ฉันชอบภาษาอังกฤษ บทความภาษาจีน

我喜欢英语ฉันชอบภาษาอังกฤษ

 

                    我们从小学就开始学英语。我认为英语很棒。首先,学英语的话看外国电影就不需要看字幕了;我们也能听得懂英文歌了。其次,我们可以用英语与外国人交流,认识更多的朋友。通过学英语,我们得到了很多好处。因此我很爱英语。
                    เราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมศึกษา ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ดี อย่างแรกเลย เรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่จำเป็นต้องดูซับไตเติ้ลเวลาดูหนังต่างประเทศ เราสามารถเข้าใจเพลงภาษาอังกฤษ ประการที่สองเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ รู้จักเพื่อนได้มากขึ้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น เราได้รับประโยชน์มากมาย ดังนั้นฉันจึงรักภาษาอังกฤษ

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

>我们从小学就开始学英语。我认为英语很棒。
Wǒmen cóng xiǎoxué jiù kāishǐ xué yīngyǔ. Wǒ rènwéi yīngyǔ hěn bàng.
เราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมศึกษา ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ดี

 

>学英语的话看外国电影就不需要看字幕了。
Xué yīngyǔ dehuà kàn wàiguó diànyǐng jiù bù xūyào kàn zìmùle.
อย่างแรกเลย เรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่จำเป็นต้องดูซับไตเติ้ลเวลาดูหนังต่างประเทศ

 

>我们也能听得懂英文歌了。
Wǒmen yě néng tīng dé dǒng yīngwén gēle.
เราสามารถเข้าใจเพลงภาษาอังกฤษ

 

>其次,我们可以用英语与外国人交流,认识更多的朋友。
Qícì, wǒmen kěyǐ yòng yīngyǔ yǔ wàiguó rén jiāoliú, rènshi gèng duō de péngyǒu.
ประการที่สองเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ รู้จักเพื่อนได้มากขึ้น

 

>通过学英语,我们得到了很多好处。
Tōngguò xué yīngyǔ, wǒmen dédàole hěnduō hǎochù.
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น เราได้รับประโยชน์มากมาย

 

>因此我很爱英语。
Yīncǐ wǒ hěn ài yīngyǔ.
ดังนั้นฉันจึงรักภาษาอังกฤษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก