คุณชอบอ่านหนังสือไหม ภาษาจีน

คุณชอบอ่านหนังสือไหม你喜欢看书吗?

 

>>บทสนทนาที่1<<

A: 你喜欢看书吗?
nǐ xǐhuɑn kànshū mɑ ?
หนี่สี่ฮวนค่านซูมะ
คุณชอบอ่านหนังสือไหม

 

B: 对,我很喜欢看书。
duì ,wǒ hěn xǐhuɑn kànshū 。
ตุ้ย หว่อเหินสี่ฮวนค่านซู
ใช่ ฉันชอบอ่านหนังสือมาก

 

A: 你喜欢看什么书?
nǐ xǐhuɑn kàn shénme shū ?
หนีสี่ฮวนค่านเสินเมอซู
คุณชอบอ่านหนังสืออะไร

 

B: 我很喜欢看小说。
wǒ hěn xǐhuɑn kàn xiǎoshuō 。
หว่อสี่ฉวนค่านเสี่ยวซัว
ฉันชอบอ่านหนังสือนิยาย

 

 

>>บทสนทนาที่2<<

A: 你喜欢看书吗?
nǐ xǐhuɑn kànshū mɑ ?
หนี่สี่ฮวนค่านซูมะ
คุณชอบอ่านหนังสือไหม

 

B: 我不喜欢看书.
Wǒ bù xǐhuān kànshū.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ค่าน ซู
ฉันไม่ชอบดูหนังสือ

 

A: 为什么你不喜欢看书?
Wèishéme nǐ bù xǐhuān kànshū?
เว่ย เสิน เมอ หนี่ ปู้ สี่ฮวน ค่าน ซู
ทำไมเธอถึงไม่ชอบอ่านหนังสือ

 

B: 我也不知道,不喜欢就是不喜欢.
Wǒ yě bù zhīdào, bù xǐhuān jiùshì bù xǐhuān.
หว่อ เหย่ ปู้จือเต้า, ปู้ สี่ฮวน จิ้ว ซื่อ ปู้ สี่ฮวน
ฉันก็ไม่รู้ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก