ฉันอยากเป็นครู ภาษาจีน

ฉันอยากเป็นครู我想当老师。

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-我想当老师。
Wǒ xiǎng dāng lǎoshī
หวอเสี่ยง ตาง เหล่า ซือ
ฉันอยากเป็นครู

 

-我想当工程师.
Wǒ xiǎng dāng gōngchéngshī.
หวอ เสี่ยง ตาง กงเฉิงซือ
ฉันอยากเป็นวิศวะกร

 

-我想当医生.
Wǒ xiǎng dāng yīshēng.
หวอ เสี่ยง ตาง อีเซิง
ฉันอยากเป็นหมอ

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:小明你的理想想当什么?
Xiǎomíng nǐ de lǐxiǎng xiǎng dāng shénme?
เสี่ยวหมิง หนี่เตอ หลีเสี่ยง เสี่ยง ตาง เสินเมอ
หนูหมิงจ๊ะ ความฝันหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะ

 

B:我想当老师.
Wǒ xiǎng dāng lǎoshī.
หว่อ เสี่ยง ตาง เหล่า ซือ
หนูอยากเป็นคุณครูค่ะ

 

A:为什么你想当老师?
Wèishéme nǐ xiǎng dāng lǎoshī
เว่ย เสิน เมอ หนี เสี่ยง ตาง เหล่า ซือ
ทำไมหนูถึงอยากเป็นคุณครูล่ะคะ

 

B:我喜欢教书。
Wǒ xǐhuan jiāoshū
หว่อ สี่ ฮวน เจียว ซู
หนูชอบสอนหนังสือ

 

A:你想教什么呢?
Nǐ xiǎng jiào shénme ne?
หนี เสี่ยง เจียว เสินเมอ เนอ
หนูอยากสอนอะไร

 

B:我想教汉语.
Wǒ xiǎng jiào hànyǔ.
หวอ เสี่ยง เจียว ห้าน หยี่
หนูอยากสอนภาษาจีนค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก