ประโยคภาษาจีน สถานีรถไฟ

London_Train_Station

   สถานีรถไฟ火车站   火车站在哪里? Huǒchē zhàn zài nǎlǐ? หั่วเชอจ้าน จ้าย หนา หลี่ สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน   收票处在哪里? Shōu piào chù zài nǎlǐ? โซว เพี่ยว ชู่ จ้าย หนาหลี่ ที่จำหน่ายตั๋วอยู่ที่ไหน   在五号窗口。 Zài wǔ hào chuāngkǒu. จ้าย อู่ ห้าว ชวงโข่ว อยู่ช่องหมายเลข5   买到票了没有? Mǎi dào piàole méiyǒu? หม่าย เต้า เพี่ยว เลอ เหมย โหย่ว ซื้อตั๋วได้หรือยัง   还没有买到。 Hái méiyǒu mǎi […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกไม้ ภาษาจีน

108832591

คำศัพท์ภาษาจีน ดอกไม้ 花 [huā ฮวา] ดอกไม้ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับดอกไม้ 玫瑰    [Méiguī เหมยกุ้ย] ดอกกุหลาบ 莲花    [Liánhuā เหลียนฮวา] ดอกบัว 芙蓉花    [Fúróng huā ฝูหลงฮาว] ดอกชบา 牡丹    [Mǔdān หมู่ตาน] ดอกโบตั๋น 茉莉花    [Mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ 康乃馨    [Kāngnǎixīn คางหน่ายซิน] ดอกคาเนชั่น 郁金香    [Yùjīnxiāng ยู่จินเชียง] ดอกทิวลิป 白兰    [Báilán  ไป๋หลาน] ดอกจำปี 黄兰    [Huáng lán หวงหลาน] ดอกจำปา 兰花 […]

➸ปุ่มแชร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาจีน

เตารีด ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใข้ไฟฟ้า 电器 [diànqì เตี้ยนชี่] เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 电视机    [diànshìjī เตี่ยนซื่อจี] โทรทัศน์ 洗衣机    [xǐyījī สี่อีจี] เครื่องซักผ้า 电扇       [diànshàn เตี้ยนซ่าน] พัดลมไฟฟ้า 微波炉    [wēibōlú เวยโปหลู] เตาอบไมโครเวฟ 冰箱       [bīngxiāng ปิงเซียง] ตู้เย็น 电水壶    [diànshuǐhú เตี้ยนสุ่ยหู] กาต้มน้ำไฟฟ้า 烘干机    [hōnggānjī หงกานจี] เครื่องอบแห้ง 电饭煲    [diànfànguō เตี้ยนฟ่านกัว] หม้อหุงข้าว 洗碗机    [xǐwǎnjī สีหว่านจี] […]

➸ปุ่มแชร์

การเมือง ภาษาจีน

การเมือง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน การเมือง 政治 [zhèngzhì เจิ้งจื่อ] การเมือง รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการเมือง 宪法   [xiànfǎ เซี่ยนฝ่า] รัฐธรรมนูญ 法律   [fǎlǜ ฝ่า ลวี่] กฎหมาย 刑法   [xíngfǎ สิงฝ่า] กฎหมายอาญา 民法   [mínfǎ หมินฝ่า] กฎหมายแพ่ง 商法   [shāngfǎ ซางฝ่า] กฎหมายพาณิชย์ 劳动法   [láodòngfǎ เหลาต้งฝ่า] กฎหมายแรงงาน 戒严令   [jièyánlìng เจี้ยเหยียนลิ่ง] กฎอัยการศึก 法院    [fǎyuàn ฝ่าย่วน] ศาล 刑事法庭   [xíngshìfǎtíng สิงซื่อฝ่าถิง] ศาลอาญา 最高法院   […]

➸ปุ่มแชร์

ของใช้สำนักงาน ภาษาจีน

แฟ้มงาน จีน

คำศัพท์ภาษาจีนของใช้สำนักงาน 办公用品 [bàngōng yòngpǐn] ของใช้สำนักงาน รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับของใช้สำนักงาน 复印机   [fùyìnjī ฟู่อิ้นจี] เครื่องถ่ายเอกสาร 打印机   [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น 笔记本   [bǐjìběn ปี่จี้เปิ่น] คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 电脑      [diànnǎo เตี้ยนเหน่า] คอมพิวเตอร์ 传真      [chuánzhēn ฉวนเจิน] แฟกซ์ 电话      [diànhuà เตี้ยนฮว่า] โทรศัพท์ 计算器   [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่] เครื่องคิดเลข 透明胶带  [tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้] เทปใส 自动铅笔  [zìdòng qiānbǐ จื้อต้งเชียนปี่] ดินสอกด […]

➸ปุ่มแชร์

โรค ภาษาจีน

โรค ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน โรค 疾病 [ jíbìng จี๋ปิ้ง] โรค รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคต่างๆ   糖尿病   [tángniàobìng  ถังเนี่ยวปิ้ง] เบาหวาน 癌          [ái อ๋าย] มะเร็ง 过敏症   [guòmǐnzhèng กั้วหมิ่นเจิ่ง] ภูมิแพ้ 爱滋病   [àizībìng อ้ายจือปิ้ง] เอดส์ 瘫痪       [tānhuàn ทานฮ่วน] อัมพาต 贫血症   [pínxiězhèng ผินเสี่ยเจิ่ง] โลหิตจาง 结核病   [jiéhébìng เจี๋ยเหอปิ้ง] วัณโรค 心脏病   [xīnzàngbìng ซินจ้างปิ้ง] โรคหัวใจ 精神病   […]

➸ปุ่มแชร์

เรขาคณิต ภาษาจีน

เรขาคณิต

คำศัพท์ภาษาจีน เรขาคณิต 几何 [jǐhé จี่เหอ] เรขาคณิต รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเราขาคณิต   形状   [xíngzhuàng สิงจ้วง] รูปทรง 球形   [qiúxíng ฉิวสิง] ทรงกลม 四方形   [sìfāngxíng ซื่อฟางสิง] สี่เหลี่ยม 长方形   [chángfāngxíng ฉางฟางสิง] สี่เหลี่ยมผืนผ้า 正方形   [zhèngfāngxíng เจิ้งฟางสิง] สี่เหลี่ยมจัตุรัส 三角形   [sānjiǎoxíng ซานเจี่ยวสิง] สามเหลี่ยม 八角形   [bājiǎoxíng ปาเจี่ยวสิง] แปดเหลี่ยม 五角形   [wǔjiǎoxíng อู๋เจี่ยวสิง] ห้าเหลี่ยม 圆锥形   [yuánzhuīxíng เหยียนจุยสิง] ทรงกรวย 金字塔形  [jīnzì tǎxíng […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน โรงพยาบาล

download

คำศัพท์ภาษาจีน โรงพยาบาล 医院 [yī yuàn อีเยี้ยน] โรงพยาบาล รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ โรงพยาบาล 医院  [yī yuàn อีเยี้ยน] โรงพยาบาล 大夫  [dài fu ไต้ฟู] หมอ 护士  [hù shì ฮู้ซื่อ] พยาบาล 病床  [bìngchuáng ปิ้งฉวน] เตียงผู้ป่วย 针灸  [zhēn jiǔ เจินจิ่ว] ฝังเข็ม 口罩  [kǒu zhào โข่ว จ้าว] ผ้าปิดปาก 吃药  [chīyào ชือย่าว] กินยา 打针  [dǎzhēn ต่าเจิน] ฉีดยา 病人  [bìng rén ปิ้งเหริน] ผู้ป่วย 动手术  [dòng shǒu […]

➸ปุ่มแชร์

สุภาษิตภาษาจีน ชุดที่3

1. 量力而为 liànglìérwéi นกน้อยทำรังแต่พอตัว 2. 量力而行 liànglì’érxíng นกน้อยทำรังแต่พอตัว 3. 良药苦口 liángyàokǔkǒu หวานเป็นลม ขมเป็นยา 4. 两面派   liǎngmiànpài นกสองหัว 5. 力所不及 lìsuǒ bùjí เหลือบ่ากว่าแรง 6. 两头落空 liǎngtóuluòkōng จับปลาสองมือ 7. 两虎相斗 liǎnghǔ xiāngdòu เสือพบสิงห์ 8. 盲目仿效   mángmù fǎngxiào เห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้าง 9. 盲人摸象     mángrén mōxiàng ตาบอดคลำช้าง 10. 门庭若市   méntíng ruòshì  หัวกระไดไม่แห้ง 11. 闷闷不乐     […]

➸ปุ่มแชร์

สุภาษิตภาษาจีน ชุดที่2

1. 尽人皆知     jìnrén jiēzhī ทุกคนล้วนทราบดี 2. 近朱者赤,近墨者黑 jìnzhūzhěchì,jìnmòzhěhēi คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล 3. 举止不雅的女人 jǔzhǐbùyǎdenǚrén ม้าดีดกระโหลก  4. 开诚布公     kāichéng bùgōn จริงใจเปิดเผย /ตรงไปตรงมา 5. 开门见山     kāimén jiànshān พูดตรงประเด็น 6. 口蜜腹剑     kǒumì fùjiàn ปากหวานก้นเปรี้ยว 7. 口是心非     kǒushìxīnfēi ปากไม่ตรงกับใจ 8. 苦尽甘来     kǔjìn gānlái ต้นร้ายปลายดี 9. 旷日持久     […]

➸ปุ่มแชร์
Page 52 of 54« First...102030...5051525354
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme