ปากกาไวท์บอร์ด ภาษาจีน

记号笔 [jìhào bǐ จี้ฮ้าวปี่] ปากกาไวท์บอร์ด

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.这是你的记号笔吗?
Zhè shì nǐ de jìhào bǐ ma?
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ จี้ห้าวปี่มะ
นี่คือปากกาไวท์บอร์ดของเธอใช่ไหม

 

2.我没有记号笔.
Wǒ méiyǒu jìhào bǐ.
หว่อ เหมยโหย่ว จี้ห้าวปี่
ฉันไม่มีปปากกาไวท์บอร์ด

 

3.明天你跟我一起去买记号笔.
Míngtiān nǐ gēn wǒ yīqǐ qù mǎi jìhào bǐ
หมิงเทียน หนี่ เกิน หว่อ อี้ฉี่ ชวี่ หม่าย จี้ห้าวปี่
พรุ่งนี้เธอไปซื้อปากกาไวท์บอร์ดกับฉันนะ

 

4.他没有记号笔.
Tā méiyǒu jìhào bǐ.
ทา เหมย โหย่ว จี้ห้าวปี่
เขาไม่มีปากกาไวท์บอร์ด

 

5.这个记号笔是谁的?
Zhège jìhào bǐ shì shuí de?
เจ้อเก้อ จี้ห้าวปี่ซื่อเสย เตอ
ปากกาไวท์บอร์ดด้ามนี้เป็นของใคร

 

6.他借我的记号笔.
Tā jiè wǒ de jìhào bǐ.
ทา เจี้ย หว่อ เตอ จี้ห้าวปี่
เขายืมปากกาไวท์บอร์ดของฉัน

 

7.不是我的记号笔。
Bùshì wǒ de jìhào bǐ
ปู๋ซื่อ หว่อ เตอ จี้ห้าวปี่
ไม่ใช่ปากกาไวท์บอร์ดของฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก