ยินดีที่รู้จัก ภาษาจีน

ยินดีที่รู้จัก很高兴认识你.

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-很高兴认识你.
Hěn gāoxìng rènshi nǐ
เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่นซือ หนี่
ยินดีที่รู้จัก

 

-我也一样.
Wǒ yě yīyàng.
หวอ เหย่ อี๋ ย่าง
ฉันก็เหมือนกัน

 

-我也很高兴认识你.
Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ.
หว่อ เหย่ เหิ่น เกาซิ่ง เริ่นซือ หนี่
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你好 你叫什么名字?
Nǐ hǎo nǐ jiào shénme míngzì?
หนี ห่าว หนี่ เจี้ยว เสินเมอ หมิงจื้อ
สวัสดีครับ คุณชื่ออะไรครับ

 

B:我叫王美丽.
Wǒ jiào wáng měilì.
หว่อ เจี้ยว หวังเหม่ยลี่
ฉันชื่อหวังเหม่ยลี่ค่ะ

 

A:很高兴认识你。
Hěn gāoxìng rènshi nǐ
เหิ่น เกาซิ่ง เริ่นซือ หนี่
ยินดีที่ได้รู้จักครับ

 

B:我也很高兴认识你.
Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ.
หวอ เย๋ เหิ่น เกาซิ่ง เริ่นซือ หนี่
ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

 

A:你来泰国做什么?
Nǐ lái tàiguó zuò shénme?
หนี่ ไหล ไท่ กั๋ว จั้ว เสินเมอ
คุณมาทำอะไรที่เมืองไทยครับ

 

B:学泰语,你呢?
Xué tàiyǔ, nǐ ne
เสียไท่ หยี่ หนี่ เนอ
เรียนภาษาไทยค่ะ คุณล่ะ

 

A:我也一样。
Wǒ yě yīyàng
หวอ เหย่ อี๋ย่าง
ฉันก็เหมือนกัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก