แสดงความชอบ ภาษาจีน

          ชอบ喜欢   我喜欢你。 Wǒ xǐhuān nǐ. หวอ สี่ฮวน หนี่ ผมชอบคุณ   你喜欢哪个? nǐ xǐhuān nǎge? หนี สี่ฮวน หน่า เก้อ คุณชอบอันไหนครับ   我喜欢喝咖啡。 wǒ xǐhuān hē kāfēi. หวอ สี่ฮวน เฮอ คาเฟย ฉันชอบดื่มกาแฟ   我很喜欢游泳。 หว่อ สี่ฮวน โหยวโหย่ง wǒ hěn xǐhuān yóuyǒng. ฉันชอบว่ายน้ำมาก   我更喜欢绿色。 wǒ gèng xǐhuān lǜsè. หว่อ เกิ้ง สี่ฮวน […]

➸ปุ่มแชร์

ความเกลียด ภาษาจีน

เกลียด

          เกลียด讨厌   我讨厌你。 Wǒ tǎoyàn nǐ. หวอ เถ่าเยี่ยน หนี่ ฉันเกลียดคุณ   你讨厌我吗? nǐ tǎoyàn wǒ ma? หนี เท่า เยี่ยน หว่อ มะ คุณเกลียดฉันเหรอ   我不喜欢你。 wǒ bù xǐhuān nǐ. หว่อ ปู้ สี่ฮวน หนี่ ฉันไม่ชอบคุณเลย   我很讨厌红色。 wǒ hěn tǎoyàn hóngsè. หวอ่ เหิน เ่ถ่าเยี่ยน หงเซ่อ ฉันเกลียดสีแดงมาก   我讨厌这种事情。 wǒ tǎoyàn zhè zhǒng […]

➸ปุ่มแชร์

กังวล ภาษาจีน

กัลวล

      กังวล担心   你怎么了 ? Nǐ zěnme le หนี่ เจิ่น เมอ เลอ คุณเป็นอะไรหรือ   发生了 什么 事 ? fā shēng le shénme shì? ฟาเซิง เลอ เสินเมอ ซื่อ เกิดอะไรขึ้น   我很担心呀 。 wǒ hěn dānxīn ya หว่อ เหิ่น ตานซิน ยา ฉันกังวลมาก   我不 放心 。 wǒ bù fàngxīn. หว่อ ปู๋ ฟ่างซิน ฉันไม่วางใจเลย   我不确定他会不会来 […]

➸ปุ่มแชร์

แสดงความดีใจ ภาษาจีน

ดีใจ

         ดีใจ高兴   我很高兴 。 Wǒ hěn gāoxìng. หวอ เหิ่น เกา ซิ่ง ฉันดีใจมาก   我高兴的要死。 wǒ gāoxìng de yāo sǐ. หว่อ เกาซิ่ง เตอ เย่า สื่อ ฉันดีใจแทบตาย   我也为你高兴。 wǒ yě wéi nǐ gāoxìng. หวอ เหย่ เหวย หนี่ เกาซิ่ง ฉันดีใจกับคุณด้วย   我很高兴能跟你合作。 wǒ hěn gāoxìng néng gēn nǐ hézuò. หวอ เหิ่น เกาซิ่ง เหนิงเกิน […]

➸ปุ่มแชร์

การตำหนิ ภาษาจีน

TakingBlame_m_0605

            การตำหนิ责备   这都是你的错 。 Zhè dōu shì nǐ de cuò. เจ้อ โตว ซื่อ หนี่ เตอ ชั่ว นี่เป็นความผิดของคุณทั้งหมด   你怎么能这么做? nǐ zěnme néng zhème zuò? หนี เจิ่นเมอ เหนิง เจ้อเมอ จั้ว คุณทำอย่างนี้ได้ยังไง   你搞得我很麻烦。 nǐ gǎo dé wǒ hěn máfan. หนี เก่า เต๋อ หว่อ เหิ่น หมาฝ่าน คุณทำให้ฉันลำบาก   你没有责任感的吗? nǐ méiyǒu […]

➸ปุ่มแชร์

การขอร้อง ภาษาจีน

      การขอร้อง请求   能给我看一下吗? Néng gěi wǒ kàn yīxià ma? เหนิง เก๋ย หว่อ ค่าน อี๋เซี่ย มะ ขอดูหน่อยได้ไหมครับ   能借我一下你的手机吗? néng jiè wǒ yīxià nǐ de shǒujī ma? เหนิง เจี้ย หว่อ อี๋เซี่ย หนี่ เตอ โส่วจี มะ ขอยืมมือถือหน่อยได้ไหม   能给我你的名片吗? néng gěi wǒ nǐ de míngpiàn ma? เหนิง เก๋ย หว่อ หนี่ เตอ มหิงเพี่ยน มะ ขอนามบัตรของคุณได้ไหมคะ […]

➸ปุ่มแชร์

โกรธ ภาษาจีน

Angry-man-001

          โกรธ生气   我很生气。 Wǒ hěn shēngqì. หวอ เหิ่น เซิงชี่ ฉันโกรธมาก   我怎么可能不生气? wǒ zěnme kěnéng bù shēngqì? หวอ เจิ่นเมอ เขิ่นติ้ง ปู้ เซิงชี่ จะให้ฉันไม่โกรธได้ไง   他一定会生气的。 tā yīdìng huì shēngqì de. ทา อี๋ติ้ง ฮุ่ย เซิงชี่ เตอ เขาจะโกรธแน่   我很生他的气。 wǒ hěn shēng tā de qì. หวอ เหิ่น เซิง ทา เตอ ชี่ […]

➸ปุ่มแชร์

อิจฉา ภาษาจีน

        อิจฉา羡慕   我很羡慕你。 Wǒ hěn xiànmù nǐ. หวอ เหิ่น เซี่ยน มู่ หนี่ ผมอิจฉาคุณมาก   你为什么羡慕我们? nǐ wèishéme xiànmù wǒmen? หนี่ เว่ย เสินเมอ เซี่ยนมู่ หว่อเมิน ทำไมคุณอิจฉาเรา   我很羡慕她有那么好的工作。 wǒ hěn xiànmù tā yǒu nàme hǎo de gōngzuò. หวอ เหิ่น เซี่ยนมู่ ทา โหย่ว น่าเมอ ห่าว เตอ กงจั้ว ฉันอิจฉาเขาที่มีงานดีมาก   你最羡慕你的哪个朋友? nǐ zuì xiànmù […]

➸ปุ่มแชร์

ให้กำลังใจ ภาษาจีน

      กำลังใจ鼓励   加油! Jiā yóu! เจีย โหยว สู้ๆ   我为你打气! Wǒ wèi nǐ dǎqì! หว่อ เหวย หนี ต่าชี่ ผมให้กำลังใจคุณนะ   你已经做得很好了。 nǐ yǐjīng zuò dé hěn hǎole. หนี อี่จิง จั้ว เตอ เหิน ห่าว คุณทำได้ดีอยู่แล้ว   你做的很好。 nǐ zuò de hěn hǎo. หนี่ จั้ว เตอ เหิน ห่าว คุณทำได้ดีมากครับ   你要对自己有信心。 nǐ yào duì […]

➸ปุ่มแชร์

การเห็นด้วย ภาษาจีน

       การแสดงความเห็นด้วย   1.好吧 Hǎo ba ห่าวปา โอเค   2.行 Xíng สิง ได้   3.可以 Kěyǐ เขออี่ ได้   4.对 Duì ตุ้ย ใช่,ถูกต้อง   5.没错 Méicuò เหมยชั่ว ไม่เลว   6.好主意 Hǎo zhǔyì หาวจู่อี้ ความคิดดี   7.有道理 Yǒu dàolǐ โหย่วเต้าหลี่ มีเหตุผล   8.我同意 Wǒ tóngyì หว่อทงอี้ ฉันเห็นด้วย   9.听你的 Tīng nǐ de ทิงหนี่เตอ แล้วแต่คุณ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 50 of 54« First...102030...4849505152...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme