ห้องนอนของฉัน เรียงความภาษาจีน

我的卧室 ห้องนอนของฉัน

 

                我的卧室不大但是很明亮。因为每天的阳光会照射进来。我的卧室很简单。这只有一张床,一张桌子和一个衣柜。但我从不觉得我的卧室是空的,因为它是属于我自己的地方,充满了我的喜怒哀乐。当我感到高兴,我可以在我的卧室大笑。当我感到伤心时,我可以在我的卧室里面哭。我知道没有人会来打扰我,因为这是我的私人地带。每天清晨的阳光照射进来时,我感到我的心都暖起来了。我喜欢我的卧室。
               ห้องนอนของฉันไม่ใหญ่แต่ก็สว่างดี เพราะว่าทุกวันแสงแดดส่องเข้ามา ห้องนอนของฉันเป็นห้องนอนธรรมดา มีเพียงเตียงหนึ่งเตียง โต๊ะหนึ่งตัว ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้ แต่ฉันก็ไม่รู้สึกว่าห้องนอนของฉันจะดูว่างเลย เพราะมันเป็นที่ที่ของฉัน เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของฉัน เมื่อฉันมีความสุข ฉันสามารถหัวเราะในห้องนอนของฉัน เมื่อฉันเศร้า ฉันร้องไห้ในห้องนอนของฉัน ฉันรู้ว่าจะไม่มีคนมารบกวนฉัน เพราะว่านาคือที่ส่วนตัวของฉัน ทุกเช้าแสงดวงอาทิตย์จะส่องเข้ามา ฉันจะก็รู้สึกว่าหัวใจของฉันอบอุ่นขึ้น ฉันชอบห้องนอนของฉัน

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

我的卧室不大但是很明亮。
Wǒ de wòshì bù dà dànshì hěn míngliàng.
ห้องนอนของฉันไม่ใหญ่แต่ก็สว่างดี

 

因为每天的阳光会照射进来。
Yīnwèi měitiān de yángguāng huì zhàoshè jìnlái.
เพราะว่าทุกวันแสงแดดส่องเข้ามา

 

我的卧室很简单。
Wǒ de wòshì hěn jiǎndān.
ห้องนอนของฉันเป็นห้องธรรมดา

 

这只有一张床,一张桌子和一个衣柜。
Zhè zhǐyǒu yī zhāng chuáng, yī zhāng zhuōzi hé yīgè yīguì.
มีเพียงเตียงหนึ่งเตียง โต๊ะหนึ่งตัว ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้

 

但我从不觉得我的卧室是空的.
Dàn wǒ cóng bù juéde wǒ de wòshì shì kōng de
แต่ฉันก็ไม่รู้สึกว่าห้องนอนของฉันจะดูว่างเลย

 

因为它是属于我自己的地方,充满了我的喜怒哀乐。
Yīnwèi tā shì shǔyú wǒ zìjǐ dì dìfāng, chōngmǎnle wǒ de xǐ nù āiyuè.
เพราะมันเป็นที่ที่ของฉัน เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของฉัน

 

当我感到高兴,我可以在我的卧室大笑。
Dāng wǒ gǎndào gāoxìng, wǒ kěyǐ zài wǒ de wòshì dà xiào.
เมื่อฉันมีความสุข ฉันสามารถหัวเราะในห้องนอนของฉัน

 

当我感到伤心时,我可以在我的卧室里面哭。
Dāng wǒ gǎndào shāngxīn shí, wǒ kěyǐ zài wǒ de wòshì lǐmiàn kū.
เมื่อฉันเศร้า ฉันร้องไห้ในห้องนอนของฉัน

 

我知道没有人会来打扰我,因为这是我的私人地带。
Wǒ zhīdào méiyǒu rén huì lái dǎrǎo wǒ, yīnwèi zhè shì wǒ de sīrén dìdài.
ฉันรู้ว่าจะไม่มีคนมารบกวนฉัน เพราะว่านาคือที่ส่วนตัวของฉัน

 

每天清晨的阳光照射进来时.
Měitiān qīngchén de yángguāng zhàoshè jìnlái shí.
ทุกเช้าแสงดวงอาทิตย์จะส่องเข้ามา

 

我感到我的心都暖起来了。
Wǒ gǎndào wǒ de xīn dōu nuǎn qǐláile.
ฉันจะก็รู้สึกว่าหัวใจของฉันอบอุ่นขึ้น

 

我喜欢我的卧室。
xǐhuan wǒ de wòshì.
ฉันชอบห้องนอนของฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก