ปู่ของฉัน เรียงความภาษาจีน

我的爷爷 ปู่ของฉัน

 

                 我有一个好爷爷,他八十岁了。虽然他已经八十岁了,但是他的身体很好。他喜欢听歌,他经常去锻炼。他有一个好妻子,就是我的奶奶。我的爷爷 他是个好丈夫,也是我的好爷爷。他最喜欢的颜色是红色,因为他觉得红色代表喜庆。我永远爱我的爷爷。
                ฉันมีคุณปู่คนหนึ่ง ท่านอายุแปดสิบปีแล้ว แม้ว่าท่านจะอายุแปดสิบปี แต่ร่างกายของท่านยังแข็งแรงดี ท่านชอบฟังเพลง ท่านมักจะไปออกกำลังกายเสมอ ท่านมีภรรยาคนหนึ่ง เป็นย่าของฉันเอง ปู่ของฉันเขาเป็นสามีที่ดี และเป็นปู่ที่ดีของฉันด้วย สีที่ท่านชื่นชอบคือสีแดง เพราะท่านรู้สึกว่าสีแดงเป็นตัวแทนของความสุข ฉันจะรักปู่ของฉันตลอดไป

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-我有一个好爷爷,他八十岁了。
Wǒ yǒu yīgè hǎo yéye, tā bāshí suìle.
ฉันมีคุณปู่คนหนึ่ง ท่านอายุแปดสิบปีแล้ว

 

-虽然他已经八十岁了 但是他的身体很好。
Suīrán tā yǐjīng bāshí suìle, dànshì tā de shēntǐ hěn hǎo.
ท่านจะอายุแปดสิบปี แต่ร่างกายของท่านยังแข็งแรงดี

 

-他喜欢听歌,他经常去锻炼。
Tā xǐhuan tīng gē, tā jīngcháng qù duànliàn.
ท่านชอบฟังเพลง ท่านมักจะไปออกกำลังกายเสมอ

 

-他有一个好妻子,就是我的奶奶。
Tā yǒu yīgè hǎo qīzi, jiùshì wǒ de nǎinai.
ท่านมีภรรยาคนหนึ่ง เป็นย่าของฉันเอง

 

-我的爷爷 他是个好丈夫,也是我的好爷爷。
Wǒ de yéye tā shìgè hǎo zhàngfū, yěshì wǒ de hǎo yéye.
ปู่ของฉันเขาเป็นสามีที่ดี และเป็นปู่ที่ดีของฉันด้วย

 

-他最喜欢的颜色是红色,
Tā zuì xǐhuan de yánsè shì hóngsè,
สีที่ท่านชื่นชอบคือสีแดง

 

-因为他觉得红色代表喜庆。
Yīnwèi tā juéde hóngsè dàibiǎo xǐqìng.
เพราะท่านรู้สึกว่าสีแดงเป็นตัวแทนของความสุข

 

-我永远爱我的爷爷。
Wǒ yǒngyuǎn ài wǒ de yéye.
ฉันจะรักปู่ของฉันตลอดไป

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก