สีแดง ภาษาจีน

红色

hóngsè

หงเซ่อ

สีแดง

ตัวอย่างประโยค

 

我喜欢红色。
Wǒ xǐhuān hóngsè.
หวอ สี่ ฮวาน หงเซ่อ
ฉันชอบสีแดง

 

我不喜欢红色。
Wǒ bù xǐhuān hóngsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน หงเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีแดง

 

这个是红色。
Zhège shì hóngsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ หงเซ่อ
อันนี้คือสีแดง

 

这辆汽车是红色的。
Zhè liàng qìchē shì hóngsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ หงเซ่อ
รถคันนี้สีแดง

 

他的帽子是红色。
Tā de màozi shì hóngsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ หงเซ่อ
หมวกของเขาสีแดง

 

我的裤子是红色。
Wǒ de kùzi shì hóngsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ หงเซ่อ
กางเกงของฉันสีแดง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก