ชื่อภาษาจีนชายแซ่จ้าว 姓赵

ชื่อภาษาจีนชายแซ่จ้าว 姓赵

1 赵崇杉    Zhàochóngshān  จ้าวฉงซาน

2 赵国利    Zhàoguólì  จ้าวกั๋วลี่

3 赵聿       Zhào yù  จ้าว ยู่ร์

4 赵迪飞    Zhàodífēi  จ้าวตี๋เฟย

5 赵剑波    Zhàojiànbō  จ้าวเจี้ยนโป

6 赵云兵    Zhàoyún bīng  จ้าวหยุนปิง

7 赵唯枫    Zhàowéifēng  จ้าวเหวยเฟิง

8 赵宏亮    Zhàohóngliàng  จ้าวหงเลี่ยง

9 赵小铭    Zhàoxiǎomíng  จ้าวเสี่ยวหมิง

10 赵彤雨    Zhàotóngyǔ  จ้าวถง อยู่ร์

11 赵汝培    Zhàorǔpéi  จ้าวหรู่เผย

12 赵龙胜    Zhàolóngshèng  จ้าวหลงเซิ่ง

13 赵亦涵    Zhàoyìhán  จ้าวอี้หาน

14 赵曼岐    Zhàomànqí  จ้าวม่านฉี

15 赵晓风    Zhàoxiǎofēng  จ้าวเสี่ยวเฟิง

16 赵羽彤    Zhào yǔ tóng  จ้าว อยู่ร์ ถง

17 赵博豪    Zhàobóháo  จ้าวโป๋หาว

18 赵梓焓    Zhàozǐhán  จ้าวจื่อหาน

19 赵牧        Zhào mù  จ้าวมู่

20 赵贞        Zhào zhēn  จ้าวเจิน

21 赵海程    Zhàohǎichéng  จ้าวไห่เฉิง

22 赵灵慧    Zhào línghuì  จ้าวหลิงฮุ่ย

23 赵宇涵    Zhàoyǔhán  จ้าว อยู่ร์หาน

24 赵银含    Zhào yín hán  จ้าวอิ๋นหาน

25 赵晓烽    Zhàoxiǎofēng  จ้าวเสี่ยวเฟิง

26 赵桂才    Zhàoguìcái  จ้าวกุ้ยฉาย

27 赵思宇    Zhàosīyǔ  จ้าวซือ อยู่ร์

28 赵福明    Zhàofúmíng  จ้าวฝูหมิง

29 赵巡       Zhào xún  จ้าวสุน

30 赵选       Zhào xuǎn  จ้าส่วน

31 赵泰霖    Zhàotàilín  จ้าวไท่หลิน

32 赵文欢    Zhàowénhuan  จ้าวเหวินฮวน

33 赵清凌    Zhàoqīnglíng  จ้าวชิงหลิง

34 赵汇灵    Zhàohuìlíng  จ้าวฮุ่ยหลิง

35 赵梓彤    Zhàozǐtóng  จ้าวจื่อถง

36 赵永鑫    Zhàoyǒngxīn  จ้าวโหย่งซิน

37 赵彦军    Zhàoyànjūn  จ้าวเยี่ยนจูน

38 赵晓晴    Zhàoxiǎoqíng  จ้าวเสี่ยวฉิง

39 赵月松    Zhàoyuèsōng  จ้าวเย่ซง

40 赵昂        Zhào áng  จ้าวอ๋าง

41 赵玺越    Zhàoxǐyuè  จ้าวสี่เย่

42 赵苻茗    Zhào fú míng  จ้าวฝูหมิง

43 赵秩        Zhào zhì  จ้าวจื้อ

44 赵红军    Zhào hóngjūn  จ้าวหงจูน

45 赵俞凯    Zhào yú kǎi  จ้าวยู๋ร์

46 赵迈可    Zhào mài kě  จ้าวม่ายเค่อ

47 赵伟菘    Zhàowěisōng  จ้าวเหว่ยซง

48 赵辰华    Zhàochénhuá  จ้าวเฉินฮว๋า

49 赵秩选    Zhào zhì xuǎn  จ้าวจื้อส่วน

50 赵经        Zhào jīng  จ้าวจิง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก