ดื่ม ภาษาจีน

喝 hē เฮอ ดื่ม

>>ตัวอย่างภาษาจีน<<

1.她喝多了。
Tā hē duōle.
ทา เฮอ ตัว เลอ
เขาดื่มเยอะแล้วนะ

 

2.别喝啤酒了!
Bié hē píjiǔ le!
เปี๋ย เฮอ ผีจิ่ว เลอ
ไม่ต้องดื่มเบียร์แล้ว

 

3.他喝得很多。
Tā hē dé hěnduō.
ทา เฮอ เตอ เหิ่นตัว
เขาดื่มเยอะมาก

 

4.我喝不惯牛奶 。
Wǒ hē bù guàn niúnǎi
หว่อ เฮอ ปู๋ ก้วน หนิวหน่าย
ฉันไม่ชินกับการดื่มดื่มนม

 

5.我喝很多咖啡。
Wǒ hē hěnduō kāfēi.
หว่อ เฮอ เหิ่นตัว คาเฟย
ฉันดื่มกาแฟเยอะมาก

 

6.我要去喝早咖啡了。
Wǒ yào qù hē zǎo kāfēile.
หว่อ เย่า ชวี่ เฮอ เจ่าคาเฟย เลอ
ฉันต้องไปดื่มกาแฟเช้าแล้ว

 

7.他喝了一大口饮料。
Tā hē le yī dàkǒu yǐnliào.
ทา เฮอ เลอ อี๋ต้า โข่ว หยิ่งเลี่ยว
เขาดื่มเครื่องดื่มไปอึกใหญ่

 

8.快喝吧!没时间了。
Kuài hē ba! Méi shíjiānle.
ไค่ว เฮอ ปา เหมย สือเจียน เลอ
เร็วเร็วๆเถอะ ไม่มีเวลาแล้ว

 

9.现在我特别想喝橙汁。
Xiànzài wǒ tèbié xiǎng hē chéngzhī.
เซี่ยนจ้าย หว่อ เท่อเปี๋ย เฮอ เฉิงจือ
ตอนนี้ฉันอยากดื่มน้ำส้มเป็นพิเศษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก