ลงทะเบียนในโรงพยาบาล ภาษาจีน

ลงทะเบียน挂号

 

挂号
Guàhào
กว้า ห้าว
ลงทะเบียน

 

挂号处在哪里?
Guàhào chù zài nǎlǐ?
กว้า ห้าว ชู่ จ้าย หนาหลี่
ลงทะเบียนที่ไหนครับ

 

要排很久的对吗?
Yào pái hěnjiǔ de duì ma?
เย่า ไผ เหิน จิ่ว เตอ ตุ้ย มะ
ต้องคอยคิวนานไหมครับ

 

我想找心脏科的医生。
Wǒ xiǎng zhǎo xīnzàng kē de yīshēng.
หว่อ เสียง เจ่า ซินจ้าง เคอ เตอ อีเซิง
ดิฉันอยากหาหมอแผนกหัวใจค่ะ

 

请给我一张挂号单。
Qǐng gěi wǒ yī zhāng guàhào dān.
ฉิ่ง เก๋ย หว่อ อี้ จาง กว้า ห้าว ตาน
ขอแบบฟอร์มลงทะเบียนหน่อยครับ

 

你有医院的病人身份卡吗?
Nǐ yǒu yīyuàn de bìngrén shēnfèn kǎ ma?
หนี โหย่ว อีเยี่ยน เตอ ปิ้งเหริน เซินเฟิ่น ข่า มะ
คุณมีบัตรประจำตัวผู้ป่วยไหมคะ

 

您是第一次来这里看病吗?
Nín shì dì yī cì lái zhèlǐ kànbìng ma?
หนิน ซื่อ ตี้อีชื่อ ไหล เจ้อ หลี่ ค่านปิ้ง มะ
คุณมาโรงพยาบาลนี้ครั้งแรกหรือครับ

 

外国人可以在这里挂号吗?
Wàiguó rén kěyǐ zài zhèlǐ guàhào ma?
ว่าย กั๋ว เหริน เขออี่ จ้าย เจ้อหลี่ กว้า ห้าว
คนต่างชาติลงทะเบียนที่นี่ได้ไหมครับ

 

只有护照可以登记挂号吗?
Zhǐyǒu hùzhào kěyǐ dēngjì guàhào ma?
จื่อ โหย่ว หู้จ้าว เขออี่ เติงจี้ กว้าห้าว มะ
มีแต่พาสปอร์ตลงทะเบียนได้ไหมครับ

 

您想看哪个科的医生?
Nín xiǎng kàn nǎgè kē de yīshēng?
หนิน เสี่ยง ค่าน หน่าเก้อ เคอ เตอ อีเซิง
คุณอยากดูหมอแผนกไหนคะ

 

我还要等多久?
Wǒ hái yào děng duōjiǔ?
หว่อ ไห เย่า เติ่ง ตัว จิ่ว
ผมยังต้องรอนานเท่าไหร่ครับ

 

皮肤科是在这里排队吗?
Pífū kē shì zài zhèlǐ páiduì ma?
ผีฝู เคอ ซื่อ จ้าย เจ้อหลี่ ไผตุ้ย มะ
แผนกโรคผิวหนังรอคิวที่นี่หรือคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก