ชื่อภาษาจีนชายแซ่หม่า 姓马

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หม่า 姓马

1 马登河    Mǎdēnghé   หม่าเติงเหอ

2 马宇祥    Mǎyǔxiáng   หมาหยี่เสียง

3 马晨修    Mǎchenxiū   หม่าเชินซิว

4 马天杰    Mǎtiānjié   หม่าเทียนเจี๋ย

5 马尧宸    Mǎyáochén   หม่าเหยาเฉิน

6 马永德    Mǎyǒngdé   หม่าโหย่งเต๋อ

7 马涵源    Mǎhányuán   หม่าหานเหยียน

8 马子勤    Mǎzi qín   หม่าจือฉิน

9 马富丰    Mǎfùfēng   หม่าฟู่เฟิง

10 马子然    Mǎzi rán   หม่าจือหราน

11 马绪逸    Mǎxùyì   หม่า ซวี่อี้

12 马永煜    Mǎyǒngyù   หมาโหย่ง ยวี่

13 马梓栋    Mǎzǐdòng   หมาจื่อต้ง

14 马聪希    Mǎcōngxī   หม่าชงซี

15 马泽谦    Mǎzéqiān   หม่าเจ๋อเชียน

16 马一严    Mǎ yī yán   หม่าอีเหยียน

17 马金潇    Mǎ jīn xiāo   หม่าจินเวียว

18 马永宇    Mǎyǒngyǔ   หมาโหยง หยี่

19 马新涛    Mǎxīntāo   หม่าซินเทา

20 马明铭    Mǎmíngmíng   หม่าหมิงหมิง

21 马伟超    Mǎwěichāo   หมาเหว่ยเชา

22 马飞玉    Mǎfēiyù   หม่าเฟย ยี่

23 马彬彬    Mǎbīnbīn   หม่าปินปิน

24 马良良    Mǎliáng liáng   หม่าเหลียงเหลียง

25 马琦琳    Mǎqílín   หม่าฉีหลิน

26 马子权    Mǎzi quán   หม่าจือฉวน

27 马浚飞    Mǎjùnfēi   หม่าจุ้นเฟย

28 马清雷    Mǎqīngléi   หม่าชิงเหลย

29 马驰斌    Mǎchíbīn   หม่าฉือปิน

30 马麒唐    Mǎ qí táng   หม่าฉีถาง

31 马若轩    Mǎruòxuān   หม่ารั่วซวน

32 马贤烨    Mǎxiányè   หม่าเสียนเย่

33 马有龙    Mǎ yǒu lóng   หมาโหย่วหลง

34 马永懿    Mǎyǒngyì   หมาโหย่งอี้

35 马婓玉    Mǎfēiyù   หม่าเฟย ยี่

36 马若伦    Mǎruòlún   หม่ารั่วหลุน

37 马明昊    Mǎ míng hào   หม่าหมิงห้าว

38 马致宜    Mǎzhìyi   หม่าจื้ออี

39 马霄然    Mǎxiāorán   หม่าเซียวหราน

40 马浩逸    Mǎhàoyì   หม่าห้าวอี้

41 马清兰    Mǎqīnglán   หม่าชิงหลาน

42 马浩阳    Mǎhàoyáng   หม่าห้าวหยาง

43 马锦涛    Mǎjǐntāo   หม่าจิ่นเทา

44 马晟永    Mǎ chéng yǒng   หม่าเฉินโหย่ง

45 马超荣    Mǎchāo róng   หม่าเชาหรง

46 马涵裕    Mǎhányù   หม่าหาน หยี่

47 马博洋    Mǎbóyáng   หม่าโป๋หยาง

48 马邺皓    Mǎyèhào   หม่าเย่ห้าว

49 马滢朝    Mǎyíngcháo   หม่าอิ๋งเฉา

50 马永舯    Mǎyǒngzhōng   หม่าโหย่งจง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก