ประโยคภาษาจีน ธนาคาร

             ธนาคาร 银行

 

有什么要帮忙吗?
Yǒu shén me yào bāngmáng ma?
โหย่ว เสินเมอ เย่า ปางหมาง มะ
มีอะไรให้ช่วยไหม

 

我想开个户头。
Wǒ xiǎng kāi gè hùtóu.
หวอ เสี่ยง คาย เก้อ ฮู่โถว
ฉันต้องการจะเปิดบัญชี

 

请到这边来。
Qǐng dào zhè biān lái.
ฉิ่ง เต้า เจ้อ เปียน ไหล
เชิญทางนี้ค่ะ

 

要存哪一类款?
Yào cún nǎ yī lèi kuǎn?
เย่า ฉุน หน่า อี๋ เล่ย ข่วน
ต้องการฝากประเภทไหน

 

定期存款
Dìngqí cúnkuǎn
ติ้งฉี ฉุนข่วน
ฝากประจำ

 

儲蓄存款
Chúxù cúnkuǎn
ฉุน ซวี่ ฉุนข่วน
ฝากออมทรัพย์

 

利息多少?
Lìxí duōshǎo?
ลี่ สี ตัว เส่า
ดอกเบี้ยเท่าไหร่

 

请给我一张存款单。
Qǐng gěi wǒ yī zhāng cúnkuǎn dān.
ฉิง เกย หว่อ อี้ จาง ฉุนข่วน ตาน
ขอแบบฟอร์มฝากเงินด้วยค่ะ

 

我想把美金换成泰币。
Wǒ xiǎng bǎ měijīn huàn chéng tài bì.
หวอ เสียง ป๋า เหม่ยจิน ฮ่วนเฉิง ไท่ปี้
ผมต้องการแลกเงินดอลล่าเป็นเงินไทยครับ

 

我想把旅行支票换成现金。
Wǒ xiǎng bǎ lǚxíng zhīpiào huàn chéng xiànjīn.
หวอ เสียง ป่า ลวี๋สิง จือเพี้ยว ฮ่วน เฉิง เซี่ยนจิน
ฉันต้องการแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสดค่ะ

 

请在支票签字。
Qǐng zài zhīpiào qiānzì.
ฉิ่ง จ้าย จือเพี่ยว เชียนจื้อ
กรุณาเซ็นที่เช็คด้วยค่ะ

 

我想买一本支票。
Wǒ xiǎng mǎi yī běn zhīpiào.
หว่อ เสี่ยง หม่าย อี้ เปิ่น จือเพี่ยว
ฉันอยากซื้อสมุดเช็คหนึ่งเล่ม

 

这种没有利息。
Zhè zhǒng méiyǒu lìxí
เจ้อ จ่ง เหมยโหย่ว ลี่ซี
แบบนี้ไม่มีดอกเบี้ย

 

开户头最少要一万铢以上。
Kāi hùtóu zuìshǎo yào yī wàn zhū yǐshàng.
คาย ฮู่โถว จุ้ยเส่า เย่า อี๋ ว่าน จู อี่ ซ่าง
เปิดบัญชีอย่างน้อยหนึ่งหมื่นบาท

 

你需要支票吗?
Nǐ xūyào zhīpiào ma?
หนี่ ซวี เย่า จือเพี้ยว มะ
คุณต้องการใช้เช็คไหม

 

请您填写这张表格。
Qǐng nín tiánxiě zhè zhāng biǎogé.
ฉิ่ง หนิน เถียน เสี่ย เจ้อ จาง เปี่ยว เก้อ
เชิญคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยค่ะ

 

你能教我怎么填吗?
Nǐ néng jiào wǒ zěnme tián ma?
หนี่ เหนิง เจี้ยว หว่อ เจิ่นเมอ เถียน มะ
คุณช่วยแนะนำฉันกรอกได้ไหม

 

每次存款的时候别忘带存折。
Měi cì cúnkuǎn de shíhou bié wàng dài cúnzhé
เหม่ย ชื่อ ฉุนข่วน เตอ สือโฮ่ว เปี๋ย ว่าง ไต้ ฉุนเจ๋อ
ทุกครั้งที่จะฝากเงินอย่าลืมนำสมุดคู่ฝากมาด้วย

 

存款的时候别忘带护照。
Cúnkuǎn de shíhou bié wàng dài hùzhào.
ฉุนข่วน เตอ สือโฮ่ว เปี๋ย ว่าง ไต้ ฮู้เจ้า
เวลาถอนเงินอย่าลืมนำพาสปอร์ตมาด้วย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก