อ้วน ภาษาจีน

[pàng พ่าง] อ้วน

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.她又胖又笨。
Tā yòu pàng yòu bèn.
ทา โย่ว พ่าง โย่ว เปิ้น
เขายิ่งอ้วนยิ่งโง่

 

2.他比过去胖多了。
Tā bǐ guòqù pàng duōle.
ทา ปี่ กั้ว ชวี่ พ่าง ตัว เลอ
เขาอ้วนกว่าในอดีต

 

3.他开始发胖。
Tā kāishǐ fāpàng.
ทา คายสื่อ ฟาพ่าง
เขาเพิ่มอ้วนแล้ว

 

4.玛丽太胖了上不去?
Mǎlì tài pàngle shàng bù qù?
หม่าลี่ ไท่ พ่าง เลอ ซ่างปู้ชวี่
หม่าลี่อ้วนเกินไปแล้ว ขึ้นไม่ได้

 

5.他今年胖了许多。
Tā jīnnián pàngle xǔduō.
ทา จินเหนียน พ่างเลอ สวี่ ตัว
ปีนี้คุณอ้วนมากๆ

 

6.你现在胖了啊。
Nǐ xiànzài pàngle a.
หนี่ เซี่ยนจ้าย พ่าง เลอ อา
ตอนนี้คุณอ้วนแล้ว

 

7.胖了就不好看了。
Pàngle jiù bù hǎokànle.
พ่าง เลอ จิ้ว ปู้ ห่าว ค่าน
อ้วนแล้วก็ไม่สวยแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก