ปิดบัญชีธนาคาร ภาษาจีน

ปิดบัญชี销户

 

这个账户我不需要。
Zhègè zhànghù wǒ bù xūyàole.
เจ้อเก้อ จ้างฮู้ หว่อ ปู้ ซวี เย่า เลอ
บัญชีนี้ผมไม่ใช้แล้วครับ

 

销户需要填什么表格?
xiāo hù xūyào tián shénme biǎogé?
เซียวฮู่ ซวี เย่า เถียน เสินเมอ เปี่ยวเก๋อ
การปิดบัญชีต้องกรอกแบบฟอร์มไหนครับ

 

销户还需要护照。
xiāo hù hái xūyào hùzhào.
เซียวฮู่ ไห ซวี เย่า ฮู่จ้าว
การปิดบัญชีต้องใช้พาสปอร์ดด้วยค่ะ

 

还需要什么材料吗?
hái xūyào shénme cáiliào ma?
ไห ซวี เย่า เสินเมอ ฉายเลี่ยว มะ
ยังต้องการเอกสารอะไรอีกไหมครับ

 

账户里还有余额吗?
zhànghù lǐ hái yǒu yú’é ma?
จ้างฮู่ หลี่ ไห โหย่ว ยวี๋ เอ๋อ มะ
ในบัญชียังมีเงินเหลืออยู่ไหมครับ

 

你确定要销户吗?
nǐ quèdìng yào xiāo hù ma?
หนี่ เชี่ยติ้ง เย่า เวียวฮู่ มะ
คุรแน่ใจแล้วจะปิดบัญชีใช่ไหมครับ

 

在哪个窗口办理销户?
zài nǎge chuāngkǒu bànlǐ xiāo hù?
จ้าย หน่าเก้อ ชวงโข่ว ป้านหลี่ เซียว ฮู่
ช่องปิดบัญชีอยุ่ทางไหนครับ

 

这个账户里没有余额了。
zhège zhànghù lǐ méiyǒu yú’é le.
เจ้อหลี่ จ้างฮู่ หลี่ เหมย โหย่ว ยวี๋ เอ๋อ เลอ
ในบัญชีนี้ไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วค่ะ

 

还有多少余额?
hái yǒu duōshǎo yú’é?
ไห โหย่ว ตัวเส่า ยวี๋เอ๋อ
ยังมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ

 

我要在别的银行开账户
wǒ yào zài bié de yínháng kāi zhànghù
หว่อ เย่า จ้าย เปี๋ย เตอ หยินหาง คาย จ้างฮู่
ผมต้องจะเปิดบัญชีที่ธนาคารอื่นครับ

 

你想把网银销的账户也注销吗?
nǐ xiǎng bǎ wǎngyín xiāo de zhànghù yě zhùxiāo ma?
หนี เสี่ยง ป๋า หว่าง หยิน เซียว เตอ จ้างฮู่ เหย่ จู้เซียว มะ
คุณอยากปิดบัญชีธนาคารอนนไลน์ด้วยหรือครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก