จังหวัดสุโขทัย ภาษาจีน

素可泰府

Sùkětàifǔ

ซู่เค่อไท่ฝู่

สุโขทัย

 

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

你去过素可泰府吗?
Nǐ qùguò Sùkětàifǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ซู่เค่อไท่ฝู่ มะ
คุณเคยไปสุโขทัยไหม

 

我没去过素可泰府。
Wǒ méi qù guò Sùkětàifǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ซู่เค่อไท่ฝู่
ฉันไม่เคยไปสุโขทัย

 

素可泰府现在天气怎么样?
Sùkětàifǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
ซู่เค่อไท่ฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้สุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我家在素可泰府。
Wǒ jiā zài Sùkětàifǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ซู่เค่อไท่ฝู่
บ้านของฉันอยู่สุโขทัย

 

我爸爸是素可泰府人。
Wǒ bàba shì Sùkětàifǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ซู่เค่อไท่ฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนสุโขทัย

 

我明天去素可泰府。
Wǒ míngtiān qù Sùkětàifǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ ซู่เค่อไท่ฝู่
ฉันจะไปสุโขทัยพรุ่งนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก