ชมพู่ ภาษาจีน

莲雾 [liánwù เหลียนอู้] ชมพู่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在莲雾很便宜。 Xiànzài lián wù hěn piányí. เซี่ยนจ้าย เหลียนอู้ เหิ่น เผียนอี้ ตอนนี้ชมพู่ถูกมาก   2.你要莲雾几公斤? Nǐ yào lián wù jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า เหลียนอู่ จี่ กงจิน คุณจะเอาชมพู่กี่กิโลครับ   3.我要莲雾五公斤。 Wǒ yào lián wù wǔ gōngjīn. หว่อ เย่า เหลียนอู้ อู่ กงจิน ฉันเอาชมพู่ห้ากิโลค่ะ   4.你喜欢吃莲雾吗? Nǐ xǐhuān chī lián wù ma? หนี่ สี่ฮวน ชือ […]

➸ปุ่มแชร์

ฝรั่ง ภาษาจีน

番石榴 [fānshíliú ฟานสือหลิว] ฝรั่ง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢番石榴吗? Nǐ xǐhuān fān shíliú ma? หนี สี่ฮวน ฟานสือหลิว มะ คุณชอบฝรั่งไหม   2.这里的番石榴很好吃。 Zhèlǐ de fān shíliú hěn hǎo chī. เจ้อหลี่ เตอ ฟานสือหลิว เหินห่าว ชือ ฝรั่งของที่นี่อร่อยมาก   3.我要番石榴一公斤。 Wǒ yào fān shíliú yī gōngjīn. หว่อ เย่า ฟานสือหลิว อี้กงจิน ฉันเอาฝรั่งกิโลหนึ่ง   4.这里市场有番石榴吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu fān shíliú ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว […]

➸ปุ่มแชร์

ส้ม ภาษาจีน

橘子 [jùzi จวี้ จื่อ] ส้ม >>ตัวอย่างประโยค<< 1.泰国的橘子很甜。 Tàiguó de jùzi hěn tián. ไท่กั๋ว เตอ จวี้จื่อ เหิ่น เถียน ส้มไทยหวานมาก   2.中国的橘子很小。 Zhōngguó de jùzi hěn xiǎo. จงกั๋ว เตอ จวี้จื่อ เหิน เสี่ยว ส้มที่จีนลูกเล็กมาก   3.这里市场有没有卖橘子? Zhèlǐ gè shìchǎng yǒu méiyǒu mài jùzi? เจ้อเก้อ ซื่อฉ่าง โหย่ว เหมย โหย่ว ม่าย จวี้จื่อ ตลาดที่นี่มีส้มขายไหม   4.橘子一公斤多少? Jùzi yī gōngjīn duōshǎo? จวี้จื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ส้มโอ ภาษาจีน

柚子 [yóuzi โย่วจื่อ] ส้มโอ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃柚子吗? Nǐ xǐhuān chī yòuzi ma? หนี่ สี่ฮวน ชือ โย่วจื่อ มะ คุณชอบกินส้มโอไหม   2.中国有柚子吗? Zhōngguó yǒu yòuzi ma? จงกั๋ว โหย่ว โย่วจื่อ มะ เมืองจีนมีส้มโอไหม   3.泰国的游子比中国好吃。 Tàiguó de yóuzǐ bǐ zhōngguó hào chī. ไท่กั๋ว เตอ โย่วจื่อ ปี่ จงกั๋ว ห่าวชือ ส้มโอไทยอร่อยกว่าส้มโอจีน   4.我没有吃过柚子。 Wǒ méiyǒu chīguò yòuzi. หว่อ เหมย โหย่ว ชือกั้ว โย่วจื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หวัง 姓王

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หวัง 姓王 1 王妍骞    Wángyánqiān  หวางเหยียนเชียน 2 王仙英    Wángxianyīng  หวางเชียนอิง 3 王家茹    Wángjiā rú  หวางเจียหรู๋ 4 王莲蓉    Wángliánróng  หวางเหลียนหรง 5 王蔚文    Wángwèiwén  หวางเว่ยเหวิน 6 王筱瑶    Wángxiǎoyáo  หวางเสี่ยวเหยา 7 王莉渤    Wánglìbó  หวางลี่โป๋ 8 王嘉颖    Wángjiāyǐng  หวางเจียอิ่ง 9 王淑瑶    Wángshūyáo  หวางซูเหยา 10 王家燕    Wángjiā yàn  หวางเจียเยี่ยน 11 […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หวัง 姓王

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หวัง 姓王 1 王一朵    Wáng yī duo  หวางอีตัว 2 王锡儿    Wángxī’er  หวางซีเอ่อ 3 王柳茵    Wángliǔyīn  หวางหลิ่วอิน 4 王黎君    Wánglíjūn  หวางหลีจุน 5 王培均    Wángpéijūn  หวางเผยจูน 6 王三月    Wáng sān yuè  หวางซานเย่ 7 王淑靓    Wángshūjìng  หวางซูจิ้ง 8 王三岳    Wáng sānyuè  หวางซานเย่ 9 王善淑    Wángshànshū  หวางซ่านซู 10 王如意   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลี่ 姓李

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลี่ 姓李 1 李娅贤    Lǐyà xián  หลี่ย่าเสียน 2 李双怡    Lǐshuāngyí  หลี่ซวงอี๋ 3 李娅娴    Lǐ yà xián  หลี่ย่าเสียน 4 李双洁    Lǐshuāngjié  หลี่ซวงเจี๋ย 5 李梓瑶    Lǐzǐyáo  หลีจื่อเหยา 6 李雅琳    Lǐyǎlín  หลีอย่าหลิน 7 李妍泽    Lǐyánzé  หลี่หยานเจ๋อ 8 李润玲    Lǐrùnlíng  หลี่รุ่นหลิง 9 李润婷    Lǐrùntíng  หลี่รุ่นถิง 10 李姝蓉    Lǐshūróng  หลี่ซูหรง […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลี่ 姓李

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลี่ 姓李 1 李炳诚    Lǐbǐngchéng  หลีปิ่งเฉิง 2 李峄        Lǐ yì  หลี่อี้ 3 李式沁    Lǐ shì qìn  หลี่ซื่อชิ่น 4 李强辉    Lǐqiáng huī  หลี่เฉียงฮุย 5 李懋森    Lǐmàosēn  หลี่แม่วเซิน 6 李佳音    Lǐ jiāyīn  หลี่เจียอิน 7 李振瑜    Lǐzhènyú  หลี่เจ้อหยูร์ 8 李远哲    Lǐyuǎnzhé  หลี่หย่วนเจ๋อ 9 李思逸    Lǐsīyì  หลี่ซืออี้ 10 […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จาง 姓张

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จาง 姓张 1 张倩囡   Zhāngqiànnān  จางเชี่ยนนาน 2 张九妹   Zhāngjiǔmèi  จางจิ่วเม่ย 3 张荣萍   Zhāngróngpíng  จางหรงผิง 4 张靖颖   Zhāngjìngyǐng  จางจิ้งหยิ่ง 5 张铧文   Zhānghuáwén  จางหวาเหวิน 6 张云萍   Zhāngyúnpíng  จางหยุนผิง 7 张君玉   Zhāngjūnyù  จางจุนยู่ร์ 8 张琳鑫   Zhānglínxīn  จางหลินซิน 9 张妍宜   Zhāngyányi  จางเหยียนอี้ 10 张燕妮   Zhāngyànnī  จางเยี่ยนนี 11 张娜玲   […]

➸ปุ่มแชร์

ชื่อภาษาจีนชายแซ่จาง 姓张

ชื่อภาษาจีนชายแซ่จาง 姓张 1.张国庆   Zhāng guóqìng จางกั๋วชิ่ง 2.张思雨   Zhāngsīyǔ จางซือหยู่ร์ 3.张骁哲   Zhāngxiāozhé จางเซียวเจ๋อ 4.张耀炀   Zhāngyàoyáng จางเย่าหยาง 5.张敬信   Zhāng jìngxìn จางจิ้งซิ่น 6.张玉桢   Zhāngyùzhēn จางยู่ร์เจิน 7.张文骁   Zhāngwénxiāo จางเหวินเซียว 8.张立珍  Zhānglìzhēn จางลี่เจิน 9.张源      Zhāng yuán จางหยวน 10.张庆国   Zhāngqìngguó จางชิ่งกั๋ว 11.张义涛   Zhāngyìtāo จางอี้เทา 12.张理海   Zhānglǐhǎi จางหลีไห่ 13.张义潇   […]

➸ปุ่มแชร์
Page 30 of 54« First...1020...2829303132...4050...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme