ป้ายกำกับ: คำศัพท์ภาษาจีน

เขตปกครอง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เขตปกครอง 统治区 tǒngzhì qū เขตปกครอง รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเขตปกครอง   村       [cūn ชุน]   หมู่บ้าน   镇       [zhèn เจิ้น]    ตำบล   县       [xiàn เซี่ยน]    อำเภอ   府       [fǔ ฝู่]    จังหวัด   市       [shì ซื่อ]    เมือง   首都   […]

➸ปุ่มแชร์

สัตว์เล็กและแมลง ภาษาจีน

มด ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์เล็กและแมลง 小动物及昆虫สัตว์เล็กและแมลง  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์เล็กและแมลง 红蚁    [hóngyǐ หงอี่]    มดแดง 白蚁    [báiyǐ ไป๋อี่]   ปลวก 黄蜂    [huángfēng หวงเฟิง]   ตัวต่อ 苍蝇    [cāngyíng ชางอี๋]    แมลงวัน 蟑螂    [zhāngláng จางหลาง]    แมลงสาบ 蜻蜓    [qīngtíng ชิงถิง]   แมลงปอ 蜘蛛    [zhīzhū จือจู]   แมงมุม 蚊子    [wénzi เหวินจื่อ]    ยุง 蜜蜂    [mìfēng […]

➸ปุ่มแชร์

ความปราถนา ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ความปราถนา 愿望 [yuànwàng]ความปราถนา  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับความปราถนา   失望     [shīwàng ซือว่าง]   ผิดหวัง 足够     [zúgòu จู๋โก้ว]   พอเพียง 输         [shū ซู]   แพ้ 失败     [shībài ซือป้าย]   ล้มเหลว 落后     [luòhòu ลั่วโฮ่ว]   ล้าหลัง 平安     [píngān ผิงอาน]   สงบสุข 进步     [jìnbù จิ้นปู้] […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ไฟฟ้า ภาษาจีน

ไฟฟ้า ภาษาจีน

คำศัพท์ไฟฟ้า ภาษาจีน 电 [diàn เตี้ยน] ไฟฟ้า  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับไฟฟ้า 电        [diàn เตี้ยน]   ไฟฟ้า 电流    [diànliú เตี้ยนหลิว]   กระแสไฟฟ้า 电力    [diànlì​ เตี้ยนลี่]   กำลังไฟฟ้า 电路    [diànlù เตี้ยนลู่]   วงจรไฟฟ้า 电压    [diànyā เตี้ยนยา]   แรงดันไฟฟ้า 电线    [diànxiàn เตี้ยนเซี่ยน]   สายไฟ 发电机  [fādiànjī ฟาเตี้ยนจี]   เครื่องปั่นไฟ 核电    [hédiàn เหอเตี้ยน]    ไฟฟ้านิวเคลียร์ […]

➸ปุ่มแชร์

อารมณ์ความรู้สึก ภาษาจีน

อารมภาษาจีน

คำศัพท์ภาษจีน ความรู้สึก 感觉 [gǎnjué ก่านเจี๋ย] ความรู้สึก รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับความรู้สึก   情绪     [qíngxù ฉิงซู่] อารมณ์ 寂寞     [jìmò จี้โม่]   เหงา 丢脸     [diūliǎn เตียวเหลี่ยน]   เสียหน้า 方便     [fāngbiàn ฟางเปี้ยน]   สะดวก 开心     [kāixīn คายซิน]   สบายใจ 舒服     [shūfu ซูฝู่]   สบาย 放心     [fàngxīn ฟ่างซิน]   […]

➸ปุ่มแชร์

อุปนิสัย ภาษาจีน

อาย ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน อุปนิสัย 性格 [xìnggé ซิ่งเก๋อ] อุปนิสัย รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอุปนิสัย   冷静     [lěngjìng เหลิ่งจิ่ง]   ใจเย็น   小气     [xiǎoqì เสี่ยวชี่]   น้อยใจ   坚决     [jiānjué เจียนเจี๋ย]   ใจเด็ด   好心     [hǎoxīn ห่าวซิน]   ใจดี   慷慨     [kāngkài คางค่าย]   ใจกว้าง   大胆     [dàdǎn ต้าต่าน]   ใจกล้า […]

➸ปุ่มแชร์

ภูมิประเทศ ภาษาจีน

ภูเขา ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ภูมิประเทศ 地形 [pdìxíng ตี้สิง]ภูมิประเทศ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ 高原    [gāoyuán เกาเหยียน]  ที่ราบสูง 山脉    [shānmài ซานม่าย]  เทือกเขา 冰河    [bīnghé ปิงเหอ]  ธารน้ำแข็ง 半岛    [bàndǎo ป้านเต่า]  คาบสมุทร 海峡    [hǎixiáไห่เสีย]  ช่องแคบ 边疆    [biānjiāng เปียนเจียง]  ชายแดน 瀑布    [pùbù พู่ปู่]  น้ำตก 喷泉    [pēngquán เพิงฉวน]  น้ำพุ 丘陵    [qiūlíng ชิวหลิง]  เนินเขา 峡谷    [xiágǔ เสียกู่] […]

➸ปุ่มแชร์

อินเตอร์เน็ต ภาษาจีน

download

คำศัพท์ภาษาจีน อินเตอร์เน็ต 网络 wǎngluò อินเตอร์เน็ต  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 游戏     [yóuxì โหยวซี่]   เกม 上网     [shàngwǎng ซ่างหว่าง]   เข้าเน็ต 键盘     [jiànpán เจี้ยนผาง]   คีร์บอร์ด 聊天室 [liáotiānshì เหลียวเทียนซื่อ]   แชทรูม 软件     [ruǎnjiàn หร่วนเจี้ยน]   โปรแกรม 下载     [xiàzǎi เซี่ยจ่าย]   ดาวน์โหลด 安装     [ānzhuāng อานจวน]   ติดตั้งโปรแกรม 保存   […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน นก

นก ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน นก 鸟[niǎo เหนี่ยว]นก  รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับนก 鹰        [Yīng อิง]   นกอินทรี 鹦鹉    [Yīngwǔ อิงอู่]   นกแก้ว 燕子    [Yànzi เยี่ยนจื่อ]   นกนางแอ่น 孔雀    [Kǒngquè ข่งเชี่ย]   นกยุง 鸽子    [Gēzi เกอจื่อ]   นกพิราบ 麻雀    [Máquè หมาเชี่ย]   นกกระจอก 白鹭    [Báilù ไป๋ลู่]   นกกระยาง 犀鸟    [Xī niǎo ซีเหนี่ยว]   […]

➸ปุ่มแชร์

ภัยธรรมชาติ ภาษาจีน

ภัยธรรมชาติ ภาษาจีน

ภัยธรรมชาติ ภาษาจีน 自然灾害 zìrán zāihài ภัยธรรมชาติ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 塌方     [tāfāng ทาฟาง]  ดินถล่ม 泥石流    [níshíliú หนีสือหลิว]  โคลนถล่ม 救援队    [jiù​yuán​duì จิ้วเหยียนตุ้ย]  หน่วยกู้ภัย 灾民     [zāimín จายหมิน]  ผู้ประสบภัย 遇难者    [yù​nàn​zhě ยู่หนานเจ่อ]  ผู้ประสบภัย 失踪     [shīzōng ซือจง]  สูญหาย 沙尘暴    [shāchénbào ซาเฉินเป้า]  พายุทราย 飓风     [jùfēng จู้เฟิง]  พายุเฮอร์ริเคน 龙卷风    [lóngjuǎnfēng หลงจ่วนเฟิง] […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 41234
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme