ชอล์ค ภาษาจีน

粉笔 [fěn bĭ] ชอล์ค

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.现在没有粉笔了.
Xiànzài méiyǒu fěnbǐle.
เซี่ยนจ้าย เหมยโหย่ว เฝินปี่ เลอ
ตอนนี้ไม่มีชอล์กแล้ว

 

2.粉笔在哪里?
Fěnbǐ zài nǎlǐ?
เฝินปี่ จ้าย หนา หลี่
ชอล์กอยู่ที่ไหน

 

3.王美丽 给我粉笔一下.
Wáng měilì gěi wǒ fěnbǐ yīxià.
หวาง เหม่ยลี่ เก๋ย หว่อ เฝินปี่ อี๋เซี่ย
หวังเหม่ยลี่ เอาชอล์กให้ฉันหน่อย

 

4.粉笔是白色.
Fěnbǐ shì báisè.
เฝินปี่ ซื่อ ไป๋เซ่อ
ชอล์กเป็นสีขาว

 

5.下午告诉老师粉笔没有了。
Xiàwǔ gàosu lǎoshī fěnbǐ méiyǒule
เซี่ยอู่ เก้าซู่ เหล่าซือ เฝินปี่ เหมย โหย่วเลย
ตอนบ่ายบอกครูด้วยนะว่าชอล์กไม่มีแล้ว

 

6.你去买粉笔给老师一下。
Nǐ qù mǎi fěnbǐ gěi lǎoshī yīxià
หนี่ ชวู่ หมาย เฝินปี่ เก๋ย เหล่าซือ อี๋เซี่ย
เธอช่วยไปซื้อชอล์กให้อาจารย์หน่อย

 

7.现在粉笔有几箱?
Xiànzài fěnbǐ yǒu jǐ xiāng?
เซี่ยนจ้าย เฝินปี่ โหยว จี่ เซียง
ตอนนี้ชอล์กมีกี่กล่อง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก