นั่งเครื่องบิน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งเครื่องบิน

 

坐飞机(zuòfēijī) นั่งเครื่องบิน

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

泰航在哪里办登机手续?
Tàiháng zài nǎlǐ bàn dēng jī shǒuxù?
ไท่หาง จ้าย หนาหลี่ ป้านเติง จี โส่ว ซวี่
สายการบินไทยเช็คอินที่ไหนครับ

 

我想买去美国的机票。
wǒ xiǎng mǎi qù měiguó de jīpiào.
หวอ เสียง หม่าย ชวี่ เหม่ยกั๋ว เตอ จีเพี่ยว
ฉันอยากซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา

 

手推车在哪里?
shǒutuīchē zài nǎlǐ?
โส่ว ทุยเชอ จ้าย หนาหลี่
รถเข็นอยู่ที่ไหนครับ

 

我什么时候可以登机?
wǒ shénme shíhòu kěyǐ dēng jī?
หว่อ เสินเมอ สือโฮ่ว เชออี่ เติงจี
ผมจะได้ขึ้นเครื่องกี่โมงครับ

 

请给我您的机票和护照。
qǐng gěi wǒ nín de jīpiào hé hùzhào
ฉิง เก๋ย หว่อ หนิน เตอ จีเพี่ยว เหอ ฮู่เจ้า
ขอตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตด้วยค่ะ

 

水果不能带上飞机。
shuǐguǒ bùnéng dài shàng fēijī.
สุยกั่ว ปู้เหนิง ไต้ ซ่าง เฟยจี
ผลไม้เอาขึ้นเครื่องไม่ได้ครับ

 

在哪里拿行李?
zài nǎlǐ ná xínglǐ?
จ้าย หนาหลี่ หนา สิงหลี่
รับกระเป๋าที่ไหนคะ

 

您的行李超重了。
nín de xínglǐ chāozhòngle.
หนิน เตอ สิงหลี่ เชาจ้ง เลอ
กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกินแล้วครับ

 

在哪里打包行李?
zài nǎlǐ dǎbāo xínglǐ?
จ้าย หนาหลี ต่าเปา สิงหลี่
ห่อกระเป๋าที่ไหนครับ

 

你可以坐地铁到机场。
nǐ kěyǐ zuò dìtiě dào jīchǎng.
หนี่ เขออี่ จั้ว ตี้เถี่ย เต้า เฟยจีฉ่าง
คุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปสนามบินได้ค่ะ

 

飞机什么时候起飞?
fēijī shénme shíhòu qǐfēi?
เฟยจี เสินเมอ สือโฮ่ว ฉี่เฟย
เครื่องจะบินออกเมื่อไหร่ครับ

 

我想改签机票。
wǒ xiǎng gǎi qiān jīpiào.
หวอ เสียง เก่ย เชียน จีเพี่ยว
ฉันอยากเปลี่ยนเวลาตั๋วเครื่องบินครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก