บ้านคุณมีกี่คน ภาษาจีน

บ้านคุณมีกี่คน你家有几个人?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你家有几个人?
Nǐ jiā yǒu jǐ gèrén
หนี่ เจีย โหยว จี่ เก้อ เหริน
บ้านคุณมีกี่คน

 

-我家有三个人.
Wǒjiā yǒusān gèrén.
หว่อเจีย โหย่ว ซาน เก้อเหริน
บ้านฉันมีสามคน

 

-我家有四个人
Wǒjiā yǒu sì gèrén
หว่อเจีย โหย่ว ซื่อ เก้อเหริน
บ้านฉันมีสี่คน

 

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

A:你家有几个人?
Nǐ jiā yǒu jǐ gèrén
หนี่เจีย โหยว จี่ เก้อ เหริน
บ้านคุณมีกี่คน

 

B:我家有三个人. 你呢?
Wǒjiā yǒusān gèrén. Nǐ ne
หว่อเจีย โหย่ว ซานเก้อเหริน หนี่ เนอ
บ้านฉันมีสามคน คุณล่ะ

 

A:我家 有 我, 爸爸,妈妈, 弟弟.
Wǒjiā yǒu wǒ, bàba, māmā, dìdì.
หว่อ เจีย โหยว หว่อ ป้าปา มะมา ตี้ตี
บ้านฉันมี ฉัน พ่อ แม่ น้องชาย

 

B:你弟弟几岁了?
Nǐ dìdì jǐ suìle
หนี่ ตี้ ตี จี่ ซุ่ย เลอ
น้องชายคุณอายุเท่าไหร่

 

A:他五岁了。
Tā wǔ suìle
ทา อู่ ซุ่ย เลอ
เขาอายุห้าขวบแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก