การบ้านเธอทำเสร็จยัง ภาษาจีน

การบ้านเธอทำเสร็จยัง你的作业做完了吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你的作业做完了吗?
Nǐ de zuòyè zuò wánle ma?
หนี่ เตอ จั้วเย่ จั้ว หวาน เลอ มะ
การบ้านเธอทำเสร็จยัง

 

-我今天没有作业.
Wǒ jīntiān méiyǒu zuòyè.
หว่อ จินเทียน เหมย โหย่ว จั้วเย่
วันนี้ฉันไม่มีการบ้าน

 

-我还没做完.
Wǒ hái méi zuò wán.
หว่อ ไห เหมย จั้ว หวาน
ฉันยังทำไม่เสร็จ

 

-我做完了.
Wǒ zuò wánliǎo.
หว่อ จั้ว หวาน เลอ
ฉันทำเสร็จแล้ว

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你的作业做完了吗?
Nǐ de zuòyè zuò wánliǎo ma?
หนี่ เตอ จั้ว เย่ จั้ว หวาน เลอมะ
การบ้านเธอทำเสร็จหรือยัง

 

B:我还没有做, 你呢?
Wǒ hái méiyǒu zuò, nǐ ne
หว่อ ไห เหมย โหย่ว จั้ว หวาน,หนี่ เนอ
ฉันยังไม่ได้ทำเลย เธอล่ะ

 

A:我做完了, 你快点做 做完我们一起去游泳.
Wǒ zuò wánle, nǐ kuài diǎn zuò zuò wán wǒmen yīqǐ qù yóuyǒng.
หว่อ จั้ว หวาน เลอ ,หนี่ ไค่ว เตี่ยน จั้ว จั้วหวาน เลอ หว่อเมิน อี้ ฉี่ ชวี่ โหยวโหย่ง
ฉันทำเสร็จแล้ว เธอทำเร็วๆหน่อยซิ ทำเสร็จเราจะได้ไปว่ายน้ำด้วยกัน

 

B:如果你不给我看你的作业 我就不跟你去游泳了.
Rúguǒ nǐ bù gěi wǒ kàn nǐ de zuòyè , wǒ jiù bù gēn nǐ qù yóuyǒngle.
หรูกั๋ว หนี่ ปู้ เก๋ย หว่อ ค่าน หนี่ เตอ จั้ว เย่ หว่อ จิ้ว ปู้ เกิน หนี่ ชวี่ โหยวโหย่ง เลอ
หากเธอไม่ให้ฉันดูการบ้านของเธอ ฉันก็จะไม่ไปว่ายน้ำกับเธอแล้ว

 

A:这样不好. 行 行 等一下我拿给你看.
Zhèyàng bù hǎo. xíing xíng děng yīxià wǒ ná gěi nǐ kàn.
เจ้อ ย่าง ปู้ ห่าว, สิง สิง เติ่ง อี้เซี่ย หว่อ หนา เก๋ย หนี่ ค่าน
อย่างนั้นไม่ดีนะ ได้ได้ รอแป๊ป เดี๋ยวฉันไปเอามาให้ดู

 

B:你是我最好朋友.
Nǐ shì wǒ zuì hǎo péngyǒu.
หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย ห่าว เผิงโหย่ว
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก