ฉันอยากเป็นครู เรียงความภาษาจีน

我想成为一名教师ฉันอยากเป็นครู

 

              如果有人问我将来想做什么?我会想都不想就说教师。在我看来,做老师是一个很伟大的工作。虽然责任很重,但是充满了成就感。我喜欢有成就感的工作。我也喜欢小孩子。我希望能把他们培养成为对社会有用的人。在我看来,任何工作都无法与教师相比。
             ถ้ามีคนถามผมว่าในอนาคตนั้นอยากทำอะไร ผมจะพูดโดยไม่คิดเลยว่าเป็นครู ในความคิดของผม ครูเป็นงานที่ดีมาก แม้ว่าความรับผิดชอบจะหนัก แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของความสำเร็จ ผมชอบที่จะทำงานด้วยความรู้สึกของความสำเร็จ ผมชอบเด็ก ผมหวังจะอบรมพวกเขาให้กลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม ในความคิดของผมทำงานใด ๆ ไม่สามารถเทียบกับงานครู

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-如果有人问我将来想做什么?
Rúguǒ yǒurén wèn wǒ jiānglái xiǎng zuò shénme?
ถ้ามีคนถามผมว่าในอนาคตนั้นอยากทำอะไร

 

-我会想都不想就说教师。
Wǒ huì xiǎng dōu bùxiǎng jiù shuō jiàoshī.
ผมจะพูดโดยไม่คิดเลยว่าจะเป็นครู

 

-在我看来,做老师是一个很伟大的工作。
Zài wǒ kàn lái, zuò lǎoshī shì yīgè hěn wěidà de gōngzuò.
ในความคิดของผม ครูเป็นงานที่ดีมาก

 

-虽然责任很重,但是充满了成就感。
Suīrán zérèn hěn zhòng, dànshì chōngmǎnle chéngjiù gǎn.
แม้ว่าความรับผิดชอบจะหนัก แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของความสำเร็จ

 

-我喜欢有成就感的工作。
Wǒ xǐhuan yǒu chéngjiù gǎn de gōngzuò.
ผมชอบที่จะทำงานด้วยความรู้สึกของความสำเร็จ

 

-我也喜欢小孩子。
Wǒ yě xǐhuan xiǎo háizi
ผมชอบเด็กด้วย

 

-我希望能把他们培养成为对社会有用的人。
Wǒ xīwàng néng bǎ tāmen péiyǎng chéngwéi duì shèhuì yǒuyòng de rén.
ผมหวังจะอบรมพวกเขาให้กลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม

 

-在我看来,任何工作都无法与教师相比。
Zài wǒ kàn lái, rènhé gōngzuò dōu wúfǎ yǔ jiàoshī xiāng bǐ.
ในความคิดของผมทำงานใด ๆ ไม่สามารถเทียบกับงานครู

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก