zǎoshàng wǒ bèi māmā jiào xǐngle. เจ่าซ่าง หว่อ เป้ย มะมา เจี้ยว สิ่ง เลอ ตอนเช้าฉันถูกแม่ปลุกให้ตื่น   她总是在早上锻炼身体。 Tā […]

➸ปุ่มแชร์

ตอนบ่าย ภาษาจีน

下午 [xiàwǔ เซี่ยอู่] ตอนบ่าย   >>ตัวอย่างประโยค<<   你下午过得好吗? Nǐ xiàwǔ guò dé hǎo ma? หนี่ เซี่ยอู่ กั้ว เต๋อ ห่าว มะ ช่วงบ่ายนี้คุณยังโอเคไหม   我下午见校长。 Wǒ xiàwǔ jiàn xiàozhǎng. หว่อ เซี่ยอู่ เจี้ยน เสี้ยวจ่าง ตอนบ่ายนี้ฉันเห็นครูใหญ่   我今天下午有一个会。 Wǒ jīntiān xiàwǔ yǒu yīgè huì. หว่อ จินเทียน เซี่ยอู๋ โหยว อี๋เก้อ ฮุ่ย ผมมีการประชุมในช่วงบ่ายนี้   今天下午我要打扫花园。 Jīntiān xiàwǔ wǒ yào dǎsǎo huāyuán. […]

➸ปุ่มแชร์

ปีที่แล้ว ภาษาจีน

去年[ qùnián ชวี่ เหนียน] ปีที่แล้ว   >>ตัวอย่างประโยค<<   我们去年去了希腊。 Wǒmen qùnián qù le xīlà. หว่อเมิน ชวี่ เหนียน ชวี่ เลอ ซีล่า ปีที่แล้วเราไปกรีซ   那楼是去年建的。 Nà lóu shì qùnián jiàn de. น่า โหลว ซื่อ ชวี่เหนียน เจี้ยน เตอ อาคารตึกนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว   她比去年瘦多了。 Tā bǐ qùnián shòu duōle. ทา ปี่ ชวี่ เหนียน โซ่ว ตัว เลอ เธอผอมขึ้นกว่าปีที่แล้ว   她去年写了本诗集。 Tā qùnián […]

➸ปุ่มแชร์

ปีหน้า ภาษาจีน

明年 [ míngnián หมิงเหนียน ] ปีหน้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 明年我结婚。 Míngnián wǒ jiéhūn. หมิงเหนียน หว่อ เจี๋ยฮุน ปีหน้าฉันจะแต่งงาน   他明年可能被释放。 Tā míngnián kěnéng bèi shìfàng ทา หมิงเหนียน เข่อเหนิง เป้ย ซื่อฟ่าง เขาจะได้รับการปล่อยตัวในปีหน้า   他们会在明年六月结婚。 Tāmen huì zài míngnián liù yuè jiéhūn. ทาเมิน ฮุ่ย จ้าย หมิงเหนียน ลิ่ว เยี่ยว เจี๋ยฮุน พวกเขาจะแต่งงานกันในเดือนมิถุนายนปีหน้า   明年我要找新工作。 Míngnián wǒ yào zhǎo xīn gōngzuò. หมิงเหนียน […]

➸ปุ่มแชร์

วันมะรืน ภาษาจีน

后天 [hòutiān โฮ่วเทียน] วันมะรืน   >>ตัวอย่างประโยค<<   请后天来吧。 Qǐng hòutiān lái ba. ฉิ่ง โฮ่วเทียน ไหล ปา ค่อยมาวันมะรืนนี้แล้วกัน   你后天要不要到我家来? Nǐ hòutiān yào bùyào dào wǒjiā lái? หนี่ โฮ่วเทียน เย่า ปู๋ เย่า เต้า หว่อเจีย ไหล วันมะรืนนี้เธอจะมาบ้านฉันไหม   后天就是星期四。 Hòutiān jiùshì xīngqísì. โฮ่วเทียน จิ้ว ซื่อ ซิงชีซื่อ วันมะรืนก็คือวันพฤหัสบดี   后天要给我过生日。 Hòutiān yào gěi wǒ guò shēngrì. โฮ่วเทียน เย่า […]

➸ปุ่มแชร์

เมื่อวาน ภาษาจีน

昨天 [zuótiān จั๋วเทียน] เมื่อวาน   >>ตัวอย่างประโยค<< 我昨天理了发。 Wǒ zuótiān lǐ le fā. หว่อ จั๋วเทียน หลี่ เลอ ฟ่า เมื่อวานผมตัดผมแล้ว   她昨天不太舒服。 Tā zuótiān bù tài shūfú. ทา จั๋วเทียน ปู๋ไท่ ซูฝู่ เมื่อวานเขาไม่ค่อยสบาย   昨天下了场大雪。 Zuótiān xiàle chǎng dàxuě. จั๋วเทียน เซี่ย เลอ ฉ่าง ต้า เสี่ย เมื่อวานนี้หิมะตกมาห่าใหญ่เลย   我父母昨天来了。 Wǒ fùmǔ zuótiān láile. หว่อ ฟู่หมู่ จั๋วเทียน ไหล เลอ พ่อแม่ของฉันมาเมื่อวานนี้แล้ว […]

➸ปุ่มแชร์

วันนี้ ภาษาจีน

今天 [jīntiān จีนเทียน] วันนี้   >>ตัวอย่างประโยค<< 今天是我的生日。 Jīntiān shì wǒ de shēngrì. จินเทียน ซื่อ หว่อ เตอ เซิงรื่อ วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน   今天我想去看场戏。 Jīntiān wǒ xiǎng qù kàn chǎng xì. จินเทียน หวอ เสี่ยง ชวี่ ค่าน ฉ่างซี่ วันนี้ผมอยากจะไปดูเกมส์การแข่งขัน   今天的报纸 。 Jīntiān de bàozhǐ จินเทียน เตอ เป้าจื่อ หนังสือพิมพ์ของวันนี้   今天星期五。 jīntiān xīngqíwǔ. จินเทียน ซิงชีอู่ วันนี้วันศุกร์   今天有点冷。 Jīntiān yǒudiǎn […]

➸ปุ่มแชร์

พรุ่งนี้ ภาษาจีน

明天 [míngtiān หมิงเทียน] พรุ่งนี้   >>ตัวอย่างประโยค<< 他们明天来。 Tāmen míngtiān lái ทาเมิน หมิงเทียน ไหล พวกเขาจะมาในวันพรุ่งนี้   明天会更热。 míngtiān huì gèng rè. หมิงเทียน ฮุ่ย เกิ้ง เร่อ พรุ่งนี้จะยิ่งร้อน   你明天有事吗? Nǐ míngtiān yǒushì ma? หนี่ หมิงเทียน โหย่ว ซื่อ มะ พรุ่งนี้คุณมีธุระไหม   明天是我的生日。 Míngtiān shì wǒ de shēngrì. หมิงเทียน ซื่อ หว่อ เตอ เซิงรื่อ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉัน   他明天开始上班。 Tā míngtiān kāishǐ […]

➸ปุ่มแชร์

นาฬิกาข้อมือ ภาษาจีน

手表 [shǒu biǎo  โสวเปี่ยว] นาฬิกาข้อมือ   >>ตัวอย่างประโยค<< 我的手表停了。 wǒ de shǒubiǎo tíngle. หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ถิงเลอ นาฬิกาข้อมือฉันหยุดเดินแล้ว   我的手表3点了。 Wǒ de shǒubiǎo 3 diǎnle. หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ซาน เตี่ยน เลอ นาฬิกาฉัน3โมงแล้ว   他看了一眼手表。 Tā kànle yīyǎn shǒubiǎo. ทา ค่าน เลอ อี้เหยี่ยน โสวเปี่ยว เขาเหลือบมองไปที่นาฬิกา   这只手表表壳坏了。 Zhè zhī shǒubiǎo biǎo ké huàile. เจ้อ จือ โสว เปี่ยว […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศภาษาจีน

ชื่อประเทศภาษาจีน รวมชื่อประเทศเป็นภาษาจีน ทั้ง6ทวีป ✪ชื่อประเทศภาษาจีน10ประเทศอาเซียน ✪ชื่อประเทศภาษาจีนในทวีปเอเชีย ✪ชื่อประเทศภาษาจีนในทวีปยุโรป ✪ชื่อประเทศภาษาจีนในทวีปอเมริกาเหนือ  ✪ชื่อประเทศภาษาจีนในทวีปอเมริกาใต้ ✪ชื่อประเทศภาษาจีนในทวีปแอฟริกา  ✪ชื่อประเทศภาษาจีนในทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะ

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศภาษาจีน ในทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะ

ชื่อประเทศภาษาจีน ในทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะ 帕劳  [ Pàláo พ่าเหลา]  ปาเลา 斐济  [ Fěijì เฝ่ยจี่]  ฟิจิ 瑙鲁  [ Nǎolǔ เหนาหลู่]  นาอูรู 汤加  [ Tāngjiā ทางเจีย]  ตองกา 萨摩亚  [ Sàmóyà ซ่าโม๋ย่า] ซามัว 图瓦卢  [ Túwǎlú ถูหว่าหลู]  ตูวาลู 新西兰  [ Xīn Xīlán ซินซีเหลียน]  นิวซีแลนด์ 瓦努阿图  [ Wǎnǔātú หวาหนี่ร์อาถู]  วานูอาตู 澳大利亚  [ Aòdàlìyà อ้อต้าลี่ย่า]  ออสเตรเลีย 基里巴斯  [ Jī lǐ bāsī จีหลี่ปาซือ]  คิริบาส […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศแอฟริกา ภาษาจีน

ชื่อประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา ภาษาจีน รวมรายชื่อประเทศในทวีปแอฟริกา非洲 เป็นภาษาจีน 非洲   [ Fēizhōu เฟยโจว] ทวีปแอฟริกา 中非   [ Zhōngfēi จงเฟย] แอฟริกากลาง 加纳   [ Jiānà เจียน่า]  กานา 加蓬   [ Jiāpéng เจียเผิง]  กาบอง 乍得   [ Zhàdé จ้าเต๋อ]  ชาด 苏丹   [ Sūdān ซูตาน]  ซูดาน 多哥   [ Duōgē ตัวเกอ]  โตโก 贝宁   [ Bèiníng เป้ยหนิน]  เบนิน 马里   [ Mǎlǐ […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศอเมริกาใต้ ภาษาจีน

ชื่อประเทศต่างๆในอเมริกาใต้ ภาษาจีน รวมรายชื่อประเทศในอเมริกาใต้南美 เป็นภาษาจีน 南美洲  [ Nán měizhōu หนานเหม่ยโจว]  ทวีปอเมริกาใต้ 智利   [ Zhìlì จื้อลี่]   ชิลี 巴西   [ Bāxī ปาซี]   บราซิล 秘鲁   [ Bìlǔ ปี้หลู่]   เปรู 阿根廷   [ Āgēntíng อาเกินถิง]   อาร์เจนตินา 乌拉圭   [ Wūlāguī อูลากุย]   อุรุกวัย 苏里南   [ Sūlǐnán ซูหลี่หนาน]   ซูรินาเม 巴拉圭   [ […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศอเมริกาเหนือ ภาษาจีน

ชื่อประเทศต่างๆในอเมริกาเหนือ ภาษาจีน รวมรายชื่อประเทศในอเมริกาเหนือ北美 เป็นภาษาจีน 北美  [Běiměi  เป๋ยเหม่ย] ทวีปอเมริกาเหนือ 美国  [Měiguó -เหม่ยกั๋ว] สหรัฐอเมริกา 智利  [Zhìlì -จื้อลี่]  ชิลี 古巴  [Gǔbā -กู่ปา]  คิวบา 海地  [Hǎidì -ไห่ตี้]  เฮติ 加拿大  [Jiānádà -เจียหนาต้า]  แคนาดา 牙买加  [Yámǎijiā -หยาหม่ายเจีย]  จาเมกา 巴哈马  [Bāhāmǎ- ปาฮาหม่า]  บาฮามาส 伯利兹  [Bólìzī -โป๋ลี่จือ]  เบลีซ 巴拿马  [Bānámǎ -ปาหนาหม่า]  ปานามา 墨西哥  [Mòxīgē -โม่ซีเกอ]  เม็กซิโก 危地马拉  [Wēidìmǎlā -เวยตี้หม่าลา]  กัวเตมาลา 格林纳达  [Gélínnàdá -เก๋อน่าต๋า] […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศยุโรป ภาษาจีน

ชื่อประเทศต่างๆในยุโรป ภาษาจีน รวมรายชื่อประเทศในยุโรป欧洲 เป็นภาษาจีน 欧洲  [Ōuzhōu โอวโจว] ยุโรป 希腊  [ Xīlà -ซีล่า] กรีซ 丹麦  [ Dānmài-ตานหม้าย] เดนมาร์ก 挪威  [ Nuówēi-หนัวเวย] นอร์เวย์ 荷兰  [ Hélán-เหอหลาน] เนเธอร์แลนด์ 波黑  [ Bōhēi- โปเฮย] บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 波兰  [ Bōlán -โปหลาน] โปแลนด์ 法国  [ Fǎguó -ฝ่ากั๋ว] ฝรั่งเศส 芬兰  [ Fēnlán- เฟินหลัน] ฟินแลนด์ 黑山  [ Hēishān -เฮยซาน] มอนเตเนโกร 德国  [ Déguó- เต๋อกั๋ว] เยอรมนี 瑞士  [ […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อประเทศเอเชีย ภาษาจีน

ชื่อประเทศต่างๆในเอเชีย ภาษาจีน รวมรายชื่อประเทศในเอเชียเป็นภาษาจีน 亚洲   [ Yàzhōu-ย่าโจว]  เอเชีย 中国   [ Zhōngguó-จงกั๋ว]  จีน 日本   [ Rìběn-รื่อเปิ่น]  ญี่ปุ่น 韩国   [ Hánguó-หานกั๋ว]  เกาหลีใต้ 印度   [ Yìndù-อิ้นตู้]  อินเดีย 伊朗   [ Yīlǎng-อีหล่าง]  อิหร่าน 阿曼   [ Āmàn-อาม่าน]  โอมาน 蒙古   [ Mēnggǔ-เมิงกู่มอง]  โกเลีย 约旦   [ Yuēdàn-เยียต้าน]  จอร์แดน 沙特   [ Shātè-ซาเท่อ]  ซาอุดีอาระเบีย 巴林   […]

➸ปุ่มแชร์
Page 3 of 3612345...102030...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme