ชื่อภาษาจีนชายแซ่กัว 姓郭

ชื่อภาษาจีนชายแซ่กัว 姓郭

1 郭怀琪    Guōhuáiqí   กัวหวาฉี

2 郭 晨新   Guōchénxīn   กัวเฉินซิน

3 郭天杰    Guōtiānjié   กัวเทียนเจี๋ย

4 郭怀祯    Guōhuáizhēn   กัวไหเจิน

5 郭晨龙    Guōchenlóng   กัวเชินหลง

6 郭子然    Guōzirán   กัวจื่อหราน

7 郭思辰    Guōsīchén   กัวซือเฉิน

8 郭宇鑫    Guōyǔxīn   กัว หยี่ซิน

9 郭文深    Guōwénshēn   กัวเหวินเซิน

10 郭士明    Guōshìmíng   กัวซื่อหมิง

11 郭宸嘉    Guō chén jiā   กัวเฉินเจีย

12 郭桓征    Guōhuánzhēng   กัวหวนเจิง

13 郭才淘    Guōcáitáo   กัวฉายเถา

14 郭礼菀    Guōlǐwǎn   กัวหลีหว่าน

15 郭彬彬    Guōbīnbīn   กัวปินปิน

16 郭中鑫    Guōzhōngxīn   กัวจงซิน

17 郭皓阳    Guōhàoyáng   กัวห้าวหยาง

18 郭江天    Guō jiāngtiān   กัวเจียงเทียน

19 郭嘉道    Guōjiādào   กัวเจียเต้า

20 郭旭生    Guōxùshēng   กัว ซวี่เซิง

21 郭云瑞    Guōyúnruì   กัวหยุนรุ่ย

22 郭泽睿    Guōzéruì   กัวเจ๋อรุ่ย

23 郭忠远    Guōzhōngyuǎn   กัวจงเหยี่ยน

24 郭良华    Guōliánghuá   กัวเหลียงหวา

25 郭远铮    Guōyuǎnzhēng   กัวเหยี่ยนเจิง

26 郭银沛    Guōyínpèi   กัวอิ๋งเพ่ย

27 郭哲涛    Guōzhétāo   กัวเจ๋อเทา

28 郭水皓    Guōshuǐhào   กัวสุ่ยห้าว

29 郭瀚霖    Guōhànlín   กัวห้านหลิน

30 郭洪霖    Guōhónglín   กัวหงหลิน

31 郭佳桐    Guōjiātóng   กัวเจียถง

32 郭富华    Guōfùhuá   กัวฟู่หวา

33 郭浩阳    Guōhàoyáng   กัวห้าวหยาง

34 郭宇涵    Guōyǔhán   กัวหยี่หาน

35 郭怀祺    Guōhuáiqí   กัวไหฉี

36 郭瑾润    Guōjǐnrùn   กัวจิ่นรุ่น

37 郭秋皓    Guōqiūhào   กัวชิวห้าว

38 郭昊锋    Guōhàofēng   กัวห้าวเฟิง

39 郭翕如    Guōxīrú   กัวซีหรู

40 郭一振    Guōyīzhèn   กัวอีเจิ้น

41 郭显荣    Guō xiǎnróng   กัวเสี่ยนหรง

42 郭圣哲    Guō shèngzhé   กัวเซิ่งเจ๋อ

43 郭修凡    Guōxiūfán   กัวซิวฝาน

44 郭林逸    Guōlínyì   กัวหลินอี้

45 郭一升    Guōyīshēng   กัวอีเซิง

46 郭家树    Guōjiāshù   กัวเจียซู่

47 郭旭毅    Guōxùyì   กัว ซวี่อี้

48 郭吉湾    Guō jí wān   กัวจี๋วาน

49 郭丰标    Guōfēngbiāo   กัวเฟิงเปี่ยว

50 郭信果    Guōxìnguǒ   กัวซิ่งกั่ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก