กะหล่ำปลี ภาษาจีน

包心菜 [bāoxīncài เปาซินช่าย] กะหล่ำปลี

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃包心菜。
Wǒ bù xǐhuān chī bāoxīncài.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เปาซินช่าย
ฉันไม่ชอบกินกะหล่ำปลี

 

2.现在市场包心菜一斤多少钱?
Xiànzài shìchǎng bāoxīncài yī jīn duōshǎo qián?
เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง เปาซินช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน
ตอนนี้กะหล่ำปลีตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่

 

3.泰国北部包心菜很好吃。
Tàiguó běibù bāoxīncài hěn hǎo chī.
ไท่กั๋ว เป่ยปู้ เปาซินช่าย เหินห่าว ชรือ
กะหล่ำปลีจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก

 

4.这里没有人吃包心菜。
Zhèlǐ méiyǒu rén chī bāoxīncài.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เหริน ชรือ เปาซินช่าย
ที่นี่ไม่มีคนกินกะหล่ำปลีเลย

 

5.妈妈很喜欢吃包心菜。
Māmā hěn xǐhuān chī bāoxīncài.
มามา เหิน สี่ฮวน ชรือ เปาซินช่าย
แม่ชอบกินกะหล่ำปลีมาก

 

6.包心菜怎么做好吃呢?
Bāoxīncài zěnme zuò hào chī ne?
เปาซินช่าย เจิ่นเมอ จั้ว ห่าวชรือ เนอ
กะหล่ำปลีทำยังไงให้อร่อย

 

7.这些包心菜我给你。
Zhèxiē bāoxīncài wǒ gěi nǐ.
เจ้อ เซีย เปาซินช่าย หว่อ เก๋ย หนี่
กะหล่ำปลีพวกนี้ฉันให้คุณ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก