ตัวเจาะรู ภาษาจีน

打孔机 [dǎ kǒng jī ต๋าโข่งจี] ตัวเจาะรู

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你有打孔机吗?
Nǐ yǒu dǎ kǒng jī ma?
หนี่ โหย่ว ต๋า โข่งจี มะ
เธอมีตัวเจาะรูไหม

 

2.我没有打孔机.
Wǒ méiyǒu dǎ kǒng jī.
หว่อ เหมยโหย่ว ต๋าโข่งจี
ฉันไม่มีตัวเจาะรู

 

3.我借你的打孔机一下.
Wǒ jiè nǐ de dǎ kǒng jī yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่เตอ ต๋าโข่งจี
ฉันขอยืมตัวเจาะรูของเธอหน่อย

 

4.他有小打孔机.
Tā yǒu xiǎo dǎ kǒng jī.
ทา โหย่ว เสียว ต๋าโข่งจี
เขามีตัวเจาะรูตัวเล็ก

 

5.大打孔机在哪里?
Dà dǎ kǒng jī zài nǎlǐ?
ต้า ต๋าโข่งจี จ้าย หนาหลี่
ตัวเจาะรูตัวใหญ่อยู่ไหน

 

6.你找到打孔机了吗?
Nǐ zhǎodào dǎ kǒng jīle ma?
หนี เจ่า เต้า ต๋าโข่งจี เลอมะ
คุณหาตัวเจาะรูเจอหรือยัง

 

7.我的打孔机坏了.
Wǒ de dǎ kǒng jī huàile
หว่อ เตอ ต๋าโข่งจี ไฮว่ เลอ
ตัวเจาะรูของฉันเสียแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก