คำกริยาภาษาจีน ชุด2

คำกริยาภาษาจีน ชุด2 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา

verb2

    [xiǎng เสี่ยง]    คิด

    [qiāo เชียน]    เคาะ

    [zhuō จัว]    จับ

    [pái ไผ]    เรียง

    [mǒ โหม่ว]    เช็ค

    [sǎo เส่า]    กวาด

    [xuē เซีย]    ปอก

拍手 [pāishǒu พายโส่ว]   ปรบมือ

    [chuī ชุย]    เป่า

    [sī ซือ]    ฉีก

    [chōng ชง]    ตำ

    [qiè เชี่ย]    หั่น

    [pāo เพา]    ขว้าง,โยน

    [róu โร๋ว]    ขยี้

跳舞 [tiàowǔ เที่ยวอู่]    เต้นรำ

    [juǎn จ่วน]    ม้วน

    [mà ม่า]    ตำ

开车 [kāichē คายเชอ]    ขับรถ

    [duǒ ตั่ว]    ซ่อน

    [zhuī จุย]    ไล่ตาม

    [wèi เว่ย]    ป้อน

    [bào เป้า]    อุ้ม

    [chàng ช่าง]    ร้องเพลง

    [táo เถา]    วิ่งหนี

    [wán หวาน]    เล่น

    [ná หนา]    หยิบ

    [wā วา]    ขุด

    [mái ไหม]    ฝัง

    [zhī จือ]    ถัก

    [duò ตั้ว]    สับ

    [yǎo เหย่า]    กัด

    [děng เติ่ง]    รอ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก