ชื่อภาษาจีนชายแซ่เหอ 姓何

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เหอ 姓何

1 何予涵    Héyǔhán   เหอ อยู่ร์หาน

2 何岳镇    Hé yuè zhèn   เหอเย่เจิ้น

3 何龙宏    Hé lónghóng   เหอหลงหง

4 何思辰    Hésīchén   เหอซือเฉิน

5 何思浩    Hésīhào   เหอซือห้าว

6 何家铮    Héjiāzhēng   เหอเจียเจิง

7 何宇恒    Héyǔhéng   เหอ หยี่เหิง

8 何锡芝    Héxīzhī   เหอซีจือ

9 何敏昕    Hémǐnxīn   เหอหมิ่นซิน

10 何礼孜    Hélǐzī   เหอหลี่จือ

11 何昆山    Hé kūnshān   เหอคุนซาน

12 何钦浩    Héqīnhào   เหอชินห้าว

13 何宇晗    Hé yǔ hán   เหอ หยี่หาน

14 何歆鹏    Héxīnpéng   เหอซินเผิง

15 何晙鹏    Héjùnpéng   เหอจุ้นเผิง

16 何震奎    Hézhènkuí   เหอเจิ้นขุย

17 何皓逸    Héhàoyì   เหอห้าวอี้

18 何柄联    Hé bǐng lián   เหอปิ่งเหลียน

19 何复达    Héfùdá   เหอฟู่ต๋า

20 何峻锋    Héjùnfēng   เหอจุ้นเฟิง

21 何泓辛    Hé hóng xīn   เหอหงซิน

22 何昱锋    Héyùfēng   เหอ ยี่เฟิง

23 何斯浤    Hé sī hóng   เหอซือหง

24 何天恒    Hétiānhéng   เหอเทียนเหิง

25 何建锋    Héjiànfēng   เหอเจี้ยนเฟิง

26 何为键    Héwèijiàn   เหอเว่ยเจี้ยน

27 何麟致    Hé lín zhì   เหอหลินจื้อ

28 何思桐    Hésītóng   เหอซือถง

29 何峻霖    Héjùnlín   เหอจุ้นหลิน

30 何昌盛    Hé chāngshèng  เหอชางเซิ่ง

31 何震奇    Hézhènqí   เหอเจิ้นฉี

32 何鸿翔    Héhóngxiáng   เหอหงเสียง

33 何柏昱    Hébǎiyù   เหอไป่ ยี่

34 何柏岑    Hébǎicén   เหอไป่เฉิน

35 何年芮    Hé nián ruì   เหอเหนียนรุ่ย

36 何先睿    Héxiānruì   เหอเซียนรุ่ย

37 何庭潜    Hétíngqián   เหอถิงเชี่ยน

38 何成翰    Héchénghàn   เหอเฉิงห้าน

39 何颂智    Hésòngzhì   เหอซ่งจื้อ

40 何宇强    Héyǔqiáng   เหอ อยู่ร์เฉียง

41 何孟翰    Hémènghàn   เหอเมิ่งห้าน

42 何宇帆    Héyǔfān   เหอหยี่ฟาน

43 何泓锌    Hé hóng xīn   เหอหงซิน

44 何灏瑞    Héhàoruì   เหอห้าวรุ่ย

45 何奇宁    Héqíníng   เหอฉีหนิง

46 何博铭    Hébómíng   เหอโป๋หมิง

47 何岳诺    Hé yuè nuò   เหอเย่นั่ว

48 何泓超    Héhóngchāo   เหอหงเชา

49 何长高    Hé zhǎng gāo   เหอจ่างเกา

50 何宇鹏    Héyǔpéng   เหอหยี่เผิง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก