ศัพท์จีนรูปภาพ ห้องครัว

11กระทะทอด ภาษาจีน

ศัพท์จีนรูปภาพ ห้องครัว 厨房 [chúfáng ฉูฝาง] ห้องครัว ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 厨房 [chúfáng ฉูฝาง ] ห้องครัว 勺子 [sháozi เสาจื่อ] ช้อน 叉子 [chāzi ชาจื่อ] ส้อม 筷子 [kuàizi ไคว่จื่อ] ตะเกียบ 盘子 [pánzi ผานจื่อ] จาน 碗 [wǎn หว่าน] ถ้วย 切菜板 [qiēcàibǎn เชียช่ายป่าน] เขียง 橱柜 [chúguì ฉูกุ้ย] ตู้กับข้าว 菜刀 [càidāo ช่ายเตา] มีดทำครัว 电饭锅 [diànfànguō เตี้ยนฟ่านกัว] หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 电炒锅 [diànchǎoguō เตี้ยนเฉ่ากัว] กระทะไฟฟ้า 煎锅 [jiānguō เจียนกัว] […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องปรุงอาหาร

chinese salt

  คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องปรุงอาหาร (调料 เครื่องปรุงอาหาร) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร 调料  [tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส 盐    [yán เหยียน]  เกลือ 醋    [cù ชู่ ]  น้ำส้มสายชู 味精   [wèijīng เว่ยจิง]  ผงชูรส 酱油   [jiàngyóu เจี้ยงโหยว]  ซีอิ้ว 白糖   [báitáng ไป๋ถาง]  น้ำตาลทราย 鱼露   [yú lù หยีร์ลู่]  น้ำปลา 虾酱   [xiā jiàng เซียเจี้ยง]  กะปิ 糖浆   [tángjiāng ถางเจี้ยง]  น้ำเชื่อม 蜜糖   [mìtáng […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน

8ศัพท์จีน แม็กเย็บกระดาษ

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน 办公用品 [bàngōngyòngpǐn] ของใช้สำนักงาน ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 复印机 [fùyìnjī ฟู่อิ้นจี] เครื่องถ่ายเอกสาร 打印机 [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น 电脑 [diànnǎo เตี้ยนเหน่า] คอมพิวเตอร์ 传真机  [chuánzhēnji ฉวนเจินจี] แฟกซ์ 电话 [diànhuà เตี้ยนฮว่า] โทรศัพท์ 计算器 [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่ ] เครื่องคิดเลข 透明胶带 [tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้] เทปใส 订书机 [dìng shū jī ติ้งซูจี] แม็ก 订书针 [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก 文件柜 [wénjiàn guì เหวินเจี้ยนกุ้ย] ตู้เอกสาร 文件栏 [wénjiàn […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน

thai shcool

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน (学校 โรงเรียน) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน 学校  [ xuéxiào เสียเซี่ยว] โรงเรียน 校长  [ xiào zhǎng เซี่ยวจ่าง] ครูใหญ่ 教师  [jiàoshī เจี้ยวซือ]  ครู 学生  [ xué shēng เสียเซิง] นักเรียน 同学  [ tóng xué ถงเสีย] เพื่อนนักเรียน 校服  [ xiào fú เสี้ยวฝู] ชุดนักเรียน 男生  [ nán shēng หนานเซิง] นักเรียนชาย 女生  [ nǚ shēng หนี่เซิง] นักเรียนหญิง 书包  [ shū bāo ซูเปา] กระเป๋านักเรียน […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ เครื่องปรุงอาหาร

13พริกป่น ภาษาจีน

ศัพท์จีนรูปภาพ เครื่องปรุงอาหาร 调料[tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 调料 [tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส 味精 [wèijīng เว่ยจิง] ผงชูรส 辣椒酱 [làjiāojiàng ล่าเจียวเจี้ยง] ซอสพริก 番茄酱 [fānqié jiàng ฟานเฉียเจี้ยง] ซอสมะเขือเทศ 酱油 [jiàngyóu เจี้ยงโหยว] ซีอิ้ว 胡椒粉 [hújiāofěn หูเจียวเฝิ่น] พริกไทยป่น 黑胡椒 [hēihújiāo เฮยหูเจียว] พริกไทยดำ 白糖 [báitáng ไป๋ถาง] น้ำตาลทราย 盐 [yán เหยียน] เกลือ 醋 [cù ชู่ ] น้ำส้มสายชู 鱼露 [yú lù หยีร์ลู่] น้ำปลา 虾酱 [xiā jiàng เซียเจี้ยง] […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ ดอกไม้

14ดอกทานตะวัน ภาษาจีน

ศัพท์จีนรูปภาพ ดอกไม้ 花 [huā ฮวา] ดอกไม้ ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 茉莉花 [mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ   玫瑰花 [méiguīhuā เหมยกุ้ย ฮวา] ดอกกุหลาบ 莲花 [liánhuā เหลียนฮวา] ดอกบัว 兰花 [lánhuā หลันฮวา] ดอกกล้วยไม้ 菊花 [júhuā จวี๋ ฮวา] ดอกเบจมาศ 百日草 [bǎirìcǎo ไป๋รื่อเฉ่า] ดอกบานชื่น 万寿菊 [wànshòujú ว่านโซ่ว จวี๋] ดอกดาวเรือง 勒杜鹃 [lēidùjuān เลยตู้จวน] ดอกเฟื่องฟ้า 白兰花    [báilánhuā  ไป๋หลานฮวา] ดอกจำปี   黄兰 [huánglán หวงหลาน] ดอกจำปา 仙丹花 [xiāndānhuā […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว

family

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว (家庭 ครอบครัว) รวมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวภาษาจีน 家庭   [jiātíng เจียถิง]  ครอบครัว 爸爸   [bàba ป้าป่ะ]  พ่อ 妈妈   [māma มะม่ะ]  แม่ 父亲   [fùqīn ฟู่ชิน]  บิดา 母亲   [mǔqīn หมู่ชิน]  มารดา 父母   [fùmǔ ฟู่หมู่]  พ่อแม่ 姐姐   [jiějie เจี่ยเจีย]  พี่สาว 妹妹   [mèimei เม่ยเหม่ย]  น้องสาว 哥哥   [gēge เกอเกอะ]  พี่ชาย 弟弟   [dìdi ตี้ติ]  น้องชาย 兄弟姐妹 […]

➸ปุ่มแชร์

คำกริยาภาษาจีน ชุด2

2016-07-10_3-24-41

คำกริยาภาษาจีน ชุด2 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา 想     [xiǎng เสี่ยง]    คิด 敲     [qiāo เชียน]    เคาะ 捉     [zhuō จัว]    จับ 排     [pái ไผ]    เรียง 抹     [mǒ โหม่ว]    เช็ค 扫     [sǎo เส่า]    กวาด 削     [xuē เซีย]    ปอก […]

➸ปุ่มแชร์

คำกริยาภาษาจีน ชุด1

2016-07-10_3-10-04

คำกริยาภาษาจีน   动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง) 说      [shuō ซัว]      พูด 写      [xiě เสี่ย]      เขียน 喝      [hē เฮอ]      ดื่ม 读      [dú ตู๋]      อ่าน 吃      [chī ชือ]      กิน 听      [tīng ทิง]      ฟัง 停   […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา

ศัพท์จีน ฟัง

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 说 [shuō ซัว] พูด 写 [xiě เสี่ย] เขียน 喝 [hē เฮอ] ดื่ม 读 [dú ตู๋] อ่าน 吃 [chī ชือ] กิน 听 [tīng ทิง] ฟัง 停 [tíng ถิง] หยุด 脱 [tuō ทัว] ถอด 跑 [pǎo เผ่า] วิ่ง 穿 [chuān ชวน] สวม,ใส่ 走 [zǒu โจ่ว] เดิน 骑 [qí ฉี] ขี่ 画 […]

➸ปุ่มแชร์
Page 5 of 54« First...34567...102030...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme