ป้ายกำกับ: คำศัพท์ภาษาจีน

เขตปกครอง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เขตปกครอง 统治区 tǒngzhì qū เขตปกครอง รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเขตปกครอง   村       [cūn ชุน]   หมู่บ้าน   镇       [zhèn เจิ้น]    ตำบล   县       [xiàn เซี่ยน]    อำเภอ   府       [fǔ ฝู่]    จังหวัด   市       [shì ซื่อ]    เมือง   首都   […]

➸ปุ่มแชร์

สัตว์เล็กและแมลง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์เล็กและแมลง 小动物及昆虫สัตว์เล็กและแมลง  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์เล็กและแมลง 红蚁    [hóngyǐ หงอี่]    มดแดง 白蚁    [báiyǐ ไป๋อี่]   ปลวก 黄蜂    [huángfēng หวงเฟิง]   ตัวต่อ 苍蝇    [cāngyíng ชางอี๋]    แมลงวัน 蟑螂    [zhāngláng จางหลาง]    แมลงสาบ 蜻蜓    [qīngtíng ชิงถิง]   แมลงปอ 蜘蛛    [zhīzhū จือจู]   แมงมุม 蚊子    [wénzi เหวินจื่อ]    ยุง 蜜蜂    [mìfēng […]

➸ปุ่มแชร์

ความปราถนา ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ความปราถนา 愿望 [yuànwàng]ความปราถนา  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับความปราถนา   失望     [shīwàng ซือว่าง]   ผิดหวัง 足够     [zúgòu จู๋โก้ว]   พอเพียง 输         [shū ซู]   แพ้ 失败     [shībài ซือป้าย]   ล้มเหลว 落后     [luòhòu ลั่วโฮ่ว]   ล้าหลัง 平安     [píngān ผิงอาน]   สงบสุข 进步     [jìnbù จิ้นปู้] […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ไฟฟ้า ภาษาจีน

คำศัพท์ไฟฟ้า ภาษาจีน 电 [diàn เตี้ยน] ไฟฟ้า  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับไฟฟ้า 电        [diàn เตี้ยน]   ไฟฟ้า 电流    [diànliú เตี้ยนหลิว]   กระแสไฟฟ้า 电力    [diànlì​ เตี้ยนลี่]   กำลังไฟฟ้า 电路    [diànlù เตี้ยนลู่]   วงจรไฟฟ้า 电压    [diànyā เตี้ยนยา]   แรงดันไฟฟ้า 电线    [diànxiàn เตี้ยนเซี่ยน]   สายไฟ 发电机  [fādiànjī ฟาเตี้ยนจี]   เครื่องปั่นไฟ 核电    [hédiàn เหอเตี้ยน]    ไฟฟ้านิวเคลียร์ […]

➸ปุ่มแชร์

อารมณ์ความรู้สึก ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษจีน ความรู้สึก 感觉 [gǎnjué ก่านเจี๋ย] ความรู้สึก รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับความรู้สึก   情绪     [qíngxù ฉิงซู่] อารมณ์ 寂寞     [jìmò จี้โม่]   เหงา 丢脸     [diūliǎn เตียวเหลี่ยน]   เสียหน้า 方便     [fāngbiàn ฟางเปี้ยน]   สะดวก 开心     [kāixīn คายซิน]   สบายใจ 舒服     [shūfu ซูฝู่]   สบาย 放心     [fàngxīn ฟ่างซิน]   […]

➸ปุ่มแชร์

อุปนิสัย ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน อุปนิสัย 性格 [xìnggé ซิ่งเก๋อ] อุปนิสัย รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอุปนิสัย   冷静     [lěngjìng เหลิ่งจิ่ง]   ใจเย็น   小气     [xiǎoqì เสี่ยวชี่]   น้อยใจ   坚决     [jiānjué เจียนเจี๋ย]   ใจเด็ด   好心     [hǎoxīn ห่าวซิน]   ใจดี   慷慨     [kāngkài คางค่าย]   ใจกว้าง   大胆     [dàdǎn ต้าต่าน]   ใจกล้า […]

➸ปุ่มแชร์

ภูมิประเทศ ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ภูมิประเทศ 地形 [pdìxíng ตี้สิง]ภูมิประเทศ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ 高原    [gāoyuán เกาเหยียน]  ที่ราบสูง 山脉    [shānmài ซานม่าย]  เทือกเขา 冰河    [bīnghé ปิงเหอ]  ธารน้ำแข็ง 半岛    [bàndǎo ป้านเต่า]  คาบสมุทร 海峡    [hǎixiáไห่เสีย]  ช่องแคบ 边疆    [biānjiāng เปียนเจียง]  ชายแดน 瀑布    [pùbù พู่ปู่]  น้ำตก 喷泉    [pēngquán เพิงฉวน]  น้ำพุ 丘陵    [qiūlíng ชิวหลิง]  เนินเขา 峡谷    [xiágǔ เสียกู่] […]

➸ปุ่มแชร์

อินเตอร์เน็ต ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน อินเตอร์เน็ต 网络 wǎngluò อินเตอร์เน็ต  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 游戏     [yóuxì โหยวซี่]   เกม 上网     [shàngwǎng ซ่างหว่าง]   เข้าเน็ต 键盘     [jiànpán เจี้ยนผาง]   คีร์บอร์ด 聊天室 [liáotiānshì เหลียวเทียนซื่อ]   แชทรูม 软件     [ruǎnjiàn หร่วนเจี้ยน]   โปรแกรม 下载     [xiàzǎi เซี่ยจ่าย]   ดาวน์โหลด 安装     [ānzhuāng อานจวน]   ติดตั้งโปรแกรม 保存   […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน นก

คำศัพท์ภาษาจีน นก 鸟[niǎo เหนี่ยว]นก  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับนก 鹰        [Yīng อิง]   นกอินทรี 鹦鹉    [Yīngwǔ อิงอู่]   นกแก้ว 燕子    [Yànzi เยี่ยนจื่อ]   นกนางแอ่น 孔雀    [Kǒngquè ข่งเชี่ย]   นกยุง 鸽子    [Gēzi เกอจื่อ]   นกพิราบ 麻雀    [Máquè หมาเชี่ย]   นกกระจอก 白鹭    [Báilù ไป๋ลู่]   นกกระยาง 犀鸟    [Xī niǎo ซีเหนี่ยว]   […]

➸ปุ่มแชร์

ภัยธรรมชาติ ภาษาจีน

ภัยธรรมชาติ ภาษาจีน 自然灾害 zìrán zāihài ภัยธรรมชาติ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 塌方     [tāfāng ทาฟาง]  ดินถล่ม 泥石流    [níshíliú หนีสือหลิว]  โคลนถล่ม 救援队    [jiù​yuán​duì จิ้วเหยียนตุ้ย]  หน่วยกู้ภัย 灾民     [zāimín จายหมิน]  ผู้ประสบภัย 遇难者    [yù​nàn​zhě ยู่หนานเจ่อ]  ผู้ประสบภัย 失踪     [shīzōng ซือจง]  สูญหาย 沙尘暴    [shāchénbào ซาเฉินเป้า]  พายุทราย 飓风     [jùfēng จู้เฟิง]  พายุเฮอร์ริเคน 龙卷风    [lóngjuǎnfēng หลงจ่วนเฟิง] […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน คณิตศาสตร์

คำศัพท์ภาษาจีน คณิตศาสตร์ 数学 [shùxué ซู่เสีย] คณิตศาสตร์ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ 加    [jiā เจีย]   บวก 减    [jiǎn เจี่ยน]   ลบ 乘    [chéng เฉิง]   คูณ 除    [chú ฉู]   หาร 正    [zhèng เจิ้ง]   จำนวนบวก 负    [fù ฟู่]    จำนวนลบ 小数   [xiǎo shù เสี่ยวซู่]   ทศนิยม 分数   [fēn shù เฟินซู่]   เศษส่วน 奇数   […]

➸ปุ่มแชร์

สภาพอากาศ ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน สภาพอากาศ 天气[tiānqì เทียนชี่ ]สภาพอากาศ  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสภาพอากาศ 下雨    [xià yǔ เซี่ย หยู่ร์] ฝนตก 细雨    [xì yǔ ซี่หยู่ร์] ฝนตกปรอยๆ  阴天    [yīn tiān อินเทียน] ท้องฟ้ามืดครึ้ม 雷     [léi เหลย] ฟ้าร้อง 虹     [hóng หง] รุ้ง 下雪    [xià xuě เซี่ยเสี่ย] หิมะตก  露     [lù ลู่] น้ำค้าง 云     [yún หยุนร์] เมฆ  […]

➸ปุ่มแชร์

กฏหมาย ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน กฎหมาย 法律 [ fǎlǜ ฝ่าลวี่ ] กฎหมาย รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับกฎหมาย   宪法   [xiànfǎ เซี่ยนฝ่า] รัฐธรรมนูญ 法律   [fǎlǜ ฝ่า ลวี่] กฎหมาย 刑法   [xíngfǎ สิงฝ่า] กฎหมายอาญา 民法   [mínfǎ หมินฝ่า] กฎหมายแพ่ง 商法   [shāngfǎ ซางฝ่า] กฎหมายพาณิชย์ 劳动法  [láodòngfǎ เหลาต้งฝ่า] กฎหมายแรงงาน 戒严令  [jièyánlìng เจี้ยเหยียนลิ่ง] กฎอัยการศึก 法院  [fǎyuàn ฝ่าย่วน] ศาล 刑事法庭  [xíngshìfǎtíng สิงซื่อฝ่าถิง] ศาลอาญา 最高法院  [zuìgāofǎyuàn จุ้ยเกาฝ่าเยี่ยน] […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกไม้ ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ดอกไม้ 花 [huā ฮวา] ดอกไม้ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับดอกไม้ 玫瑰    [Méiguī เหมยกุ้ย] ดอกกุหลาบ 莲花    [Liánhuā เหลียนฮวา] ดอกบัว 芙蓉花    [Fúróng huā ฝูหลงฮาว] ดอกชบา 牡丹    [Mǔdān หมู่ตาน] ดอกโบตั๋น 茉莉花    [Mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ 康乃馨    [Kāngnǎixīn คางหน่ายซิน] ดอกคาเนชั่น 郁金香    [Yùjīnxiāng ยู่จินเชียง] ดอกทิวลิป 白兰    [Báilán  ไป๋หลาน] ดอกจำปี 黄兰    [Huáng lán หวงหลาน] ดอกจำปา 兰花 […]

➸ปุ่มแชร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องใข้ไฟฟ้า 电器 [diànqì เตี้ยนชี่] เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 电视机    [diànshìjī เตี่ยนซื่อจี] โทรทัศน์ 洗衣机    [xǐyījī สี่อีจี] เครื่องซักผ้า 电扇       [diànshàn เตี้ยนซ่าน] พัดลมไฟฟ้า 微波炉    [wēibōlú เวยโปหลู] เตาอบไมโครเวฟ 冰箱       [bīngxiāng ปิงเซียง] ตู้เย็น 电水壶    [diànshuǐhú เตี้ยนสุ่ยหู] กาต้มน้ำไฟฟ้า 烘干机    [hōnggānjī หงกานจี] เครื่องอบแห้ง 电饭煲    [diànfànguō เตี้ยนฟ่านกัว] หม้อหุงข้าว 洗碗机    [xǐwǎnjī สีหว่านจี] […]

➸ปุ่มแชร์

การเมือง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน การเมือง 政治 [zhèngzhì เจิ้งจื่อ] การเมือง รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการเมือง 宪法   [xiànfǎ เซี่ยนฝ่า] รัฐธรรมนูญ 法律   [fǎlǜ ฝ่า ลวี่] กฎหมาย 刑法   [xíngfǎ สิงฝ่า] กฎหมายอาญา 民法   [mínfǎ หมินฝ่า] กฎหมายแพ่ง 商法   [shāngfǎ ซางฝ่า] กฎหมายพาณิชย์ 劳动法   [láodòngfǎ เหลาต้งฝ่า] กฎหมายแรงงาน 戒严令   [jièyánlìng เจี้ยเหยียนลิ่ง] กฎอัยการศึก 法院    [fǎyuàn ฝ่าย่วน] ศาล 刑事法庭   [xíngshìfǎtíng สิงซื่อฝ่าถิง] ศาลอาญา 最高法院   […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme