ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เหลียง 姓梁

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เหลียง 姓梁

1 梁芊朦    Liáng qiān méng   เหลียงเชียนเหมิง

2 梁希颜    Liángxīyán   เหลียงซีเหยียน

3 梁欣源    Liángxīnyuán   เหลียงซินเหยียน

4 梁林花    Liánglínhuā   เหลียงหลินฮวา

5 梁思佳    Liángsījiā   เหลียงซือเจีย

6 梁源朔    Liángyuánshuò   เหลียงเหยียนซั่ว

7 梁瑞涵    Liángruìhán   เหลียงรุ่ยหาน

8 梁纡萱    Liáng yū xuān   เหลียง ยวีซวน

9 梁莹莹    Liángyíngyíng   เหลียงอิ๋งอิ๋ง

10 梁真妍    Liáng zhēn yán   เหลียงเจินเหยียน

11 梁秋萌    Liáng qiū méng   เหลียงชิวเหมิง

12 梁嘉平    Liáng jiāpíng   เหลียงเจียผิง

13 梁林益    Liánglínyì   เหลียงหลินอี้

14 梁为佳    Liángwèijiā   เหลียงเว่ยเจีย

15 梁爔马    Liáng xī mǎ   เหลียงซีหม่า

16 梁其臻    Liángqízhēn   เหลียงฉีเจิน

17 梁悦盈    Liángyuèyíng   เหลียงเย่อิ๋ง

18 梁诗颜    Liángshīyán   เหลียงซือเหยียน

19 梁欣静    Liángxīnjìng   เหลียงซินจิ้ง

20 梁珊珊    Liángshānshān   เหลียงซานซาน

21 梁沐纹    Liáng mù wén   เหลียงมู่เหวิน

22 梁安娜    Liáng ānnà   เหลียงอานน่า

23 梁晓瑶    Liángxiǎoyáo   เหลียงเสี่ยวเหยา

24 梁文惠    Liáng wénhuì   เหลียงเหวินฮุ่ย

25 梁一璠    Liángyīfán   เหลียงอีฝาน

26 梁芊艺    Liángqiānyì   เหลียงเชียนอี้

27 梁桉祺    Liáng’ānqí   เหลียงอานฉี

28 梁梓旋    Liángzǐxuán   เหลียงจื่อสวน

29 梁娇冰    Liáng jiāo bīng   เหลียงเจียวปิง

30 梁颖博    Liángyǐngbó   เหลียงอิ่งโป๋

31 梁春树    Liáng chūnshù   เหลียงชุนซู่

32 梁衍静    Liángyǎnjìng   เหลียงเหยี่ยนจิ้ง

33 梁珺珺    Liángjùnjùn   เหลียงจุ้นจุ้น

34 梁凡曦    Liángfánxī   เหลียงฝานซี

35 梁瑞菡    Liángruìhàn   เหลียงรุ่ยฮ่าน

36 梁熙铖    Liángxīchéng   เหลียงซีเฉิง

37 梁琦琳    Liángqílín   เหลียงฉีหลิน

38 梁姿质    Liáng zī zhí   เหลียงจือจื๋อ

39 梁艺雯    Liángyìwén   เหลียงอี้เหวิน

40 梁沛臻    Liángpèizhēn   เหลียงเพ่ยเจิน

41 梁倩宁    Liángqiànníng   เหลียงเชี่ยนหนิง

42 梁九璇    Liángjiǔxuán   เหลียงจิ่วสวน

43 梁子溪    Liángzi xī   เหลียงจื่อซือ

44 梁辉晨    Liánghuīchen   เหลียงฮุยเชิน

45 梁尚乐    Liángshànglè   เหลียงซ่านเล่อ

46 梁峭寒    Liáng qiào hán   เหลียงเชี่ยวหาน

47 梁怡泽    Liángyízé   เหลียงอี๋เจ๋อ

48 梁宝珊    Liángbǎoshān   เหลียงเป่าซาน

49 梁春华    Liáng chūnhuá   เหลียงชุนฮว๋า

50 梁美菡    Liángměihàn   เหลียงเหม่ยห้าน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก