ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หู 姓胡

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หู 姓胡

1 胡少玲    Húshǎolíng   หูเส่าหลิง

2 胡溪秀    Húxīxiù   หูซีซิ่ว

3 胡誉娥    Húyù’é   หู ยวี่ เอ๋อ

4 胡珈瑛    Hújiāyīng   หูเจียอิง

5 胡绮娟    Húqǐjuān   หูฉี่จวน

6 胡迦文    Hú jiā wén   หูเจียเหวิน

7 胡纤妍    Hú xiān yán   หูเซียนเหยียน

8 胡钰萍    Húyùpíng   หู ยวี่ผิง

9 胡学芳    Húxuéfāng   หูเสียฟาง

10 胡怡奇    Húyíqí   หูอี๋ฉี

11 胡颖媛    Húyǐngyuàn   หูอิ่งเยี่ยน

12 胡黎婧    Húlíjìng   หูหลีจิ้ง

13 胡季霞    Hújìxiá   หูจี้เสีย

14 胡怀悦    Húhuáiyuè   หู ฮว๋า เย่

15 胡月娟    Húyuèjuān   หูเย่จวน

16 胡又文    Húyòuwén   หูโย่วเหวิน

17 胡茗洁    Hú míng jié   หูหมิงเจี๋ย

18 胡娟磬    Hú juān qìng   หูจวนชิ่ง

19 胡月蓉    Húyuèróng   หูเย่หรง

20 胡茗琼    Hú míng qióng   หูหมิงฉง

21 胡庆玉    Húqìngyù   หูชิ่ง ยวี่

22 胡丽婧    Húlìjìng   หูลี่จิ้ง

23 胡铭霞    Húmíngxiá   หูหมิงเสีย

24 胡怀秀    Húhuáixiù   หูหวาซิ่ว

25 胡光英    Hú guāngyīng   หูกวางอิง

26 胡九文    Hújiǔwén   หูจิ่วเหวิน

27 胡怡阳    Húyíyáng   หูอี๋หยาง

28 胡琳磬    Hú lín qìng   หูหลินชิ่ง

29 胡婷方    Hútíngfāng   หูถิงฟาง

30 胡白红    Húbáihóng   หูไป๋หง

31 胡焕萍    Húhuànpíng   หูฮ่วนผิง

32 胡君瑶    Hújūnyáo   หูจูนเหยา

33 胡誉婷    Húyùtíng   หู ยวี่ ถิง

34 胡直红    Húzhíhóng   หูจื๋อหง

35 胡娟绮    Hújuānqǐ   หูจวนฉี่

36 胡海婷    Húhǎitíng   หูไห่ถิง

37 胡芬嘉    Húfēnjiā   หูเฟินเจีย

38 胡磬琳    Hú qìng lín   หูชิ่งหลิน

39 胡茜婧    Húqiànjìng   หูเชี่ยนจิ้ง

40 胡筋红    Hú jīn hóng   หูจินหง

41 胡琨秀    Húkūnxiù   หูคุนซิ่ว

42 胡长英    Hú zhǎngyīng   หูจ่างอิง

43 胡军玲    Hújūnlíng   หูจูนหลิง

44 胡鑫秀    Húxīnxiù   หูซินซิ่ว

45 胡源芬    Húyuánfēn   หูเหยียนเฟิน

46 胡叶瑶    Húyèyáo   หูเย่เหยา

47 胡敏玉    Húmǐnyù   หูหมิ่น ยวี่

48 胡琪娥    Húqí’é   หูฉีเอ๋อ

49 胡艺蓉    Húyìróng   หูอี้หรง

50 胡鸿燕    Húhóngyàn   หูหงเยี่ยน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก